XIR Környezetvédelmi Szakmai Információs Rendszer
MEGATERRA Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.

Kapcsolatfelvétel   Szolgáltatások   Akkreditált laboratóriumi okiratok   Felülvizsgálatra jogosító engedélyek   Szakértői engedélyek
 
KAPCSOLATFELVÉTEL:
Cím:1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Telefon:20/ 9 311-230, 213-5813
Telefax:213-5813
E-mail:megaterra@megaterra.hu
Honlap:http://www.megaterra.hu, http://www.kszgysz.hu/megaterr.htm
Vezető:Dr. Szabó Péter ügyvezető igazgató (20/ 9 311-230)
Kapcsolattartó:Szabó Dániel Péter környezeti menedzser

SZOLGÁLTATÁSOK:
2.10.13. Talajvízszennyeződések felkutatása
3.1.5. Szennyezett talaj tisztítása
3.2.1. Szénhidrogénnel szennyezett talajvíz tisztítása
3.2.2. Talajvíztisztítás
3.4.1. Geofizikai mérés
3.4.7. Talajszennyeződés vizsgálata
3.4.8. Talajvédelmi monitoring rendszerek kidolgozása
3.4.10. Talajvízszennyeződések felkutatása
3.6.1. Talajcsere
15.1.5. Mintavétel
15.1.6. Monitoring
15.7.1. Geofizikai mérés
15.7.8. Talajszennyeződés vizsgálata
15.7.9. Talajvédelmi monitoring rendszerek kidolgozása
15.8.15. Talajvízszennyeződések felkutatása
16.1.1. Auditálás, állapotfelmérés
16.1.3. Átvilágítás
16.1.4. Környezeti teljesítményértékelés
16.2.1. Engedélyeztetés
16.3.1. Hatásvizsgálat, hatástanulmány
16.7.9. Talajtani szakvélemények
16.8.4. Intézkedési terv
16.8.5. Környezetvédelmi felülvizsgálat
18.2.1. Kármentesítés műszaki tervezése
18.3.4. Intézkedési terv
18.3.5. Önkormányzatok környezetvédelmi programja
18.3.7. Tervezés
18.4.19. Monitoring rendszerek tervezése
18.5.7. Rendezési terv
19.3.1. Berendezések telepítése
19.3.3. Kárelhárítási munka kivitelezése
19.3.7. Monitoring rendszer kiépítése
20.1.3. Szennyezés feltárása, lokalizálás
20.2.1. Kárelhárítási munka kivitelezése
24.2.4. Mérnökgeofizikai kutatás

AKKREDITÁLT LABORATÓRIUMI OKIRATOK:
Száma:NAT-1-1273/2007.
Érvényessége:2011. október 30.
Tárgya:Felszíni és felszín alatti vizek, szennyvizek mintavétele fizikai, kémiai (általános kémiai, szerves és szervetlen mikroszennyezők), valamint ökotoxikológiai vizsgálatok céljára; talaj, ipari és veszélyes hulladék (folyékony és szilárd) mintavétele fizikai, kémiai (általános kémiai, szerves és szervetlen mikroszennyezők), valamint ökotoxikológiai vizsgálatok céljára; felszíni és felszín alatti vizek, valamint szennyvizek helyszíni vizsgálata.


FELÜLVIZSGÁLATRA JOGOSÍTÓ ENGEDÉLYEK:
Engedélyszám:OKVF-F-037/2004.
Szakterületek:K-F-V, K-F-Z, K-F-J
Nevek:Bernáth Balázs
Érvényességi idő:2009.05.20.

SZAKÉRTŐI ENGEDÉLYEK:JELMAGYARÁZAT: vissza, tovább, XIR menü. © Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége