Szövetségi hírek

Állatmentes kísérlet, növények ujjlenyomata, mikroműanyag, beltéri levegőminőség és még számos más érdekes téma 14 előadásba sűrítve.

Igazából minden adott ahhoz, hogy kényelmesen hátradőlve szemléljük a hazai kutatási eredményeket, a munka javát hazai innovatív vállalatokra bízva. 2018 május 16- án egy igazán tartalmas szakmai rendezvényre került sor a Környezetvédelemi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége szervezésében. A minisztériumi és hatósági tájékoztató előadások mellett leginkább a cégek gyakorlati és sok esetben elgondolkodtató kutatásai kaptak helyet a konferencián. A figyelemre méltó előadások közül ismerjünk meg néhányat.

2018. április 25-én újból nagy érdeklődés mellett szervezte meg a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Környezetmérnöki Intézete a Környezetmérnöki Szakmai Napot a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ), a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MASZESZ) és az Integrált Tudományok Szakkollégiuma együttműködésével.

 

Ökológiai lábnyom, újrahasznosítás, körforgásos gazdaság –röpködnek a trendi kifejezések a médiában. Ezek elméletéhez és gyakorlatához hozta közelebb az érdeklődőket a holland KPMG kétnapos budapesti kurzusa. A kis- és középvállalatok számára kidolgozott rendszerük azt modellezi, hogyan érhető el, hogy kiadás helyett bevételt jelentsen az újbóli felhasználás után is megmaradó hulladék. Izgalmas téma, jól összerakott program, hasznos ötletek. Íme, egy rövid, gondolatébresztő összefoglaló, amellyel felszállhatunk a „zöld” körhintára.

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségénél 2018. április 24-én lezajlott az éves rendes közgyűlés.

Dr. Ágoston Csaba elnök nyitotta az ülést elnöki összefoglalójával, melyben elmondta, hogy 2017 mozgalmas év volt a szövetség történetében, melynek főbb kiemelt eseményei voltak: az Országos Környezetvédelmi Találkozó és az 5. ÖKOINDUSTRIA kiállítás. Megnyitója végén bemutatja Hankó Gergely új ügyvezetőt, aki pár szóban bemutatkozik.

A megnyitó után Markó Csaba szakmai igazgató vette át a szót és a tavalyi évet szakmai szempontból jónak, átlagosnak jellemezte, pénzügyi tekintetben viszont nehéznek ítélte. A Szövetség tevékenységi beszámolója egyúttal a közhasznúsági jelentés is. Az egyszerűsített éves beszámoló tartalmazta az éves eredménykimatatást és mérleget, valamint a közhasznúsági mellékletet, melyeket a tagszervezetek a közgyűlés előtt megkaptak tanulmányozásra. A beszámolók összefoglalásaként elmondta: az 2017-es év során a taglétszám héttel csökkent, így december 31-én 232 tagja volt a Szövetségnek.

A szakmai tevékenységek megoszlását mutató kördiagram szerint a tagcégek nagy része hulladékgazdálkodásban érdekelt, illetve laboratórium és szakértő/tanácsadó vállalkozás, vízipari cég.

A jövőben a Szövetség nyit a klímaváltozással, energiahatékonysággal, megújuló energiagazdálkodással foglalkozó vállalkozások felé.

A szakmai tevékenység bemutatására a szakmai igazgató részletezte a 2017-es évi érdekképviseleti tevékenységet (részvétel a jogszabályalkotásban véleményezésben, együttműködés és konzultációk az állami szervekkel). Folyamatos továbbá a kapcsolattartás a társult tagokkal, oktatási intézményekkel, zöld szervezetekkel is.

A 2017-es szakmai rendezvényeken kb. 4500 regisztrált résztvevő vett részt. Tavaly 10 szakmai konferenciát szervezett a Szövetség, többek között:

A Szövetség munkacsoportjai összesen 11 ülést tartottak.

A KSZGYSZ 8 honlapot tart fent, évi 123 000 látogatóval, megújított Facebook oldallal, és kéthetente kiküldött szakmai hírlevéllel.

Hankó Gergely ügyvezető folytatta a közgyűlést, a 2018-as tervekkel és az eddigi tapasztalatokkal. 2018. március elsején vette át a Szövetség ügyvezetését. Célja az adatbázisok kezelésének fejlesztése, a hatékonyság növelése, a pályázatfigyelés, az éves munkaterv és menetrend kialakítása. Fókuszterületeket fogalmazott meg a jövőre nézve, melyekhez a Szövetség hozzárendeli a rendezvényeket, a szakmai munkákat és a proaktív kommunikációt. A tagok aktivitását és részvételét szeretné serkenteni a jövőben, amit példákkal is alátámasztott. Az új ügyvezető a hagyományos rendezvények és a szakmai munka mellett kommunikációban szeretne picit a lakosság felé nyitni, országosan szeretné a Szövetség ismertségét növelni.

