Munkacsoportok

Munkacsoportok hírei

A KSZGYSZ Munkacsoportok célja a szakmai érdek megformálása és kifejezése egy adott környezetvédelmi szakmai témában, amelyről jogszabály születik vagy a meglévő jogszabály módosul. Cél a piaci folyamatok miatti szakmai koordináció is.  A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének munkacsoportjaiban kizárólag szövetségi rendes, társult vagy pártoló tagcég képviselője vehet részt.

Igény esetén a Szövetségben lehetőség van új munkacsoportok alakítására. 
A munkacsoportok létrehozása a Szövetség vezetőségénél kezdeményezhető. Munkacsoport megalakítási szándékról és a megalakulási ülésről a tagságot a Hírlevélben tájékoztatjuk. A meghirdetett alakuló ülésen bejelentkezés utánbármely érdekelt szövetségi tagcég képviselője részt vehet. Itt megválasztják a munkacsoport vezetőjét, helyettesét, kijelölik a munkatervet. A munkacsoport működését annak vezetője irányítja. A munkacsoportok munkájáról a Szövetséget a vezetők rendszeresen tájékoztatják.

Szövetségünk Mérés Mintavétel Munkacsoportja negyedik alkalommal szervez konferenciát környezetvédelmi mintavételek és mérések témakörben, a korábbi konferenciák tapasztalatai alapján az összes környezeti elemre és hulladékokra vonatkozóan. További részletek itt...

2018. január 10-én tartott megbeszélést a KSZGYSZ informatikai munkacsoportja. A több ülés eredménye az "Ajánlás környezetvédelmi szoftverekről" c. dokumentum, melyet ezúton közzéteszünk

Milyen környezetinformatikai szoftverben érdemes gondolkodni?
Észrevételek, javaslatok a KSZGYSZ informatikai Munkacsoportjától

Résztvevők:

  • dr. Havas Ádám (Helion Kft.)
  • dr. Varga József (IMSYS Kft.)
  • Szücs-Winkler Róbert (Denkstatt)
  • Markó Csaba (ASZEK/KSZGYSZ)
  • Pál András (KSZGYSZ)

informaikai mcs ulesl

Kármentesítés Munkacsoport újjáalakult. Az alakuló ülést 2017 június 20-án 10.00-tól tartották meg a KSZGYSZ irodában.

Program

Köszöntő

10.00 – 10.30. Fekete Zsolt,  ügyvezető igazgató (ÖKOPROJECT EGER Kft.):  Környezeti kármentesítés tervezési és engedélyeztetési anomáliák néhány gyakorlati példája
10.30-11.00 Zöldi Irma (Országos Vízügyi Főigazgatóság) : Kármentesítés és Kárelhárítás
11.00-11.30 Dr. Somody Anikó, SGS Hungary Kft.: Az átalakulásról
11.30-11.40 Czibók Ágnes, V. ÖKOINDUSTRIA Szakkiállítás és KSZGYSZ tervek

Időpont: 2017. május 24. (szerda)
Helyszín: Hotel Aréna, 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.

ELŐADÁSOK LETÖLTÉSE

Szervező Bizottság:

Dr. Somody Anikó, SGS Hungária Kft., KSZGYSZ Kármentesítés Munkacsoport vezetője
Bálint Mária, Bálint Analitika Kft.
Hasznos Gábor, Földművelésügyi Minisztérium
Palotai Zoltán, Wessling Hungary Kft.
Dr. Ágoston Csaba, KVI-PLUSZ Kft.

Támogató

tr balint

Bálint Analitika Kft.

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének Kármentesítés Munkacsoportja 1999 óta minden második évben sikeres szakmai konferenciát szervez a kármentesítés szakterületi eredményeinek és kihívásainak bemutatására, a legfrissebb kutatás-fejlesztési eredmények és szakmai tapasztalatok megosztására és a következő időszakban elérhető finanszírozási források megismerésére. A 2017. évre tervezett konferencia lehetőséget biztosít a legfrissebb kutatás-fejlesztési eredmények, a legújabb technológiai megoldások, az újabban ismertté vált szennyezőanyagok mérés és mintavételi módszereinek bemutatására, a térinformatika, a távérzékelés, a modellezés, a környezeti és humánegészségügyi kockázatok felmérése és számszerűsítése újabb eredményeinek, hazai és nemzetközi esettanulmányokon keresztül a szennyezett területek környezeti kármentesítésének aktuális kihívásainak ismertetésére. A konferencián a kármentesítést végző szakmai szervezetek, szakértők és vállalkozások, a tudomány jeles képviselői mellett a szennyezett területekkel rendelkező vállalatok és állami szereplők, hatósági és jogalkotási szakemberek is részt vesznek.

