RENDEZVÉNYEK
Időpont: 2018. november 13. kedd

Helyszín: Lurdy Ház, I.em., 5. terem (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)

A szennyvíztisztítók üzemeltetőinek mennyiségi, technológiai és finanszírozási szempontból is egyre nagyobb kihívásokkal kell megküzdeniük a szennyvízkezelés során képződő szennyvíziszap kezelése és elhelyezése terén. A leválasztott anyagok az iszapban dúsulnak fel, ami meghatározza az iszap hasznosíthatóságát. Az iszap felhasználásának lehetőségei erősen függenek a felhasználó átvételi feltételeitől, amelyek teljesítése adott esetben már a szennyvíztisztítási technológia fejlesztését, esetleg magának az iszapnak az előkezelését igényli.
A technológiai fejlesztések majd azok üzemszerű alkalmazása jelentős többletköltséget okoz, amelyet nem lehet a szolgáltatási díjakban érvényesíteni. Az olcsó, a működési költségeket mérséklő, esetleg még bevételt is generáló technológiák iránt mutatkozó erőteljes igény alapján – a KSZGYSZ Víz-keretirányelv Munkacsoportja kezdeményezésére – a KSZGYSZ és a MaSzeSz közösen biztosít fórumot a alkalmazható technológiák megismerésére, bemutatására és összehasonlítására egy egynapos konferencia és kiállítás keretében. maszesz
A kezelt szennyvíz minőségétől, a szennyvízkezelés módszerétől, az iszap jellegétől és felhasználási módjától függően más és más iszapkezelési technológiák alkalmazására van szükség, illetve lehetőség. Ezért a konferencián olyan megoldásokat, eljárásokat kívánunk bemutatni, amelyekkel a szennyvíziszap költségkímélő módon hasznos, értékes anyaggá alakítható, mezőgazdasági, rekultivációs vagy energetikai felhasználása biztonságosan megoldható, vagy akár képződése is mérsékelhető.
Előadóink tájékoztatást adnak a mezőgazdasági felhasználás engedélyezési feltételeiről (talajerő-pótlás, injektálás, szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap-komposzt), a felhasználás gyakorlati tapasztalatairól, rekultivációs célú alkalmazásokról, valamint az ez évtől megújított „Szennyvíziszap Stratégiáról”.


Konferencia támogató:
bwa logo
BWA Lab Kft.Kiállít a DEWACO Kft.
DEWACO

A konferencia tervezett programja:

Levezető elnök: Prof. Dr. Juhász Endre

8.30 – 9.30

Helyszíni regisztráció

9.30 – 9.40

Megnyitó

9.40 – 10.00

Dr. Major Veronika, VTK Innosystem Kft., projektvezető – Az iszapstratégia: Vágyak és remények

10.00 – 10.20

Balogh Zsuzsanna, Trenecon Kft., közgazdasági igazgató – Iszapkezelés és -felhasználás gazdasági kérdései

10.20 – 10.40

Szász Imola , Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, vízgazdálkodási szakértő – Szenyvíziszap és szennyvíziszap termékek hasznosítása a gyakorlatban  - NAK szerepvállalás

10.40–11.00

Szentes Dóra, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, talajvédelmi felügyelő – Mezőgazdasági felhasználás feltételei

11.00 – 11.20

Szünet

11.20 – 11.40

Uzinger Nikolett, MTA ATK TAKI Talajkémiai és Anyagforgalmi Osztály, osztályvezető – Szennyvíziszap komposzt várható hatása a talajok szervesanyag- és elemforgalmára

11.40 – 12.00

Makó Magdolna, Fővárosi Csatornázási Művek, környezetvédelmi osztályvezető – Co-fermentálás, biogáz-kinyerés és hasznosítás a körforgásos hulladékhasznosítás jegyében

12.00 – 12.20

Gyalai-Korpos Miklós, Pannon Pro Innovációs Kft. – Innovációs lehetőségek a szennyvíziszap kezelésében

12.20 – 12.30

Serle Ádám, BWA Lab Kft. – Iszapmanagement: kitekintés nyugati irányba

12.30 – 12.40

Cornides Zoltán, DEWACO Kft. – MONOBELT® szalagszűrő prés: innovatív megoldás az iszap víztelenítés gyakorlatában

12.40 – 13.40

Ebéd

13.40 – 14.00

Prof. Dr. Ligetvári Ferenc – Szennyvíz-öntözés

14.00 – 14.20

Böcskey Zsolt, Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt., – mezőgazdasági értékesítés

14.20 – 14.40

Dr. Heil Bálint-Horváth Sándor - Dr. Kovács Gábor, Soproni Egyetem – Szennyvíziszapok erdészeti hasznosításának jövőbeni lehetőségei
Az előadásban bemutatott videó megtekintése

14.40 – 15.00

Zsabokorszky Ferenc, Enqua Kft., kutatási és fejlesztési igazgató – Vízmű iszapok kezelésének lehetőségei, gyakorlata

15.00 

Zárszó


Jelentkezési határidő: 2018. november 9.
Információk
A rendezvényen való részvétel díja: 19.000,- Ft + 27% Áfa /fő
 
KSZGYSZ vagy MASZESZ tag, hatóság, államigazgatási szerv képviselő részvételi díja:
16.000,- Ft+ 27% Áfa/fő
A részvételi díj részvételt és ellátást fed le, amit a számlán külön tételként tüntetünk fel.
Támogatási lehetőségek:
Konferencia támogató: A támogató logóját elhelyezzük a konferencia programján, a weboldalon. A helyszínen roll-up és/vagy szórólap elhelyezésére van lehetőség. Egy résztvevő ingyen vesz részt a konferencián: 125.000,- Ft + 27% Áfa
Kiállító: Kiállítói asztalt kap a konferencia helyszínén: 70.000,- Ft + 27% Áfa
Cégreklám: Roll-up kihelyezés a konferencia teremben:  50.000,- Ft + 27% Áfa
Szórólap elhelyezés: Szórólap elhelyezése a konferencián: 30.000,- Ft + 27% Áfa
 
A Jelentkezési lap elküldése szerződésnek minősül, ennek alapján számla készül a konferenciát követően. 
Amennyiben nem érkezik lemondás november 9. 10.00 óráig, a számlát akkor is ki kell egyenlíteni, ha a jelentkező nem vesz részt!