GINOP jelentkezési

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 „A Környezet Védelméért” Díj 2022

– a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének díja – 

Ifjúsági kategória 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2023. április 10.

Pályázati feltételek:

„A Környezet Védelméért” ifjúsági kategória díja 18-30 év közötti) személy számára kerül odaítélésre.
A díjra a környezetünk megóvásáért és javításáért munkálkodó 18-30 életév közötti diák, pályakezdő fiatal pályázhat, illetve javasolható. Nem elvárás a KSZGYSZ tagság.
Az ajánlásba a javasolt személy kimagasló dolgozatára, kutató, fejlesztő munkájára, illetve környezetvédelmi/társadalmi aktivitására jellemző adatokat kérjük megadni, különös tekintettel annak újszerűségére és lehetséges fejlesztési, alkalmazási területeire.
Előnyt élvez az a jelölt, akinek munkája a Szövetség céljainak eléréséhez, tagjai szakmai tevékenységének fejlesztéséhez is felhasználható, illetve piaci szereplő ajánlásával, referenciájával is rendelkezik.

Környezetvédelmi tevékenység részletes bemutatása – Kitöltési útmutató

Az ajánlásban kérjük bemutatni a javasolt fiatal környezetvédelemért, zöldgazdaságért folytatott tevékenységét, elkötelezettségét, illetve dolgozatának, kutatásának, fejlesztésének témáját és eredményeit.

Kérjük, hogy az ajánlást az alábbi szempontoknak megfelelően kitöltve szíveskedjék megküldeni!

 • Újszerűség (témaválasztás – környezeti, társadalmi, gazdasági hatás)
 • Hasznosság, alkalmazhatóság -, lehetséges alkalmazási területek
 • Start-up ötlet, kidolgozottság, piacképesség

Az anyag terjedelme legfeljebb 10000 karakter lehet.
Kérjük, hogy külön mellékleteket, képeket, dokumentumokat ne küldjenek, de ezek elektronikus elérhetőségének megadását örömmel vesszük!

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 „A Környezet Védelméért” Díj 2022

– a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének díja – 

Egyéni kategória 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2023. április 10.

„A Környezet Védelméért” egyéni kategóriájának díját Szövetségen kívüli személy is megkaphatja.
A díjra az alábbi területek valamelyikén kimagasló munkát végző magánszemélyek pályázhatnak, illetve javasolhatók:

 • szakmai irányítói, kutatói-fejlesztői, kivitelezői tevékenységével közvetve vagy közvetlenül, elismerten jelentős mértékben járult hozzá a környezet védelméhez;
 • hivatása keretében, oktató, nevelő szakemberként egyedi módszertannal vagy szemléltető tevékenységével kimagasló eredményeket ért el és elismertséget szerzett a környezetvédelmi ismeretek terjesztésében;
 • civil magánszemély, aki munkájával a környezetvédelmi szemléletformálás vagy innovatív megoldások kidolgozásával a környezettudatos életmód terjesztésének területén kimagasló eredményeket ért el. 

Környezetvédelmi tevékenység részletes bemutatása – Kitöltési útmutató 

Az ajánlásba a környezetünk megóvásáért és javításáért munkálkodó személy kimagasló irányító, kivitelező, kutató, fejlesztő, szervező, szemléletformáló, oktató- és nevelő munkáját jellemző adatokat kell belefoglalni.
Kérjük, hogy az ajánlást az alábbi szempontoknak megfelelően szíveskedjék megküldeni!

 • Szakmai életút jelentősége, a jelölt hozzájárulása a fenntarthatósághoz, a környezetvédelemhez
 • Kimagasló eredmények és elismertség a környezetvédelmi ismeretek terjesztésében

Az anyag terjedelme legfeljebb 10000 karakter lehet.
Kérjük, hogy külön mellékleteket, képeket, dokumentumokat ne küldjenek, de ezek elektronikus elérhetőségének megadását örömmel vesszük!

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

„A Környezet Védelméért” Díj 2022

– a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének díja –

Vállalkozás kategória 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2023. április 10.

Pályázati feltételek:

„A Környezet Védelméért” vállalkozói kategória díjat a Szövetségen kívüli szervezet is kaphatja.
A Díjra az alábbi területek valamelyikén kimagasló tevékenységet végző vállalkozások pályázhatnak, illetve javasolhatók:

 • Innovatív szolgáltatás vagy termék, eljárás, technológia, start-up, amelynek kifejlesztése és bevezetése, működése jelentősen hozzájárul a körforgásos gazdaság kialakításához, a fenntartható fejlődéshez, a klímapolitikai célkitűzések eléréséhez;
 • Környezeti fenntarthatósági gyakorlat (ESG szemlélet – irányítási rendszer, ENSZ fenntarthatósági célok, felelős működés, szervezeti és működési fejlesztések, amelyekkel a vállalkozás biztosítja környezeti teljesítményének folyamatos, elkötelezett fejlesztését);
 • Szolgáltatás vagy termék, technológia sikeres külföldi megjelenése, alkalmazása, amely más (különösen a fejlődő) országok vállalataival, civil szervezeteivel vagy tudományos intézményeivel folytatott együttműködés alapján segíti elő a fenntartható fejlődést;

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha pályázó különös figyelmet fordít a biológiai sokféleség megőrzésére.
A pályázati űrlapon szereplő szempontrendszer alapján elkészített ajánlásban kérjük bemutatni a környezetvédelmi vállalkozás (szervezet) által felmutatott és dokumentálható környezetvédelmi szolgáltatási és gyártási, illetve működési eredményeket, referenciákat, amelyek alapján a zsűri megalapozott döntést hozhat.   

Környezetvédelmi tevékenység részletes bemutatása – Kitöltési útmutató 

Kérjük, hogy részletes adatokkal mutassa be

 • az innovatív szolgáltatást vagy terméket, eljárást vagy technológiát;
 • a fenntarthatóságot, a körforgásos gazdaságot, a klímatudatosságot, a társadalmi/szociális elkötelezettséget biztosító vállalati menedzsment rendszert;
 • a szolgáltatás, termék, eljárás sikeres külföldi megjelenését, alkalmazását, a külföldi együttműködés eredményeit (ha van);
 • adott esetben a biodiverzitás megőrzését vagy növelését biztosító intézkedéseket és eredményüket;
 • adott esetben a tevékenységre, technológiára, termékre vonatkozó tanúsításokat.

Az anyag terjedelme legfeljebb 10000 karakter lehet. 

Fontos, hogy az alábbi szempontokat figyelembe véve állítsa össze a pályázatot, mert a zsűri ez alapján dönt:

 • A fejlesztés, innováció, ötlet, alkalmazás újszerűsége, hatékonysága
 • Hozzájárulás a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatósághoz
 • A vállalkozás környezettudatos működése, elkötelezettsége, irányítási rendszere 

Kérjük, hogy külön mellékleteket, képeket, dokumentumokat ne küldjenek, de ezek elektronikus elérhetőségének megadását örömmel vesszük!

Itt megtekinthető az Adatvédelmi szabályzat

Időpont: 2022. június 22. (szerda), 10.00 - 17.00 óra

Helyszín: Kisköre, KÖTIVIZIG Iroda

A jelentkezés lezárult.

Időpont: 2022. május 18. 13:00
Helyszín: Malom és Kacsa Bisztró és Rendezvényház (2890 Tata, Tópart u. 19.)

A KSZGYSZ GINOP-5.3.5-18-2018-00047. sz. projektje, „A munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolása a hazai környezetipari vállalkozások eredményes működéséért” zárókonferenciájára invitáljuk az érdeklődőket.

Időpont: 2022. május 18. 13:00
Helyszín: Malom és Kacsa Bisztró és Rendezvényház (2890 Tata, Tópart u. 19.)

A KSZGYSZ GINOP-5.3.5-18-2018-00047. sz. projektje, „A munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolása a hazai környezetipari vállalkozások eredményes működéséért” zárókonferenciájára invitáljuk az érdeklődőket.

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 2021-ben is megszervezi a környezetvédelem területén tevékenykedő tagvállalatai és partnereik számára a hagyományos, immár 21. Országos Környezetvédelmi Találkozót.

A Találkozóra tisztelettel meghívjuk Önt és partnerét, valamint üzleti partnereit, kollégáit! 


A Találkozó időpontja: 2022. május 7. (szombat) 19:45 óra
Az új helyszín 
: BÁLNA Budapest 


Eddigi találkozóink:

Országos Környezetvédelmi Találkozó 2022

fb esemny 1920x1050 1

 

Országos Környezetvédelmi Találkozó 2020

Országos Környezetvédelmi Találkozó 2019

 

 

„Célunk megteremteni a belső motivációt a cselekvésre, azaz elősegíteni, hogy egyre nagyobb tömegek gondolkodjanak hosszú távon rendszerszemléletben, s döntsenek felelősen, tudatosan...” -Zöldgazdaság-

Jelentkezési lap

A KSZGYSZ GINOP-5.3.5-18-2018-00047.sz. projektje,

„A munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolása a hazai környezetipari vállalkozások eredményes működéséért” keretében hibrid módon megtartandó szakmai konferenciára

Helyszín:

NKE Víztudományi Kar (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14., Nagyelőadó,

illetve az online tér)

Időpont: 2021. szeptember 24. (péntek) 9.30 – 16.00 óra 

A helyszínen, illetve az online térben zajló eseményről hang-, és videófelvétel készül, amely kizárólag a projekttel kapcsolatos adminisztratív célokra kerül felhasználásra. Az adatkezelést az Ex Ante Tanácsadó Iroda végzi az alábbi Adatkezelési Tájékoztató alapján: http://exante.hu/images/adatkezelesi.pdf

Felhívjuk figyelmét, hogy az rendezvényre történő becsatlakozással Ön automatikusan hozzájárul a felvétel készítéséhez.

