Kármentesítés munkacsoport
A KSZGYSZ Kármentesítési Munkacsoport tagjai évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező cégek képviselői, szakmai önszerveződéssel kívánják biztosítani szakmai felkészültségük folyamatos fejlesztését, munkájuk során a szakmailag legjobb megoldásokat.
 
Céljaik elérése érdekében együttműködésre kérik a hatóságokat.
 
A KSZGYSZ Kármentesítési Munkacsoportja felajánlja az önkormányzatoknak, az állami vagyonnal foglalkozó szerveknek, önkormányzati szövetségeknek, Regionális Fejlesztési Ügynökségeknek a szakmai hátteret pályázati kiírások elkészítéséhez és a döntési folyamat elősegítéséhez is.
 
Annak érdekében, hogy a KEOP során a források megfelelően kerüljenek felhasználásra, felajánlja a konkrét közbeszerzési pályázatok kiírásához a szakmai segítségét.
 
A Munkacsoport célja a szakmai tisztesség követelményeinek betartása és betartatásának elősegítése.
ATLAS GEO Kft.
Cirkont Zrt.
Corax-Bioner Zrt.
COWI Magyarország Kft.
Dunarent Kft.
Elgoscar-2000 Kft.
Enviroinvest Környezetvédelmi és Biotechnológia Zrt.
Golder Associates Magyarország Kft.
Kristály-99 Kft.
Loacker Hulladékhasznosító Kft.
Mecsekérc Zrt.
ÖKO-Trade Kft.
W&M Kft.
Zábrák Kft.

Kármentesítés Munkacsoport újjáalakult. Az alakuló ülést 2017 június 20-án 10.00-tól tartották meg a KSZGYSZ irodában.

Program

Köszöntő

10.00 – 10.30. Fekete Zsolt,  ügyvezető igazgató (ÖKOPROJECT EGER Kft.):  Környezeti kármentesítés tervezési és engedélyeztetési anomáliák néhány gyakorlati példája
10.30-11.00 Zöldi Irma (Országos Vízügyi Főigazgatóság) : Kármentesítés és Kárelhárítás
11.00-11.30 Dr. Somody Anikó, SGS Hungary Kft.: Az átalakulásról
11.30-11.40 Czibók Ágnes, V. ÖKOINDUSTRIA Szakkiállítás és KSZGYSZ tervek

Időpont: 2017. május 24. (szerda)
Helyszín: Hotel Aréna, 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.

ELŐADÁSOK LETÖLTÉSE

Szervező Bizottság:

Dr. Somody Anikó, SGS Hungária Kft., KSZGYSZ Kármentesítés Munkacsoport vezetője
Bálint Mária, Bálint Analitika Kft.
Hasznos Gábor, Földművelésügyi Minisztérium
Palotai Zoltán, Wessling Hungary Kft.
Dr. Ágoston Csaba, KVI-PLUSZ Kft.

Támogató

tr balint

Bálint Analitika Kft.

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének Kármentesítés Munkacsoportja 1999 óta minden második évben sikeres szakmai konferenciát szervez a kármentesítés szakterületi eredményeinek és kihívásainak bemutatására, a legfrissebb kutatás-fejlesztési eredmények és szakmai tapasztalatok megosztására és a következő időszakban elérhető finanszírozási források megismerésére. A 2017. évre tervezett konferencia lehetőséget biztosít a legfrissebb kutatás-fejlesztési eredmények, a legújabb technológiai megoldások, az újabban ismertté vált szennyezőanyagok mérés és mintavételi módszereinek bemutatására, a térinformatika, a távérzékelés, a modellezés, a környezeti és humánegészségügyi kockázatok felmérése és számszerűsítése újabb eredményeinek, hazai és nemzetközi esettanulmányokon keresztül a szennyezett területek környezeti kármentesítésének aktuális kihívásainak ismertetésére. A konferencián a kármentesítést végző szakmai szervezetek, szakértők és vállalkozások, a tudomány jeles képviselői mellett a szennyezett területekkel rendelkező vállalatok és állami szereplők, hatósági és jogalkotási szakemberek is részt vesznek.

