Innovációs és stratégiai Munkacsoport

Munkacsoportok aloldalai

A KSZGYSZ Munkacsoportok célja a szakmai érdek megformálása és kifejezése egy adott környezetvédelmi szakmai témában, amelyről jogszabály születik vagy a meglévő jogszabály módosul. Cél a piaci folyamatok miatti szakmai koordináció is.  A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének munkacsoportjaiban kizárólag szövetségi rendes, társult vagy pártoló tagcég képviselője vehet részt.

Igény esetén a Szövetségben lehetőség van új munkacsoportok alakítására. 
A munkacsoportok létrehozása a Szövetség vezetőségénél kezdeményezhető. Munkacsoport megalakítási szándékról és a megalakulási ülésről a tagságot a Hírlevélben tájékoztatjuk. A meghirdetett alakuló ülésen bejelentkezés utánbármely érdekelt szövetségi tagcég képviselője részt vehet. Itt megválasztják a munkacsoport vezetőjét, helyettesét, kijelölik a munkatervet. A munkacsoport működését annak vezetője irányítja. A munkacsoportok munkájáról a Szövetséget a vezetők rendszeresen tájékoztatják.

Innovációs és stratégiai Munkacsoport Innovációs és stratégiai Munkacsoport
Energetikai, megújuló energia és éghajlatváltozás Munkacsoport Energetikai, megújuló energia és éghajlatváltozás Munkacsoport
Hulladékképződés megelőzési és hulladékkezelési Munkacsoport Hulladékképződés megelőzési és hulladékkezelési Munkacsoport
Kármentesítés és kárelhárítás Munkacsoport Kármentesítés és kárelhárítás Munkacsoport
Környezetvédelmi szemléletformálás, kommunikáció és edukáció munkacsoport Környezetvédelmi szemléletformálás, kommunikáció és edukáció munkacsoport
Hulladékelhagyás felszámolásáért Munkacsoport Hulladékelhagyás felszámolásáért Munkacsoport
Mérés és mintavétel Munkacsoport Mérés és mintavétel Munkacsoport
Vízgazdálkodás és vízvédelem Munkacsoport Vízgazdálkodás és vízvédelem Munkacsoport
Műanyag munkacsoport Műanyag munkacsoport

Innovációs és stratégiai Munkacsoport

Az átalakuló hazai kutatás-fejlesztési és innovációs irányok új kihívásokat és egyúttal lehetőségeket is teremtenek tagvállalataink számára. Ezek követése és alkalmazása szisztematikus, kreatív szemléletmódot,rugalmas üzleti modellt is követel a termék- és szolgáltatásfejlesztésben, a piaci folyamatok követésében. Az új, innovatív folyamatok, technológiák és technikák elsajátítása mellett elengedhetetlen egy olyan stratégia kialakítása és követése, amellyel a hazai környezetipar nem csak követi, hanem motorja is e folyamatoknak, kezdeményezője a körforgásos gazdaságot és a fenntarthatóságot célzó fejlesztéseknek. Ebben kíván a munkacsoport híd lenni a globális és hazai folyamatok és a tagvállalatok között, korszerű információkkal hozzájárulni az innovatív szemlélet elterjesztéséhez és gyakorlatához, ehhez kíván szakmai fórumot biztosítani.

Hírek, dokumentumok, események

hétfő, 04 május 2015 14:25

Az Innovációs Munkacsoport következő ülésére 2015. május 12-én 13.00 órai kezdettel kerül sor.

péntek, 27 február 2015 10:56

Az Innovációs Munkacsoport 2. ülésére 2015. március 26-án 14.00 órai kezdettel kerül sor a KSZGYSZ Irodában.