Díjak

Magyarország immár 16. éve vesz részt az Európai Unió kétévente meghirdetett „Üzleti Díjak a Környezetvédelemért” (European Business Awards for Environment – EBAE) pályázatán. A pályázók négy kategóriában indulhatnak: környezeti menedzsment, környezetvédelmi eljárás, környezetvédelmi termék vagy szolgáltatás, környezetvédelmi együttműködés a fejlődő országokkal. A „menedzsment kategóriában külön díjazzák a mikro- és kisvállalkozásokat (50 főnél kevesebb foglalkoztatott), illetve az e fölötti közepes és nagyvállalkozásokat. Bármely kategóriában külön lehet pályázni az „üzlet és biodiverzitás” alkategóriában kiadandó díjért.

A pályázaton a kategóriák valamelyikében egy országosan meghirdetett pályázat során már díjat nyert cég vehet részt. A részvételre a céget ily módon már díjazó szervezetekből alakult „Ország-zsűri” (HEA –Hungarian Jury for the EU Environmental Awards) jelöli. A HEA tagjai: Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ), KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért, Hungarian Business Leaders Forum (HBLF), Magyar Innovációs Szövetség. A pályázatok hazai menedzselését, az EBAE titkárságával a kapcsolattartást a KSZGYSZ mint nemzeti koordinátor végzi.

A jelöltek pályázatait kategóriánként külön nemzetközi zsűri bírálja el. A zsűritagok június 20-ig értékelik és rangsorolják a pályázati anyagokat, a díjkiosztásra pedig várhatóan novemberben kerül majd sor.

Az eddigiekben két magyar nyertest ünnepelhettünk; 2004-ben a DENSO Magyarország Kft., 2016-ban pedig a Katica Tanya elnyerte a „menedzsment” kategória díját.

A 2018-as kiírásra 8 magyar cég adta be pályázatát az európai üzleti környezetvédelmi díjak különböző kategóriáiban.

A menedzsment kategóriában a Biofilter Zrt. és a Grundfos Magyarország Gyártó Kft., eljárás kategóriában a Gremon Systems Kft., a Magyar Cukor Zrt., a Nógrádi Vegyipari Zrt. és a Wessling Hungary Kft., a termék vagy szolgáltatás kategóriában a Clean-Way Kft., a Water&Soil Kft.

Menedzsment kategória:

Biofilter Környezetvédelmi Zrt.

Az 1990-ben alakult családi vállalkozás a HBLF (Hungarian Business Leaders Fórum) „Üzleti Élet a Környezetért 2017”-es pályázata menedzsment kategóriájának győzteseként indul az EBAE díjáért, a „Körforgásos üzleti stratégia megvalósítása a digitalitás korában” témájú pályázatával. A cég alap-profilja a bioenergia szektor másodgenerációs, szerves alapanyagokkal történő ellátása (biodízel, biogáz) az általa begyűjtött hulladékok (használt/hulladékká vált sütőzsiradékok, élelmiszerhulladékok), illetve állati melléktermékek komplex, inverz logisztikai folyamatának megvalósításával. A vállalat stratégiai integrációjában, a vállalat külső-belső fejlesztésben példaértékű eredményeket ért el. Céljuk a teljes körű fenntartható működés, nem csak a saját tevékenységük, de az alkalmazott eljárások terén is. Ennek érdekében háromlépcsős stratégiát dolgoztak ki. Megvalósítására elsőként 2015-ben „Zöld Iroda” programot hajtottak végre (elkülönített hulladékgyűjtés, környezetbarát irodai eszközök és tisztítószerek, kétoldalas nyomtatás. Következő lépésként bevezették a papír-takarékos, digitális adminisztrációt, aminek eredményeként 44%-kal csökkent a papírfelhasználás. 2017-ben pedig megkezdték egy új, a fenntartható megoldásokra és újgenerációs technológiákra épülő integrált irányítási rendszer kialakítását. A digitális folyamatmenedzsmenttel növelhető a hatékonyság, csökkenthetők a működési kiadások, gyorsabbá válik az információcsere és az adatmigráció. Kiemelten kezelik a munkavállalóik és családjaik szemléletének formálását, bevonásukat a fejlesztési folyamatokba, a helyi közösségi és lakosság környezetvédelmi programokba.

Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

A KÖVET Egyesület 2017-es, 12. alkalommal meghirdetett “Ablakon Bedobott Pénz” programjában Környezeti Megtakarítások Díjjal kitüntetett cég a Grundfos Csoport magyarországi leányvállalata, fő tevékenysége a legkülönbözőbb területeken alkalmazható szivattyúk előállítása, forgalmazása és szervizelése. Az EBAE pályázaton négy telephelyét érintő, a fenntartható működést elősegítő intézkedéseivel vesz részt. A fejlesztések keretében az egyik telephelyen már alkalmazott csapadékvíz felhasználási rendszert adaptálták egy másik telephelyre; a vezetékes és a kútból nyert vízrendszertől elkülönítetten a WC-kben és a hűtővíz-rendszerben használják fel az összegyűjtött csapadékvizet. A megoldással az eddig kutakból nyert napi 4200 m3 hűtővíz igény felét a csapadék vízből tudják fedezni. Másik két telephelyükön összesen 1326 világítótestet cseréltek le LED fényforrásokra, amivel – a megvilágítás javítása mellett – éves szinten 359300 kWh energia megtakarítást értek el. Az eredmények alapján a fejlesztéseket a többi telephelyükön is meg kívánják valósítani.

Termék és szolgáltatás kategória:

 

Clean-Way Környezetvédelmi és Közbeszerzési Kft.

A KSZGYSZ 2017. évi „Környezet védelméért” díját megosztva elnyert vállalkozás elsődleges célja az építőiparban képződő hulladékok/másodnyersanyagok minél nagyobb arányú hasznosítása, a kivitelező cégek számára problémaként jelentkező hulladék anyagok lehető legnagyobb mértékű hasznosítása. Pályázatában a cég által kifejlesztett és a gyakorlati használatban már alkalmazott számítógépes, térképes térinformatikai rendszert mutatja be és ajánlja az EU tagországoknak is. Az alkalmazással azonosíthatók az egyes építési területeken tervezett, illetve rendelkezésre álló építési-bontási hulladék fajtái, mennyisége, teszt-eredményei. Az előrejelzési információ lehetővé teszi a későbbi projektek anyagforrásainak hatékony tervezését is. Kereshetők a hulladékkezelő cégek telephelyei és profilja, engedélyeik, kínálatuk, a rekultiválásra váró roncsolt vagy szennyezett területek. A valós idejű adatbázissal támogatott intelligens térképi rendszer használatával az alkalmazók megtalálhatják a leghatékonyabb megoldást építési-bontási hulladékuk elhelyezésére és/vagy a szükséges építőanyagok beszerzésére.

 

Water&Soil Kft.

A cég a HBLF „Üzleti Élet a Környezetért 2017”-es pályázata termék kategóriájának győzteseként indul az EBAE díjáért. A magyar kisvállalkozás a klímaváltozás és a globális felmelegedés okozta szárazság kezelésére magyar feltalálók által kifejlesztett organikus alapú talajkondicionáló készítmény gyártására és forgalmazására jött létre 2014-ben. Szerves alapú, a biogazdálkodásban is használható Water Retainer VízŐr® termékük abszorbeálja a levegő páratartalmát, egyúttal megtartja a talajnedvességet, csökkentve a párolgási veszteséget. Segítségével az öntözővíz 20-50%-a megtakarítható, és nem öntözött, csapadékszegény területeken is 14-37%-os hozamnövekedést lehet elérni. Tulajdonságai következtében segíti a talaj mikrobiológiai életét és mérsékli a degradációt. Az eredményeket számos országban megvalósult alkalmazások támasztják alá.

 

Eljárások Kategória:

Gremon Systems Kft.

