Díjak

Szombaton este – több mint 300 fő részvételével lezajlott a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége által szervezett 19. Országos Környezetvédelmi Találkozó, amelynek fővédnöki tisztét dr. Áder János köztársasági elnök vállalta el.

kszgysz dij 2019

Letölthető sajtóanyag

A Találkozó a hazai környezetvédelem, környezetipar fejlődésében jelentős szerepet vállaló döntéshozók, vállalkozások hagyományos rendezvénye, melyen megjelent a szakmai védnökséget elvállaló Innovációs és Technológiai Minisztérium és az Agrárminisztérium több magas rangú vezetője is. A Találkozó résztvevőit az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, Weingartner Balázs és az Agrárminisztérium helyettes államtitkára, László Tibor köszöntötte.

A Találkozó első eseményeként a KSZGYSZ elnöke, dr. Ágoston Csaba és Hankó Gergely ügyvezető ünnepélyesen aláírta a KSZGYSZ megújított Környezeti Felelősségvállalási Nyilatkozatát, amelyben  – napjaink környezeti kihívásaira válaszolva – a Szövetség tagjai és partnerei kinyilvánítják, hogy aktív részesei kívánnak lenni mindazon folyamatoknak, amelyek a környezetvédelem területén elősegítik Magyarország versenyképességének megőrzését, a fenntartható fejlődés elveinek érvényesülését. bal 0099 

Az aláírás után került sor a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége által alapított „A Környezet Védelméért” Díjra beérkezett pályázatok eredményhirdetésére és az elismerések átadására. Dr. Ágoston Csaba elnök elmondta, hogy minden korábbit meghaladó számú jelölés érkezett az elismerésekre, amely nemcsak a Díj erkölcsi értékét jelzi, hanem azt is, hogy jelentősen növekedett azon hazai innovációk száma, amelyek ebben az ágazatban létrejöttek.

Életmű kategóriában „A Környezet Védelméért” Díjat kapott kiemelkedő agrár-környezetvédelmi és vízgazdálkodási tudományos és oktató munkájáért Dr. Ligetvári Ferenc, professor emeritus, akinek munkássága elsősorban a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználhatóságának vizsgálatára, a talajok szervesanyag-tartalmának pótlási lehetőségeire, energianövények termesztési feltételeire terjed ki. Számos más társadalmi szerepvállalása mellett volt az MTA Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Bizottságának elnöke, a Nemzetközi Öntözési és Vízrendezési Szövetség alelnöke, a Természetvédelmi Világalap elnökségi tagja, rövid ideig a környezetvédelmi tárca vezetője.  

bal 0053

Vállalkozás kategóriában „A Környezet Védelméért” Díjat kapott a Recobin Kft., amely alig öt év alatt az irodaházak, oktatási intézmények elkülönített hulladékgyűjtésének jelentős szereplőjévé vált. Ügyfeleik igényei alapján egyedileg tervezik meg számukra az irodai elkülönített hulladékgyűjtést és szállítást, komplex szelektív hulladékgazdálkodási modellt ajánlva partnereiknek. Ferenczi Attila ügyvezető elmondta, hogy a modell részeként már a helyszínen hulladékosztályozó munkatársakat alkalmaznak, akik a szállításra és a későbbi feldolgozásra készítik elő a hulladékot. Kiemelkedő együttműködésük a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei álláskereső irodájával, amelynek keretében - munkahelyi reintegrációs programjukban - hajléktalan munkavállalókat is alkalmaznak. Ezzel nemcsak állást, hanem képesítést is adnak számukra. 

bal 0078

„A Környezet Védelméért” Oklevelet - vállalkozás kategóriában - az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kapta, jelentős hozzájárulásáért a hazai ökológiai mezőgazdaság fejlődéséhez, az on-farm hálózati rendszer kialakításáért és fejlesztéséért. Az on-farm kutatási hálózat az ökológiai és integrált gazdaságokban megvalósuló üzemi kísérletek rendszere, összekapcsolva a kutatást és a gyakorlati gazdálkodást, a gazdálkodók által meghatározott termelési célokhoz illeszkedve. Lényege a környezeti, szociális és gazdasági szempontból egyaránt fenntartható ökológiai termelés. Dr. Drexler Dóra elmondta, hogy céljuk a talaj termékenységének hosszú távú megőrzése, előtérbe helyezve a növények, az állatok és a talaj ökológiai rendszerekben betöltött természetes szerepét, a helyi erőforrásokat és a természetes folyamatokat, a gazdaságon belül a minél inkább zárt anyag- és energiaáramlást. Eredményeik közül kiemelhető régi paradicsom fajták visszahozatala a termesztésbe, ősi gabona és burgonya fajták ökológiai termesztési tesztelése, bio-szója termesztés fejlesztése, méh-atka elleni ökológiai védekezési módszer kidolgozása. 

bal 0088

„A Környezet Védelméért” Oklevelet kapott Palotai Zoltán üzletágvezető és Bordós Gábor projektvezető (Wessling Hungary Kft.), a mikro-műanyagok mérési és vizsgálati módszereinek fejlesztése, környezeti hatásaik vizsgálata és elemzése terén munkatársaikkal elért eredményeik, és ezzel kapcsolatos ismeretterjesztő tevékenységük elismeréseként.

bal 0107

„A Környezet Védelméért” Oklevelet kapott Bozókiné Szabó Ildikó, a Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda szakmai vezetője, tehetségfejlesztő óvodapedagógusa, regionális klímareferens, a környezeti nevelés területén kifejlesztett pedagógiai innovációiért.

Bozókiné Szabó Ildikó számos környezeti nevelési módszertani és ismeretterjesztő kiadvány szerzője és rendezvény szervezője. A komplex, általa kidolgozott „Klímanócska” programcsomag alapján végzett képzések kiterjednek a fenntarthatóságra, a klímatudatosságra való neveléstől az erdei óvoda foglalkozásokig. Rendszeresen szervez olyan nagyszabású, több száz látogatót vonzó figyelemfelkeltő programokat, amelyek a város egész közösségét, a pedagógusokat, a gyermekeket és a szülőket összefogja. 

bal 0117

A Környezet Védelméért Díj-ban részesült vállalkozásokat a KSZGYSZ az Európai Környezetvédelmi Üzleti Díj hazai Országzsűrije elé terjeszti, javasolva nevezésüket az uniós környezetvédelmi elismerésre. A bizakodás alapja az, hogy a legutóbbi EBAE pályázat döntőjébe - a HBLF 2017-es „Üzleti Élet a Környezetért” díjat elnyert két magyar vállalkozás is bekerült: a Biofilter Kft. és a Water and Soil Kft.

A díjátadót követő program során tematikus, újrahasznosított, újraálmodott farmerruhákat mutatott be a Réthy Fashion. 

A 19. Országos Környezetvédelmi Találkozó támogatói:

  • Arany fokozatú támogató:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Textrade Kft., az ENVIROTIS Holding Zrt. és Green Collect Kft. konzurciuma,

  • Ezüst fokozatú támogató az Alcufer Kft., a Bálint Analitika Kft., a Septox Kft. és a Wessling Hungary Kft.
  • Bronz fokozatú támogató a 3B Hungária Kft., az Agriapipe Kft. az Envecon Kft., az Eurofins KVI-Plusz Kft., az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft., az FKF Nonprofit Zrt., a Palota Környezetvédelmi Kft., a Trenecon Kft.

A rendezvény további támogatói a Gere Pincészet, az Oázis Kertészet és a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. voltak.

További információk:

Bedő Károlyné

06-30-884-1370