PROGRAM

9.00 -10.00

Regisztráció

10.00-10.10

Köszöntő Dr. Ágoston Csaba, KSZGYSZ Elnöke

 

Levezető elnök: Hasznos Gábor, Földművelésügyi Minisztérium

10.10-10.30

Kovács László, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Fejlesztési  Minisztérium
KEHOP 2014-2020 kármentesítésekről

10.30-10.50

Molnár Ákos, Nemzetgazdasági Minisztérium
TOP barnamezős beruházások

10.50 – 11.05

Szijártó Ágnes, Földművelésügyi Minisztérium
Pályázati lehetőségek az Európai Unió LIFE programján belül

11.05-11.20

Novák Judit Eszter, Földművelésügyi Minisztérium
Pályázati lehetőségek az INTERREG pályázatokon belül

11.20-11.40

Tóthné Kobra Mária, Kiss Balázs, MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
A MÁV Zrt. kármentesítési munkái a múltban és a jövőben

11.40-11.50

Kérdések

11.50-12.00

Kávészünet

12.00-12.20

Fekete Zsolt, ÖKOPROJECT EGER Kft. 
MÁV Békéscsaba vasútállomás peronaluljáró építés I. üteme során feltárt talajszennyeződés felszámolása

12.20-12.40

Dócsné Balogh Zsuzsa, TRENECON Kft.
A kármentesítés stratégiai és támogatási kérdései

12.40-13.00

Balázs Margit, Dr. Kesserű Péter, Dr. Tolmacsov Péter, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Biotechnológiai Divízió
A 2014-2020-as időszakban tervezett kutatás-fejlesztés és innovációs projektek bemutatása/kármentesített területek hasznosítási lehetőségei

13.00-14.00

Ebéd

 

Levezető elnök:  Dr. Somody Anikó, SGS Hungária Kft., KSZGYSZ Kármentesítési Mcs.

14.00-14.20

Dr. Szabó Zsolt,  Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (BAY-BIO):
Perzisztens környezetszennyező vegyületek mikrobiális bontása

14.20-14.40

Dr. Szigeti Tamás János, Palotai Zoltán, WESSLING Hungary Kft.
A környezetbe kerülő hulladékok terjedésének hőtani összefüggései etikai nézőpontból (is) elemezve

14.40-15.00

Kapiller Rita, Karacs Gábor, BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
"Greenovációs" hasznosítási alternatíva Nyíregyháza-Borbánya volt hulladéklerakó területén

15.00-15.20

Izing Imre, Lonsták László (GeoConnect Kft.); Dr. Soós Miklós (AuroScience) Kft.
Talajvíz szennyeződés kármentesítése nano-méretű elemi vas alkalmazásával

15.20 -15.40

László Tamás, Golder Associates Zrt.
Komplex, innovatív kármentesítések a Golder Associates cégcsoportnál

15.40-15.50

Kérdések

15.50-16.00

Kávészünet

 

Levezető elnök: Palotai Zoltán, Wessling Hungary Kft.

16.00-16.20

Gondi Ferenc, Halmóczki Szabolcs, BGT Hungaria Kft.
Talajvíz kármentesítés in-situ eljárás alkalmazásával, numerikus hidrodinamikai- és transzport modell támogatása mellett

16.20-16.40

Fekete Zsolt, ÖKOPROJECT EGER Kft.
Környezeti kármentesítés tervezési és engedélyeztetési anomáliák néhány gyakorlati példája - Székesfehérvár Alba Regia Laktanya területén feltárt szénhidrogén szennyeződés környezeti kármentesítése (KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0002)

16.40-17.00

Dr. Varga A. Tamás, Palota Környezetvédelmi Kft.
Illatos úti kármentesítés

17.00-17.20

Magyar Balázs, Budai Ferenc, Fülöp Réka, Szabó Dávid, BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
Barnamezős területhasznosítás 2 éves tapasztalata az "Ásványok Háza" Gyöngyösoroszi projekt keretében

17.20-17.35

Dr. Somody Anikó, SGS Hungaria Kft., KSZGYSZ Kármentesítés Munkacsoport
Kármentesítés vagy kárelhárítás?

 

Konferencia lezárása

 

Fogadás

Jelentkezés és további felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken:

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A. , Telefon/fax: 1-350-7271, 1-350-7274, 20/ 364 0964
E-mail: kszgysz [KUKAC] kszgysz [PONT] hu Web: www.kszgysz.hu

Részvételi díjak:

Részvételi díj 23.000 Ft + 27 % Áfa
Részvételi díj KSZGYSZ tag, ASZEK tag, hatóságok részére: 18.000 Ft + 27 % Áfa

Ülést tartott a KSZGYSZ építési-bontási hulladék munkacsoportja, ahol döntés született, hogy két előadást tartanak (Clean-Way, Atlas Geo) a „Meddő? Hulladék? NEM! HASZONANYAG! 2017” Konferencián. A készülő új ébh-szabályozás várható májusi társadalmi egyeztetése keretében az FM-mel – az előzetes megbeszélések alapján - közös konferencia megtartását kezdeményezzük.

Az Innovációs Munkacsoport következő ülésére 2015. május 12-én 13.00 órai kezdettel kerül sor.

Tervezett program:

13.00-13.10        Az ülés megnyitása, bevezető (Ilcsik Csaba, a Mcs. vezetője)

13.10-13.40        Kiss  Beatrix, az FM Környezettechnológia Osztályának szakmai tanácsadója:

- Az EU Öko-innovációs Cselekvési Terve

- A Környezettechnológiai Hitelesítési Rendszer

13.40-14.10        Zsembera Gábor, Pannon Pro Innovációs Kft. munkatársa:

                               - Az EIT Climate-KIC

14.10-14.20        Kávészünet

14.20-15.00        Kérdések, javaslatok, vita

15.00-                   A Munkacsoport következő témáinak egyeztetése, egyebek

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.