RENDEZVÉNYEK

Időpont: 2019. február 12. kedd

Helyszín: Hotel Benczúr, 1068 Budapest, Benczúr u. 35.

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége ez évben is levegőtisztaság-védelmi szakmai konferenciát szervez. Az alapvető tematika a levegőtisztaság-védelmi szabályozás változásainak és a hatósági tevékenység bemutatása, valamint szeretnénk a résztvevőkkel ismertetni a kibocsátásokkal kapcsolatos újabb, illetve előkészítés alatt lévő BAT következtetéseket is. A konferencián kitérünk a légszennyező források ellenőrzésének, a kibocsátások mérésének gyakorlati végrehajtási kérdéseire is. A végrehajtás lehetőségeiről és gyakorlatáról konzultációs lehetőséget is biztosítunk az érintettek számára.

A rendezvény hasznos információkkal szolgál mind a légszennyező forrást üzemeltetők, mind a kibocsátások és a levegő állapotának ellenőrzését, mérését végző szakértők, tanúsítók és az érintett hatóságok számára is.

Előzmények: A levegőminőség javítása, a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése folyamatos feladat, ennek érdekében a kapcsolódó szabályozást is aktualizálni kell. A környezet magas szintű védelmét, a kibocsátások minimalizását szolgálják az ipari kibocsátásokról szóló EU irányelv előírásai alapján készülő Elérhető Legjobb Technika referencia dokumentumok, az un. BREF-ek is, amely dokumentumok követelményeket tartalmazó részei a tagországok érintett iparágai számára kötelező előírások (EU bizottsági végrehajtási határozatok, az un. BAT következtetések tartalmazzák ezeket). Fontos kérdés a környezetvédelmi hatósági rendszer működése is, mert a hatóságnak kell biztosítani a jogszabályban előírt követelmények érvényesítését (a kibocsátások és a levegőminőség ellenőrzése, mérése, a jogszabályok betartatása és alkalmazása) érdekében.

Támogató: 

greenlablogo
Green Lab Kft.

 

2018-as konferenciánk összefoglalóját itt olvashatja

Programterv

9.30-tól           regisztráció

Levezető elnök: Markó Csaba, a KSZGYSZ szakmai igazgatója

10.00 – 11.00

- A levegőtisztaság-védelmi szabályozás módosítása és várható változásai

- BAT következtetések

Bibók Zsuzsanna, Agrárminisztérium, levegőtisztaság-védelmi szakértő

11.00 – 11.30

A környezetvédelmi hatóságok engedélyezési és ellenőrzési tapasztalatai és elvárásai

Nevelős Gábor, Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, szakügyintéző

11.30 – 11.45

Kávészünet

11.45 – 12.05

A BAT AEL (elfogadható emissziós szint) és a kibocsátási határérték. Alkalmazási gyakorlat.

Pintér István, ENVICARE Kft.

12.05 – 12.25

Hatásterület meghatározása és térképezése a gyakorlatban

Tan Attila - Megyei Máté (térinformatikus), Akusztika Kft.

12.25 – 12.45

A beltéri levegő minőségét befolyásoló mikrobiológiai kockázati közegek vizsgálata

Kari András, Eurofins KVI-PLUSZ Kft.

12.45 – 13.00

Pódium beszélgetés az előadókkal, kérdések és válaszok

13.00 –

Ebéd