Mérés Mintavétel munkacsoport

Időpont: 2016. május 24. (kedd)
Helyszín: Hotel Aréna, 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.

Szervező Bizottság:

Dr. Ágoston Csaba, KVI-PLUSZ Kft.
Bálint Mária, Bálint Analitika Kft.
Palotai Zoltán, Wessling Hungary Kft.
Dr. Csókási Pál, ENCOTECH Kft.
Dr. Jeney Judit, Greenlab Kft.
Katona Istvánné, Biokör Kft.


Szövetségünk Mérés Mintavétel Munkacsoportja harmadik alkalommal szervez konferenciát környezetvédelmi mintavételek és mérések témakörben, a korábbi konferenciák tapasztalatai alapján az összes környezeti elemre és hulladékokra vonatkozóan. A konferencia célja, hogy méréstechnikai kérdéseket a gyakorlatban történő alkalmazás/alkalmazhatóság szempontjából világítson meg, közérthető módon. A konferencia keretein belül hangsúlyt kap az akkreditációs törvény okozta változások bemutatása. A felmerülő kérdések megvitatásába a laboratóriumi szakemberek mellett be kívánjuk vonni az érintett jogalkotókat, a környezetvédelmi hatóságok szakembereit és a környezetvédelmi analitikai szakmával kapcsolatban álló más szakterületek képviselőit. A konferenciának kiemelt célja, hogy kapcsolatot teremtsen a környezetvédelmi célú mintavételeket és vizsgálatokat végzők, a környezetvédelmi célú vizsgálatok eredményeit felhasználók, és a szakterületre vonatkozó jogszabályi háttér megalkotói-gondozói között. További cél, hogy új mintavételi, vizsgálati innovációk bemutatásra kerüljenek, hangsúlyozottan a gyakorlati alkalmazás szempontjából.

Támogató:

Wessling Hungary Kft.


Program

9.00                 Regisztráció

Plenáris ülés

Levezető elnök: Dr. Farkas Hilda, KSZGYSZ

10.00 - 10.15 Hasznos Gábor, Vidékfejlesztési Minisztérium
Köszöntő

10.15 -10.45  Németh Zsolt, NAH
Nemzeti Akkreditáló Hatóság tevékenységei

10.45 - 11.15  Dr. Kerekesné Steindl Zsuzsanna, Belügyminisztérium
A vízgyűjtőgazdálkodás tervezés aktuális feladatai

11.15 - 11.45  Szegény Zsigmond, WESSLING Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
A laboratóriumi- és a mintavételi jártassági vizsgálatok a résztvevők- és az értékelők oldaláról

11.45 - 12.00  Kávészünet

12.00 - 12.20 Papp Keve, Palota Környezetvédelmi Kft.
Tapasztaltok az Illatos úti környezeti kármentesítés során

12.20 - 12.40  Molnár Mihály, HEKAL Laboratórium, Isotoptech Zrt. - MTA ATOMKI 2
Az AMS C-14 módszer lehetőségei az üzemanyagok és hulladékok biogén tartalmának direkt mérésében

12.40 - 12.50  Kérdések, válaszok

12.50 -14.00   Ebéd

14.00 - 14.20 Dr. Ágoston Csaba, KVI-PLUSZ Kft.
Egyedi szennyvízkezelő kisberendezések alkalmazhatóságának és hatásfokának vizsgálata a gyakorlatban, a Balaton térségében

 

14.20 - 14.40   Bálint Mária, Bálint Analitika Kft.
A környezetszennyezés hatása a vizek halfaunájára

15.00 - 15.20  Dr. Kóréh Orsolya, Unicam Magyarország Kft.
Az EU Víz Keretirányelv analitikai kihívásai

15.20 - 15.40  Deák Miklós, Fővárosi Vízművek Zrt.
Ivóvíz mintavétel technikai háttere a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél

15.40 - 16.00  Bakos Vince,   BME AlkaImazott Biotechnológia és ÉleImiszer-tudományi Tanszék
Mintázás és mérés a szennyvíztisztításban: a technológia tervezés, modellezés és üzemeltetés rejtett hibái és kihívásai

16.00 - 16.20   Kávészünet

16.20 - 16.40  Iga Bence, ENCOTECH Kft.
Hűtőtornyok vízrendszerénekmintavétele, mikrobiológiaiveszélyek vizsgálata

16.40 - 17.00 Büki László, KNOT Kft.
WATERSCOPE on-line, digitális, holografikus berendezés vizek monitoringjára

17.00 - 17.20  Berndt Mihály, Hermann Ottó Intézet
A környezeti zaj értékelése és kezelése az EU-ban

17.20 - 17.30  Kérdések, válaszok

A konferencia zárása

17.30 - 19.30 Állófogadás

Részvételi díjak:

Részvételi díj 23.000 Ft + 27 % Áfa
Részvételi díj KSZGYSZ tag,hatóságok részére: 18.000 Ft + 27 % Áfa

Határidő:

Jelentkezési határidő részvételre: 2016. május 20.

Támogatási lehetőségek:

Konferencia támogató: A támogató logoját elhelyezzük a konferencia programján, a weboldalon. A helyszínen roll up  elhelyezésére van lehetőség. Egy résztvevő ingyen vesz részt a konferencián. Ára: 120.000 Ft + Áfa

Kiállító: Kiállítói asztalt kap a konferenciahelyszínen. Ára: 60.000 Ft + Áfa

Cégreklám:                        Logo elhelyezése a konferenciaprogramon és a weboldalon. Ára: 50.000 Ft + Áfa

Szórólap elhelyezés: Szórólap elhelyezése a konferencián. Ára: 30.000 Ft + Áfa

Jelentkezés és további felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken:

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A.
Telefon/fax: 1-350-7271, 1-350-7274, 20/ 364 0964
E-mail: .