Szemléletformálás munkacsoport

Környezetvédelmi szemléletformálás, kommunikáció és edukáció munkacsoport

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének kiemelt feladata és felelőssége – az érdekképviselet és a véleményezések mellett –, hogy a szövetségben összegyűlt tudást és tapasztalatot a lehető legmagasabb szinten adja tovább a lakosság, a média és a szakmai partnerek számára. Ez nemcsak környezetünk állapota miatt fontos és sürgető, hanem a Szövetség és a tagszervezetek jövője, a szakmai utánpótlás minősége, az innovációk és az együttműködések létrejötte is múlik az átlátható, széleskörű és célcsoportra optimalizált kommunikáción.


A KSZGYSZ 2018-ban megújuló „Környezeti Felelősségvállalási Nyilatkozat”-ának Preambulumából idézve:

Termelőként vagy szolgáltatóként, munkaadóként vagy alkalmazottként, magánszemélyként mint fogyasztó és szülő, mindannyian egyaránt felelősek vagyunk a jelenkor környezeti, ökológiai kihívásaiért, az ezen kihívásokra adandó válaszokért, utódaink jövőjéért, a fenntartható társadalom és gazdaság megvalósításáért. Felelősek vagyunk szűk, személyes és helyi környezetünkért éppúgy, mint hazánk, a Kárpát-medence és általában a globális környezet állapotáért, annak megőrzéséért és javításáért.”

Mindezek értelmében és érdekében a Szövetség a jövőben is részt vesz hazai és nemzetközi szemléletformáló, példaadó programokban, illetve kezdeményez és szervez ilyen projekteket, kampányokat, kihasználva az ezen a területen elérhető pályázati lehetőségeket és a helyi vagy térségi rendezvények ilyen igényeit. Oktatóanyagok kidolgozásával, előadások és kurzusok tartásával segítjük a környezeti nevelésben aktív intézményeket, illetve a szakképzés fejlesztését. Tagjaink számára zöld kommunikációs feladatokat is vállalunk.

A munkacsoport céljai:

- a KSZGYSZ és a tagság szemléletformáló tevékenységének erősítése, fejlesztése, stratégia kidolgozása,

- együttműködés és részvétel a felsőfokú szakképzésben,

- együttműködés az állami, kormányzati szervekkel a szemléletformálás és a környezeti nevelés terén,

- együttműködés az IT munkacsoporttal

Aktuális feladatok:

- a KSZGYSZ és az NHKV Zrt. 2018. október 30-i országos szemléletformáló konferenciájára való felkészülés és az ottani tapasztalatok, fejlesztési irányok megvalósítása,

- a Tiszta Kárpátalja program segítése és szakmai támogatása, a kárpátaljai környezeti nevelési és szemléletformálási kutatásban és projektmegvalósításban való segítség (szakmai kerekasztal, kutatás, elemzés a környezeti nevelés és szemléletformálás lehetőségeiről),

- a VI. ÖKOINDUSTRIA kiállítás előkészítése,

- a szövetség kommunikációs stratégiájának kidolgozása (2019).

A munkacsoport jelenlévő tagjai három napirendi pontot tárgyaltak meg:

  • Stratégia partnerségek átgondolása (meglévő és lehetséges új partnerek)
  • Szemléletformálási lehetőségek
  • 2019-s kommunikációs elképzelések, ezek ütemezése

Időpont 2018.09.07. 10:00 óra

Helyszín: KSZGYSZ iroda, tárgyaló terme 10204 Keleti Károly utca 11/A 1. em. 4.

  • 1. Munkacsoport megnyitása, a jelenlévők bemutatása

Helyszín: KSZGYSZ iroda

ONLINE JELENTKEZÉS

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének munkacsoportjaiban kizárólag szövetségi rendes, társult vagy pártoló tagcég képviselője vehet részt.