RENDEZVÉNYEK
IIR szakmai fórum a MESzSz szakmai partnerségével

Budapest, 2019. május 29.

 

PLENÁRIS DÉLELŐTT

Fókuszban a Nemzeti Energia és Klímastratégia 

 
8.50 Megnyitó
 
9.00
Az új Nemzeti Energia és Klímastratégiai Terv – Elképzelések a megújulókról
 
9.30
Megújuló energiák helye, szerepe a nagyvilágban, nemzetközi kitekintés
 
Előadó: Tóth Boldizsár, Elnök, MESzSz
 
10.00
A megújuló energia hasznosítás jelene és jövője 2030-ig Európában és Magyarországon; RED II.
 • Hol tart Magyarország a megújuló energia felhasználásban?
 • Napenergiahasznosítással kapcsolatos Hivatali tapasztalatok - mi várható az engedélyek alapján?
 • Naperőművek jelenlegi állása és rövid-, középtávú kitekintés
 
Előadó: Dr. Grabner Péter, Energetikáért felelős elnökhelyettes, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
 
10.30 Kávészünet
 
11.00
A megújuló energiaforrások terjedésének hatása a magyar villamosenergia-rendszerre - Hálózatba való integráció lehetőségének nehézségei, kérdései
 • A magyar villamosenergia-rendszer beépített teljesítőképességével kapcsolatos várakozások, feltételezések
 • PV penetrációra vonatkozó várakozások
 • A magyar villamosenergia-rendszer kiegyenlítő szabályozási tartalék igényére gyakorolt hatások
 • A magyar villamosenergia-rendszer egyensúlyára, kiegyenlítő szabályozására gyakorolt hatások az EU-s törekvések figyelembevételével
 • Rendszerintegráció kihívásai a növekvő volatilitás mellett, szabályozási költség és tartalékmennyiség
 • MAVIR tervei az időjárásfüggők okozta kiegyenlítési feladatok ellátására
 
Előadó: Alföldi Gábor, Rendszerirányítási igazgató, MAVIR ZRt.
 
11.30
Geotermia határok nélkül: a fenntartható geotermikus energiagazdálkodás stratégiája és eszközei a Duna Régióban
 • a Duna Régió Stratégia „Fenntartható energia” prioritási területe és célkitűzései
 • a geotermia hozzájárulása a hőpiac dekarbonizációjához
 • a geotermikus energiahasznosítás növelését célzó DARLINGe projekt feladatai és eredményei
 • a határokkal osztott geotermikus energiaforrások felmérése a Pannon-medence D-i részén
 • termálvíz hasznosítások helyzetképe és további lehetőségei (Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Románia)
 • eszközök és módszerek a fenntartható geotermikus energia-gazdálkodásra
 
Előadó: Dr. Nádor Annamária, Vezető hivatali főtanácsos, Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat / Duna Régió Stratégia Fenntartható Energia prioritás terület koordinátor, Külgazdasági és Külügyminisztérium
 
12.00
A megújuló energia reális helye és szerepe a magyar energiaellátásban
Előadó: Holoda Attila, Ügyvezető igazgató, Aurora Energy Kft.
 
12.20
Kerekasztal beszélgetés a megújuló alapú hőellátásról
Moderátor: Kurunczi Mihály, MESzSz elnökségi tag, Magyar Termálenergia Társaság elnöke
Beszélgetőpartnerek között:
Holoda Attila, Ügyvezető igazgató, Aurora Energy Kft.
Papp András, Általános vezérigazgató-helyettes, az Igazgatóság tagja, ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
 
 
13.20 Ebédszünet
 
 
 

PV SZEKCIÓ 

 
14.20
RED II előírásai és hatásai a METÁR rendszerre
 
Előadó: Tóth Tamás, Elnökhelyettes, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
 
14.40
Megújulók költségvonzatainak alakulása 2019-ben, a végfogyasztók oldaláról
 • A hazai és nemzetközi villamos energiapiacok (DAM – CAL) átalakulása hazánkban és a környező országokban 2019-ben és 2020-ban
 • Megújuló energia finanszírozás a régiónkban
 • A hazai megújuló költségek alakulása és hatásuk a végfogyasztókra (KÁT-METÁR)
 • A jövőkép a növekvő PV parkok tükrében
 • Megváltozó kiegyenlítő energia költségei a KÁT mérlegkörnek
 
Előadó: Dr. Nagy Zoltán, Elnök, Ipari Energiafogyasztók Fóruma, Senior Energy Manager, Linde Gáz Magyarország Zrt.
 