A regisztráció lezárult.

Kedves Tagtársunk!

Szövetségünk immáron 29 éve azzal a céllal jött létre, hogy összefogja a hazai környezetiparban tevékenykedő vállalkozások sokaságát, segítse őket szakmai munkájukban, képviselje érdekeiket és ezáltal biztosítson számukra olyan hátteret, amelyre bizton számíthatnak szakmai és üzleti tevékenységük során.

400zg2021boritoA Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Zöldgazdaság2021 című tanulmánya tagvállalatai gyakorlati tapasztalatai alapján ad helyzetképet az ágazat jelenlegi tevékenységéről, hazai és nemzetközi eredményeiről, problémáiról és konstruktív módon számba veszi az elkövetkező időszak lehetőségeit is.

A tanulmány szerzői, szerkesztői remélik, hogy a tanulmány megismerése és továbbgondolása újabb lehetőségeket, innovációkat generál a politika, a gazdaság és a társadalom valamennyi szintjén,  ugyanakkor haszonnal forgatják majd a még tanulmányaikat folytató, de a közös jövőnket alakító hallgatók is.

A Zöldgazdaság2021 című tanulmány természetesen nem befejezett mű. Reméljük, hogy a későbbiekben, aktuális gazdasági elemzésekkel, eredményekkel ismét megjelenhet mindazok számára, akik a mindennapokban is érzékelik a KSZGYSZ szlogenjét: „Velünk zöldebb!”

Köszönjük Támogatóinknak, hogy segítették a kiadvány összeállítását és megjelentetését!

Greenvest-Forum Kft.,  Envirotis Holding Zrt., DENKSTATT Hungary Kft., ANKEL Kft., Bárczy Környezetvédelmi Kft., Austin AI Inc., AGREGO Környezetvédelmi Kft.

 

Tisztelettel és üdvözlettel:

geriP 0076 1Hankó Gergely
ügyvezető
Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

Társult tag lehet minden önálló jogi személyiségű szervezet, non-profit szervezet, költségvetési szerv, vagy annak területi képviselete, valamint természetes személy. Jogait és kötelezettségeit a szövetség és a társult tag közötti megállapodás határozza meg. A társult tag szavazati joggal nem rendelkezik, de minden juttatásra és kedvezményre jogosult, amelyre a rendes tagok jogosultak.

A KSZGYSZ rendes tagjai  A KSZGYSZ társult tagjai  A KSZGYSZ pártoló tagjai 

 

Tag szeretnék lenni 

 

Pártoló tag lehet minden önálló jogi személyiségű, gazdasági szervezet - külföldi, vagy belföldi - vagy annak területi képviselete, vagy külföldi, illetve magyar természetes személy, vagy jogi személy, aki a szövetség célkitűzéseit elfogadja és annak megvalósítását anyagi, szakmai, vagy egyéb formában támogatja, vagy pártoló tagdíjat fizet. Jogait és kötelezettségeit a szövetség és a pártoló tag közötti megállapodás határozza meg. A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik, de minden juttatásra és kedvezményre jogosult, amelyre a rendes tagok jogosultak.

A KSZGYSZ rendes tagjai  A KSZGYSZ társult tagjai  A KSZGYSZ pártoló tagjai 

 

Tag szeretnék lenni 

 

A szövetség rendes tagja lehet bármely, a környezetvédelmi szolgáltatás területén működő jogi személyiségű, vagy anélküli gazdálkodó szervezet, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, intézet, intézmény, magánszemély, aki/amely tevékenységét belföldi székhellyel végzi, a szövetség alapszabályát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja, tagdíj fizetését vállalja, szakmai, vagy egyéb formában támogatja a célkitűzések megvalósítását.

A KSZGYSZ rendes tagjai  A KSZGYSZ társult tagjai  A KSZGYSZ pártoló tagjai 

 

Tag szeretnék lenni 

 

 

Időpont: 2019. május 30-31.
Helyszín: Hotel Balneum**** (5350 Tiszafüred, Húszöles út 27.)

