free amp template

25 éves a KSZGYSZ

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

1992-2018

Mobirise

Immár...

25 éve annak, hogy a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége részt vesz a környezeti kultúra fejlesztésében, és aktívan képviseli a hazai zöldipar érdekeit, mindenkor szem előtt tartva a következetes szakmaiságot, a függetlenséget, valamint a tiszta és egészséges környezethez való alkotmányos alapjogot.

Mobirise


Jelenleg...

tagjaink száma eléri a 230-at. Tagcégeink tevékenységi köre a környezetvédelmi ipar minden területét lefedi. Ezek mellett társult tagjaink egyetemek, kutatóintézetek, pártoló tagjaink a környezetvédelem szempontjait méltányoló vállalatok.

Mobirise

A 25. évforduló...

A 25. jubileumi ünneplés első felvonására az V. ÖKOINDUSTRIA Nemzetközi Környezetipari szakkiállításon került sor, melyet szövetségünk rendezett 2017. november 8. és 10. között. 

Mobirise

Országos Környezetvédelmi Találkozó

2018. február 10-én rendezte meg a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége a 18. Országos Környezetvédelmi Találkozót.

Tagjaink

A szervezet tagságát környezetvédelmi szolgáltató cégek, tervező-szakértő cégek, e területen kutatási-fejlesztési tevékenységet végzők, vízellátás-csatornaszolgáltatásban, hulladékkelezésben, hulladékhasznosításban, levegőtisztaság-védelemben, zaj- és rezgésvédelemben, kármentesítésben stb. tevékenykedő cégek adják, beleértve e tevékenységekhez szükséges eszközök gyártóit és forgalmazóit is. Ma közel 230 tagcégünk van, a környezetvédelmi ipar szereplői. Társult tagjaink egyetemek, kutatóintézetek. Pártoló tagjaink a környezetvédelmet, a fenntarthatóságot kiemelten kezelő nagyvállalatok..

Környezeti Felelősségvállalási Nyilatkozat

Tagjaink elfogadják a Környezeti Felelősségvállalási Nyilatkozatot, melynek célja, hogy együttes erővel hozzájáruljunk a fenntartható fejlődés hazai megvalósításához, és a környezetbarát szemléletmód elterjesztéséhez..

A hazai környezetipart szolgáljuk

A szakmai érdekképviseletet a környezet érdekeit szem előtt tartva végezzük.

230

Tagcég

Tagjaink a környezetvédelmi ipar minden területét lefedik.


1232

Konferencia

Konferenciákat, munkacsoport üléseket egyéb rendezvényeket szervezünk a hatékony információáramlás támogatására.

551

Hírlevél

A tagság két hetenként Hírlevelet kap az aktuális, a környezetvédelmi vállalkozásokat érintő rendezvényekről, kiadványokról, közbeszerzésekről, jogszabály-tervezetekről.

50000

résztvevő

Az elmúlt 25 évben az összes rendezvényünkön megjelent emberek száma.

Országos Környezetvédelmi Találkozó

Február 10-én rendezte meg a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége – 25 éves fennállását is megünneplendő – a 18. Országos Környezetvédelmi Találkozót. Az elmúlt 25 év környezetvédelmi eseményeit és eredményeit is felelevenítő, hagyományosan farsangi bállal összekötött találkozón a KSZGYSZ számos volt és jelenlegi tagvállalata képviseltette magát. Ez alkalomból a rendezvényre meghívtuk a környezetvédelmi tárca korábbi minisztereit, valamint a romániai, többszörös környezetvédelmi minisztert, Korodi Attilát is.

A találkozón köszöntötték a korábbi években „Környezet védelméért” Díjjal kitüntetetteket épp úgy, mint a Szövetség azon elkötelezett korábbi és jelenlegi tagjait, akik az elmúlt 25 évben a hazai környezet állapotának javításáért, minőségéért valamilyen más, állami vagy civil elismerésben részesültek, vagy éppen külön elismerés nélkül is végezték feladatukat; a több ezer régi, védelem nélküli „szeméttelep” felszámolását, rekultiválását, a szovjet csapatok és az ipari nagyvállalatok által elszennyezett területek felmérését, több millió köbméter szennyezett talaj és talajvíz megtisztítását, gazdátlan, sorsára hagyott veszélyes anyagok és hulladékok ártalmatlanítását stb.
A rendezvény fölött az FM környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkársága vállalt védnökséget.
Dr. Rácz András a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért felelős helyettes államtitkára, Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes és Dr. Ágoston Csaba, a KSZGYSZ elnöke adta át a Szövetség által alapított „A Környezet Védelméért” Díjakat.

A Környezet Védelméért Díj

Vállakozás kategória

Mobirise

Clean-Way Környezetvédelmi és Közbeszerzési Kft.

a környezet védelme érdekében az építési-bontási hulladékok környezetbarát kezelése terén kifejtett tevékenységéért.