Ezután következett a Tisztújítás. Ágoston Csaba javasolja a tisztújító közgyűlés levezető elnökének Kemény Attilát.

Hartay Mihály, a Jelölőbizottság elnöke elmondta, hogy munkájukat januárban kezdték, 9 fővel. Felosztották egymás között a cégeket, felkérték a tagszervezeteket elnökségi tagok javaslatainak küldésére. 3 ülést tartottak, személyesen is megkeresték a gazdasági vezetőket, így márciusra kialakult a jelölőlista. A legalább 2 jelölést kapott vezetők kerültek a listára. Tapasztalatuk szerint a szervezetek többsége elégedett az eddigi elnökség munkájával. 3 elnökségi tag viszont nem vállalta a tovább tagságot: Kiss Jenő, Ilcsik Csaba és Kemény Attila. Így 15 fő került az elnökségi jelölő listára, akikből az alábbiak kapták a közgyűlésen a legtöbb szavazatot:

 • Ágoston Csaba (elnök)
 • Bálint Mária (alelnök)
 • Lágler Katalin (alelnök)
 • Papp Keve
 • Jeney Judit
 • Tóth Gergely
 • Iga Benedek
 • Szigeti Tamás
 • Bocskay Balázs
 • Kovács László (póttag)

A Felügyelő Bizottság összetétele az alábbiak szerint került megválasztásra:

 • Varga A. Tamás (bizottsági elnök)
 • Zsabokorszky Ferenc
 • Tan Attila
 • Bende Péter (póttag)

Etikai Bizottság megválasztott tisztviselői:

 • Bárczy Zoltán (bizottsági elnök)
 • Fekete Zsolt
 • Lévay Tibor
 • Kapolcsi Imre (póttag)

A Szövetség soron következő szakmai konferenciája a Mérés és Mintavétel 2018 konferencia lesz.

https://kszgysz.hu/a-kornyezetvedelmi-meres-es-mintavetel-aktualis-kerdesei-2018

Budapest, 2018. május 2.

Szövetségünk közhasznúsági jelentéseit itt lehet megtekinteni

echotv

Hankó Gergely, szövetségünk ügyvezető igazgatója és Kőrös Gábor az FKF Zrt. Hulladékhasznosítási Csoportjának vezetője az Echo Tv-ben beszélgetett Szabó Orsolyával a Zöld Világ című műsorban a hulladékok szelektív gyűjtésének kihívásairól.

A február 15.-én megtartott konferencián négy előadás mellett helyett kapott egy pódiumbeszélgetés is az előadókkal.    

A levegőtisztaság-védelmi szabályozás új elemeiről a Földművelődési Minisztérium képviseletében Bibók Zsuzsanna levegőtisztaság-védelmi szakértő tartotta meg nyitó előadását. Először az egyes szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentéséről szóló irányelvről (NECD) és annak rendeletbe történő átültetéséről (A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet) beszélt prezentációjában. Ezt követően részletes tájékoztató hangzott el a hatályba lépő és hatályukat vesztő rendelkezésekről, valamint az elfogadott és a még előkészítés alatt lévő BAT következtetésekről.

Február 10-én rendezte meg a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége – 25 éves fennállását is megünneplendő – a 18. Országos Környezetvédelmi Találkozót. Az elmúlt 25 év környezetvédelmi eseményeit és eredményeit is felelevenítő, hagyományosan farsangi bállal összekötött találkozón a KSZGYSZ számos volt és jelenlegi tagvállalata képviseltette magát. Ez alkalomból a rendezvényre meghívtuk a környezetvédelmi tárca korábbi minisztereit, valamint a romániai, többszörös környezetvédelmi minisztert, Korodi Attilát is.

legionella th

Második alkalommal került megrendezésre a KSZGYSZ szervezésében a Legionella konferencia.  Ez év január végén 135 résztvevő hallgatta végig az előadásokat. A rendezvény célja volt, hogy a korábbi, két évvel ezelőtti konferencia óta összegyűlt tapasztalatokat a szakemberek megoszthassák az érdeklődőkkel és az azóta felmerült újabb kérdések választ kaphassanak.