PROGRAM

9.00 -10.00

Regisztráció

10.00-10.10

Köszöntő Dr. Ágoston Csaba, KSZGYSZ Elnöke

 

Levezető elnök: Hasznos Gábor, Földművelésügyi Minisztérium

10.10-10.30

Kovács László, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Fejlesztési  Minisztérium
KEHOP 2014-2020 kármentesítésekről

10.30-10.50

Molnár Ákos, Nemzetgazdasági Minisztérium
TOP barnamezős beruházások

10.50 – 11.05

Szijártó Ágnes, Földművelésügyi Minisztérium
Pályázati lehetőségek az Európai Unió LIFE programján belül

11.05-11.20

Novák Judit Eszter, Földművelésügyi Minisztérium
Pályázati lehetőségek az INTERREG pályázatokon belül

11.20-11.40

Tóthné Kobra Mária, Kiss Balázs, MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
A MÁV Zrt. kármentesítési munkái a múltban és a jövőben

11.40-11.50

Kérdések

11.50-12.00

Kávészünet

12.00-12.20

Fekete Zsolt, ÖKOPROJECT EGER Kft. 
MÁV Békéscsaba vasútállomás peronaluljáró építés I. üteme során feltárt talajszennyeződés felszámolása

12.20-12.40

Dócsné Balogh Zsuzsa, TRENECON Kft.
A kármentesítés stratégiai és támogatási kérdései

12.40-13.00

Balázs Margit, Dr. Kesserű Péter, Dr. Tolmacsov Péter, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Biotechnológiai Divízió
A 2014-2020-as időszakban tervezett kutatás-fejlesztés és innovációs projektek bemutatása/kármentesített területek hasznosítási lehetőségei

13.00-14.00

Ebéd

 

Levezető elnök:  Dr. Somody Anikó, SGS Hungária Kft., KSZGYSZ Kármentesítési Mcs.

14.00-14.20

Dr. Szabó Zsolt,  Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (BAY-BIO):
Perzisztens környezetszennyező vegyületek mikrobiális bontása

14.20-14.40

Dr. Szigeti Tamás János, Palotai Zoltán, WESSLING Hungary Kft.
A környezetbe kerülő hulladékok terjedésének hőtani összefüggései etikai nézőpontból (is) elemezve

14.40-15.00

Kapiller Rita, Karacs Gábor, BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
"Greenovációs" hasznosítási alternatíva Nyíregyháza-Borbánya volt hulladéklerakó területén

15.00-15.20

Izing Imre, Lonsták László (GeoConnect Kft.); Dr. Soós Miklós (AuroScience) Kft.
Talajvíz szennyeződés kármentesítése nano-méretű elemi vas alkalmazásával

15.20 -15.40

László Tamás, Golder Associates Zrt.
Komplex, innovatív kármentesítések a Golder Associates cégcsoportnál

15.40-15.50

Kérdések

15.50-16.00

Kávészünet

 

Levezető elnök: Palotai Zoltán, Wessling Hungary Kft.

16.00-16.20

Gondi Ferenc, Halmóczki Szabolcs, BGT Hungaria Kft.
Talajvíz kármentesítés in-situ eljárás alkalmazásával, numerikus hidrodinamikai- és transzport modell támogatása mellett

16.20-16.40

Fekete Zsolt, ÖKOPROJECT EGER Kft.
Környezeti kármentesítés tervezési és engedélyeztetési anomáliák néhány gyakorlati példája - Székesfehérvár Alba Regia Laktanya területén feltárt szénhidrogén szennyeződés környezeti kármentesítése (KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0002)

16.40-17.00

Dr. Varga A. Tamás, Palota Környezetvédelmi Kft.
Illatos úti kármentesítés

17.00-17.20

Magyar Balázs, Budai Ferenc, Fülöp Réka, Szabó Dávid, BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
Barnamezős területhasznosítás 2 éves tapasztalata az "Ásványok Háza" Gyöngyösoroszi projekt keretében

17.20-17.35

Dr. Somody Anikó, SGS Hungaria Kft., KSZGYSZ Kármentesítés Munkacsoport
Kármentesítés vagy kárelhárítás?

 

Konferencia lezárása

 

Fogadás

Jelentkezés és további felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken:

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A. , Telefon/fax: 1-350-7271, 1-350-7274, 20/ 364 0964
E-mail: kszgysz [KUKAC] kszgysz [PONT] hu Web: www.kszgysz.hu

Részvételi díjak:

Részvételi díj 23.000 Ft + 27 % Áfa
Részvételi díj KSZGYSZ tag, ASZEK tag, hatóságok részére: 18.000 Ft + 27 % Áfa

2014. június 16-án, hétfőn, 10 órától Kármentesítési munkacsoportülést tartunk a tervezői jogosultság változásaival kapcsolatban a 266/2013. Korm. rendelet alapján.