15.00
A fotovoltaikus energiatermelés rövid, illetve a 2030-as tervek fényében (energiastratégia, NEKT) a hosszabb távú hazai lehetőségei, illetve ehhez kapcsolódóan a hálózatba való integráció lehetőségének kérdéskörei 
 • A napenergia fejlődése a párizsi célok tükrében nemzetközi szinten
 • Magyar helyzetkép
 • Magyar kilátások/tervek 2030-ra
 • A hálózati integráció kihívásai
Előadó: Szolnoki Balázs Ádám, Elnök, MANAP Iparági Egyesület
 
15.20 Kávészünet
 
15.40
Naperőművek tapasztalatai és menetrendezése I.
Előadó: Papp András, Általános vezérigazgató-helyettes, az Igazgatóság tagja, ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
16.00
Naperőmű menetrendezési tapasztalatok
 • Menetrendi követelmények bemutatása (hatályos KÁT rendelet alapján, 15 perces elszámolási időintervallum, bónusz rendszer)
 • PV menetrendezés best practices, az önálló menetrendhez képest csoportos menetrendadással elért javulás
 • PV erőmű piaci mérlegköri önálló menetrendezésének tapasztalatai
 
Előadó: Péter Norbert, Műszaki szakértő, MVM Zöld Generáció Kft.
 
16.20
Új DSO oldali kihívások, a PV rendszerek hálózati visszahatása és azok kezelése
 • HMKE méretű PV rendszerek
 • PV erőművi szintű rendszerek
 • Fotovoltaikus termelés hálózati hatásai
 • Termelőkapacitások alakulása a VER-ben
 • Jövőkép
 
Előadó: Hajdú-Benkő ZoltánInnovációs osztályvezető, Hálózati Innovációs Osztály, NKM -Eszközmenedzsment Igazgatóság
 
16.40
Akkumulátorok a villamos hálózatban: tapasztalatok, lehetőségek, tervek
 
17.00 A rendezvény vége
 
 
 

HŐ SZEKCIÓ*

 

14.20
Határokkal osztott geotermikus rezervoárok és jövőbeli hasznosíthatóságuk a Dél-Alföld-Vajdaság-Temesvár régióban
 • A geotermikus vagyon felmérése és értékelése a régióban a DARLINGe projekt eredményei alapján
 • A geotermikus energiahasznosítás helyzete és lehetőségei a hármas-határ térségében
 • A szegedi geotermikus fűtési rendszer kiépülése és a bővülés várható hatásai
 • Jó gyakorlat és tudástranszfer Románia és Szerbia részére
 
Előadó: Dr. Szanyi János, MESzSz elnökségi tag, egyetemi docens, SZTE
 
14.40
Geotermikus projektek földtani kockázatának csökkentése
 • A DARLINGe projekt földtani kockázatkezelő rendszere és céljai
 • Lehetséges földtani kockázatok ismertetése káresemények szerint
 • Javasolt kockázat csökkentő eljárások a geotermikus projekt megvalósulásának fázisai szerint
 • A káreseményt javító eljárások ismertetése
 • A gyenge és jó földtani feltártsággal rendelkező projekt területek kockázatai és javasolt eljárásai
 
Előadó: Dr. Ádám László, Főgeológus, Mannvit Kft.
 
15.00
Energetikai innovációk a kaposvári távhőszolgáltatásban
 
Előadó: Zanatyné Uitz ZsuzsannaTávfűtési műszaki vezető, Kaposvári Vagyonkezelő  Zrt.
 
15.20 Kávészünet 
 
 
 
*  A szekció egyben a DARLINGe projekt nemzeti workshopja
 
15.40
A megújuló energiák a távhőtermelésben
 • Távhőtrendek a világban (1880-2050)
 • A hazai távhő helyzete a tényadatok tükrében
 • Jó gyakorlatok (hazai biomassza, geotermikus és hulladékalapú távhőprojektek)
 • A primer távhőmix zöldítésében rejlő potenciál a hazai megújuló energiaforrások és a hulladékok bázisán
 • Szoláris hőtermelés kérdései
 • Primeroldali hőszivattyúzás kérdései  
 
Előadó: Orbán Tibor, Műszaki vezérigazgató-helyettes, Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 
 
16.00
A veresegyházi geotermikus közműrendszer, mint innovatív hőellátás
 • A veresegyházi geotermikus városfűtés kialakulása
 • Az eddigi fejlesztések pénzügyi háttere
 • Innovációs elemek
 • Tervek a további bővítésekre
 • A fejlődést gátló tényezők
 
Előadó: Szita Gábor, Elnök, Magyar Geotermális Egyesület; Ügyvezető, PORCIÓ Kft.
 
16.20
Faapríték tüzelés, a hőellátás „tízezer éves innovációja”
 • A modern kori faapríték tüzelés kialakulása
 • A kor műszaki követelményei faapríték tüzelésű fűtőműveknél
 • Jól működő faapríték tüzelésű rendszerek bemutatása
 • Emissziós követelmények
 • A faapríték tüzelésű fűtőművek további járulékos előnyei
 
Előadó: Garai Zsolt, Alelnök, Biomassza Szövetség
 
16.40
A nyírbátori biogáz üzem, mint mezőgazdasági innovációs lehetőség
 
17.00 A rendezvény vége