A szegedi kisvállalkozás a saját fejlesztésű, Trutina elnevezésű, tömegmérésen alapuló növényaktivitást elemző rendszere a Magyar Innovációs Szövetség „Környezeti Innovációs Díj”-át nyerte el. Az EBAE pályázaton induló rendszer növényházi környezetben, az intenzív termesztésben használt közegeket és a növények szervesanyag-termelését méri – felfüggesztéses módszerrel. A szenzorokat a mért növény környezeti viszonyait érzékelő szenzorok egészítik ki. A szenzorok egy számítógéphez kötve – saját fejlesztésű hardver és szoftver segítségével – 5 másodpercenként gyűjtik az adatokat és interneten keresztül továbbítják a szerverre. Az adatokat matematikai módszerekkel elemezve, a nyers adatok egy részével együtt továbbítják a felhasználó megjelenítő eszközére, így bárhol, bármikor valós időben követhető a növény viselkedése az aktuális körülmények között. A kedvezőtlen vagy káros folyamatok észlelése, azonosítása alapján beavatkozásra a termesztési technológia helyes behangolására ad lehetőséget. A technológia specialitása, hogy nem a növény környezetét monitorozza, hanem azt mutatja meg, hogy maga a növény hogy érzi magát az adott körülmények között. A rendszer alkalmazói az eljárással vizet, energiát, műtrágyát takaríthatnak meg, és javítani tudják a termék minőségét, növelni a hozamot.

Magyar Cukor Zrt.

A ma már egyetlen hazai működő kaposvári cukorgyár biometánt előállító gáztisztító eljárása intézkedésért kapta meg a KÖVET Egyesület “Ablakon Bedobott Pénz” programjában a „Karbon-megtakarítási különdíj”-at. A cukorgyártás nagy energiaigényét a cég korábban földgázból fedezte. Ennek mérséklésére a cég 2007-ben saját fejlesztésű biogáz üzemet alakított ki, amelyben a cukorgyártás melléktermékéből (a cukorrépa préselési maradékából) anaerob lebontással állítanak elő biogázt. A folyamatos fejlesztés és bővítés eredményeként ma már Európa legnagyobb biogáz-üzemeként a 120 napos gyártási időszak energiaigényének 75%-át fedezik a termelt biogázból. A legutóbbi fejlesztések eredményeként a gyártási időszakon kívül termelt évi 5 millió m3 biometánt a helyi földgáztározóba injektálják.

Nógrádi Vegyipari Zrt.

A HBLF „Üzleti Élet a Környezetért 2017”-es pályázata folyamatok kategóriájának győztese veszélyes hulladék újrafeldolgozási rendszerével indul az EBAE díjáért. A gépjármű ápolási és karbantartási anyagokat, nyomdafestékeket, illetve oldó és hígítószereket gyártó és forgalmazó kisvállalkozás a termékeik alapanyagául szolgáló vegyi anyagok feldolgozási maradékait, hulladékait korábban azok gyártóinak próbálták újrafeldolgozásra visszajuttatni vagy veszélyes hulladék égető műben ártalmatlaníttatni. Gazdasági és környezetvédelmi okokból a hasznos anyagok visszanyerésére oldószer-regeneráló üzemet hoztak létre. Legutóbbi fejlesztésük eredményeként külön üzletágat hoztak létre a használt oldószerek környezettudatos feldolgozására és hasznosítására. Termékeik vásárlóitól, felhasználóitól visszaveszik és regenerálják a használt, szennyeződött oldószereket, a megtisztított oldószereket pedig visszajuttatják megbízóiknak, vagy saját termékeikbe építik be. A megoldással immár nem csak saját, de partnereik környezetvédelmi teljesítményét is javítják, környezetterhelésüket mérséklik. Folyamatos technológia-fejlesztésekkel ma már évi 5000 tonna hulladék újrafeldolgozásával közel 50%-os alapanyag visszanyerést tudtak elérni.

Wessling Hungary Kft.

A KSZGYSZ 2017. évi „Környezet védelméért” díját megosztva elnyert akkreditált vizsgálólaboratórium a napjainkban egyre nagyobb visszhangot keltő mikroműanyag-szennyezés vizsgálati programjával indul az EBAE pályázaton. A program célja, hogy az elmúlt évek hazai mintavételi és elemzési tapasztalatok és további célzott mérések alapján kidolgozzák a mikroműanyagok édesvízi mintavételi és minta-előkészítési módszertanát. A projekt jelentőségét az adja, hogy e területen alig végeznek kutatásokat, és ezeket a méréseket is egymástól függetlenül, eltérő módszereket alkalmazva végzik. A magyarországi program keretében standard mintázási és elemzési módszerek kifejlesztését és határértékek meghatározását tűzték ki célul, amelyek nemzetközi alkalmazásával a különböző kutatások eredményei összehasonlíthatók és együtt értékelhetők lesznek. (A projekt az NKFI Alap támogatásával valósul meg.)