A folytatólagos mese mellett színezők, ügyességi feladatok, zöld tippek, találós kérdések és csoportos munkák is várnak a nebulókra. Az ötletgazda FIKSZ bízik benne, hogy nemcsak a gyermekeket, hanem a szülőket és a pedagógusokat is meg tudják szólítani ezzel a kiadvánnyal. A környezeti nevelés már sok gyerek életében jelen van, de ha a felnőttektől ellentétes példákat látnak otthon, vagy a tanintézményben, akkor nem éri el célját a szemléletformálás. A siker érdekében a kiadványhoz kell némi felnőtt segítség és kalauzolás, így egy közös felfedezésen keresztül ismerkednek meg a szelektív hulladékgyűjtés és vizeink tisztaságának fontosságával, a klímaváltozás hatásaival, vagy a tudatos vásárlás és a komposztálás praktikáival.

Nemcsak tartalmában, megjelenésében is zöld
A 28 oldalas színes kiadvány a Földművelésügyi Minisztérium támogatásának köszönhetően fenntartható erdőgazdálkodásból készült papírra (FSC), karbonsemleges nyomtatási eljárással készült. A 3000 példányban megjelenő kiadvánnyal környezetvédelmi rendezvényeken, oktatásokon és előadásokon, illetve civil szervezeteknél lehet majd találkozni. A hatékonyabb terjesztés érdekében ingyenesen hozzáférhető, letölthető PDF formátumban is:

letöltés

Kárpátaljai különkiadás letöltése

Időpont: 2018. november 21.
Helyszín: Silvanus Konferencia és Sport Hotel****, 2025 Visegrád, Fekete-hegy 

De a nagy érdeklődésre való tekinettel már tervezünk egy újabb időpontot, amelyet meg fogunk hirdetni itt a weboldalunkon.

Köszönjük az érdekődést!

Rendezvényhelyszín bérlése

A 2. kerület szívében - a Rózsadomb oldalában - bérelhető hangulatos, barátságos rendezvénytermünk, tárgyalónk

A zöldipar otthonában, teraszkapcsolatos, inspiráló, nagy tárgyaló várja az üzleti élet szereplőit, a tartalmas rendezvényre készülőket. Legyen az akár egy szűkkörű találkozó, egy esti teraszos koktélparty, vagy egy 30-60 fős konferencia, termünk áll rendelkezésére.

Igény szerint a rendezvény megszervezését, előkészítését (badge, program, hirdetés, stb.) is vállaljuk.

Rendezvényhelyszínünket a fenntarthatóság elvei alapján működtetjük:

 • természetes fénnyel benapozott helység,
 • szelektív hulladékgyűjtés a műanyagtól a komposztig,
 • palackozott vizek helyett szóda- és csapvíz,
 • igény szerint FairTrade kávé és vega, kézműves ételek is igényelhetőek.

 

Szolgáltatások és adottságok

 • 55 m2-es tárgyalónk 60 főig tud konferenciahelyszínként szolgálni,
 • 65m2 -es déli fekvésű teraszunk a Keleti Károly utcára néz,
 • terem elrendezés tekintetében széksoros, U-alak, zárt négyszög, egyéni igények alapján lehet választani,
 • hétköznapokon 8 és 16 óra között lehet időpontot foglalni, egyéni igényeket egyeztetni szükséges,
 • 6 db hatszemélyes, 1 db 12 személyes tárgyaló asztal, s 60 db kényelmes szék áll rendelkezésre,
 • kivetítőt, laptopot, wifit biztosítunk.

Megközelíthetőség

Irodánk a Széll Kálmán tér, Széna tér, Mechwart tér szomszédságában található a Mammut Bevásárlóközponttól 5 percre.

Tömegközlekedéssel: 4-6-os villamos Mechwart liget megállójától 3 perc séta

11-es és 111-es busz Mechwart liget megállójától 3 perc séta.

Autóval: parkolás az utcában, 3021 fizetőkörzet, 350 Ft/óra,
vagy Millenáris parkolóban, a Kis Rókus utcában, 350 Ft/óra,
vagy a Mammut parkolóházban 350 Ft/óra.,
de akár a közeli Marczibányi téren (3024 körzet) is ahol 175Ft/óra

Alkalmi (KSZGYSZ tagcégnek 5 főig ingyenes! felette 7000 Ft/óra)
  9 500 Ft/óra
korlátlan kávé/tea/szikvíz
ingyenes wifi
kivetítő, laptop, hangfelvétel
 
VIP(rendszeres) (KSZGYSZ tagcégnek 27 000 Ft!)
30 000 Ft/havonta
korlátlan kávé/tea/szikvíz
ingyenes wifi
kivetítő, laptop, hangfelvétel
szendvicsebéd rendelés (opcionális, extra költség)
meleg catering (opcionális, extra költség)
 
 

Az alábbi linkeken le lehet tölteni a nagyméretű PDF fileokat (+10MB!)

Ezeken ellenőrizhetők a megjelenő oldalak.

volt_Tagok-k.pdf

Tagok-B-k.pdf

Tagok-A-k.pdf