Vállalkozás kategóriában a „Környezet Védelméért” Díjat nyert a Clean-Way Kft. a környezet védelme érdekében az építési-bontási hulladékok környezetbarát kezelése terén kifejtett tevékenységéért. A teljes egészében magyar tulajdonú, 10 éve létrejött vállalkozás fő tevékenysége az építési-bontási hulladékok hasznosítása és az újrafeldolgozott anyagok biztosítása új beruházásokhoz. Kiemelendő a cég innovatív, új megoldásokat kereső és bevezető működése, amit már öt különböző innovációs díj elnyerése is igazol. A cég által két éve kifejlesztett térképes, digitális másodlagos építési anyag információ-rendszert ma már 50-60, főleg építőipari cég használja rendszeresen, a nagy nemzetközi cégek is gyakran keresik meg őket építőipari hulladékuk hasznosítása érdekében.

A Környezet Védelméért Díj

Vállakozás kategória

Mobirise

WESSLING Hungary Kft. Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági, Egészségvédelmi és Minőségügyi Szolgáltató Kft.

a környezet állapotát feltáró vizsgálataiért és a környezeti szemléletformálásban és ismeretterjesztésben vállalt szerepéért.

A vállalkozás kategóriában „Környezet Védelméért” Díjat kap a WESSLING Hungary Kft. a környezet állapotát feltáró vizsgálataiért és a környezeti szemléletformálásban és ismeretterjesztésben vállalt szerepéért. A Wessling Hungary Kft. – egy nemzetközi laboratóriumhálózat tagjaként – 25 éve van jelen a magyar piacon. Tevékenységük az 1990-es évek környezetvédelmi felméréseivel, tényfeltárásaival kezdődött, és azóta is folyamatosan laboratóriumi vizsgálati hátteret biztosítanak környezetvédelmi szakértőknek, mérnökirodáknak a tényfeltárási, kármentesítési projektekben. Mára komplex tevékenységi körével - talaj-, víz-, hulladék- és levegővizsgálatok, telephelyi felmérések, élelmiszer- és egészségbiztonsági vizsgálatok – az egyik legjelentősebb piaci szereplővé vált e területeken.

Környezet Védelméért Díj

Magánszemély kategória

Mobirise

Dr. Erdey György

elévülhetetlen érdemeiért a hazai környezetvédelmi szabályozás létrejöttében, rendszerének kialakításában, majd uniós szabályozáshoz igazításában.

Egyéni „Környezet Védelméért” díjat nyert Dr. Erdey György, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a hazai környezetvédelmi szabályozás létrejöttében, rendszerének kialakításában, majd uniós szabályozáshoz igazításában. Kulcs-szerepet játszott a teljes környezetvédelmi intézményrendszer – önálló minisztérium, hatósági szervezetek, háttérintézmények – kiépítésében és működtetésében.

A Környezet Védelméért Díj

Magánszemély kategória

Mobirise

Reiniger Róbert

kiemelkedő szerepéért a környezetvédelmi hatósági rendszer kialakításában majd a területi szervek működtetésében, működésük összehangolásában.

„Környezet Védelméért” Díjban részesült Reiniger Róbert, kiemelkedő szerepéért környezetvédelmi hatósági rendszer kialakításában majd a területi szervek működtetésében, működésük összehangolásában. Az államigazgatástól megválva a Deloitte Magyarország „Környezetvédelmi tanácsadás” üzletágának igazgatójaként számos nagyvállalat környezeti problémáinak feltárásban és megoldásában, illetőleg környezeti teljesítményének felmérésében vett részt. Nevéhez fűződik a „Zöld Béka” díj megalapítása, amelyet évente ítélnek oda a legjobb fenntarthatósági jelentést készítő cégeknek.

A KSZGYSZ 25 éves

25 éves fennállásunk óta Szövetségünk tagjai felbecsülhetetlen értékű munkát végeztek a környezet állapotának felmérése, bemutatása, a problémák feltárása és megoldása érdekében – nem csak idehaza, hanem a világ számos pontján. Köszönet illeti Őket áldozatos tevékenységükért; a több ezer régi, védelem nélküli „szeméttelep” felszámolását, rekultiválását, a szovjet csapatok és az ipari nagyvállalatok által elszennyezett területek felmérését, több millió köbméter szennyezett talaj és talajvíz megtisztítását, gazdátlan, sorsára hagyott veszélyes anyagok és hulladékok ártalmatlanítását, több millió tonna hulladék hasznosítását, számos és számtalan környezetvédelmi fejlesztést és beruházást, zaj-, bűz- és levegő-probléma megoldását, és még sorolhatnánk.

Tagcégeink a világ körül

A 18. Országos Környezetvédelmi Találkozón bemutatott animáció, melyen néhány tagcégünk néhány külföldi projekt helyszíne látható madártávlatból.

Néhány kép a
18. Országos Környezetvédelmi
Találkozóról

© A képeket Mátyus László készítette

Az Országos Környezetvédelmi Találkozó főtámogatója

Envirotis Holding Zrt.

További támogatók

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

..és néhány kép rólunk az elmúlt 25 évből

Cím

1024 Budapest                     
Keleti Károly u. 11/A.                     


Elérhetőségek

Email: [email protected]           Telefon: +36 (1) 3507271

Linkek 

KSZGYSZ weboldal