Program:

10:00 - Köszöntő, bevezető
10.10  - Megbeszélés a tervezői jogosultság szabályozásáról

Hozzászólók:

Dr. Somody Anikó, Kármentesítés Munkacsoport vezető

Mess Gabriella, kiemelt építésgazdasági szakreferens, Nemzetgazdasági Minisztérium
Hasznos Gábor, osztályvezető, Vidékfejlesztési Minisztérium
Parragh Dénes, Magyar Mérnök Kamara, Környezetvédelmi Tagozat elnöke
Melegh Csongor, Magyar Mérnök Kamara, Környezetvédelmi Tagozat, elnökségi tag

Kérdések, válaszok, hozzászólások

11.30 - Egyebek


 

2015. március 24-25. Kármentesítés Konferencia

A program helyszíne:

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A.


A terem befogadóképessége max. 60 fő!

 

 

 

Emlékeztető

Időpont: 2014. május 22. csütörtök 10.00
Helyszín: KSZGYSZ iroda  

Dr. Somody Anikó, a munkacsoport vezetője felvezetőjében felhívta a figyelmet, hogy a kármentesítések során a nyitott vízfelületeken és több tevékenység során is fontos használni az olaj vagy vegyszer szelektív anyagokat, amelyek alkalmazását a Bárczy Kft. folyamatos innovációkkal szélesíti.

Bárczy Zoltán felszíni vizeken alkalmazható olajfogó Bárczy –hálóról tartott előadást. Ágoston Magdolna a szelektív felitató anyagok széleskörű alkalmazását mutatta be. (Az előadásokat mellékelten küldjük).

Garamvári Zsolt, Elgoscar-2000 Kft, részletesen beszámolt egy kármentesítési projektjükről, ahol a Natura 2000 terület mellett árokba esett kamion által okozott károk elhárítása során sikerrel alkalmazták a hálót.

Egyéb témák

Karafa Balázs hozzászólásában a 266/2013. Korm. rendeletre hívta fel a figyelmet. Ennek értelmében a kármentesítési munkákat is csak építészmérnök hitelesítheti, ami nagyon megnehezíti a cégek munkáját, hiszen általában nem alkalmaznak ilyen végzettségű munkatársat.

A téma jelentőségére tekintettel a közeljövőben erről a témáról tartunk egy következő ülést, várhatóan június 16-án, 10.00-tól a KSZGYSZ irodában. 


 

Somody Anikó, a Kármentesítési Munkacsoport vezetője, valamint Dr. Farkas Hilda és Czibók Ágnes Hamikus Vilmossal, a Külügyminisztérium UMT vezető tisztviselőjével tárgyalt a Nílus projektben való magyar részvétel lehetőségeiről, és az ezzel kapcsolatos teendőkről.

A munkacsoport 2014. február 19-én, szerdán, 10 órától évindító megbeszélést tartott

Program:

10:00-10:30

Hasznos Gábor, osztályvezető - Vidékfejlesztési Minisztérium Tájékoztatás a kármentesítést érintő strukturális és jogi változásokról, valamint az uniós források tervezéséről

10.30-11.00

Jánossy László, főosztályvezető, Környezetállapot és Stratégiai főosztály, Nemzeti Környezetügyi Intézet A Nemzeti Környezetügyi Intézet (NEKI) fő feladatai és kármentesítési feladatokban való részvétele

11.00-12.00

Kérdések, válaszok, javaslatok


 

Kármentesítés aktuális kérdései konferencia

2013. március 21-22-én Budapesten a Hotel Arénában.

Kármentesítési Munkacsoport


2012 május 3.
Program:
10.00-11.00
Dr. Rajkai Krisztina, MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet:
Gyökér és gyökérzóna vizsgálatok
 
11.00-12.00
Rajkainé Végh Krisztina, MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, Gyökérzet mérési módszerek

 

Kármentesítés munkacsoport

2012. 04. 05. ülésen elhangzott előadások:
 

Kármentesítés munkacsoport

2012. február 17. KSZGYSZ iroda
 
Lonsták László előadása:

Kármentesítés aktuális kérdései

Időpont: 2011. március 17-18.
Helyszín: Danubius Hotel Arena (1148 Budapest Ifjúság útja 1-3)
 
 

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.