Alapdokumentumok

A tag jogállása szerint lehet rendes, társult, vagy pártoló tag.

A tagok önkéntesen léphetnek be a szövetség soraiba.

A szövetség rendes tagja lehet bármely, a környezetvédelmi szolgáltatás területén működő jogi személyiségű, vagy anélküli gazdálkodó szervezet, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, intézet, intézmény, magánszemély, aki/amely tevékenységét belföldi székhellyel végzi, a szövetség alapszabályát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja, tagdíj fizetését vállalja, szakmai, vagy egyéb formában támogatja a célkitűzések megvalósítását.

Társult tag lehet minden önálló jogi személyiségű szervezet, non-profit szervezet, költségvetési szerv, vagy annak területi képviselete, valamint természetes személy. Jogait és kötelezettségeit a szövetség és a társult tag közötti megállapodás határozza meg. A társult tag szavazati joggal nem rendelkezik, de minden juttatásra és kedvezményre jogosult, amelyre a rendes tagok jogosultak.

Pártoló tag lehet minden önálló jogi személyiségű, gazdasági szervezet - külföldi, vagy belföldi - vagy annak területi képviselete, vagy külföldi, illetve magyar természetes személy, vagy jogi személy, aki a szövetség célkitűzéseit elfogadja és annak megvalósítását anyagi, szakmai, vagy egyéb formában támogatja, vagy pártoló tagdíjat fizet. Jogait és kötelezettségeit a szövetség és a pártoló tag közötti megállapodás határozza meg. A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik, de minden juttatásra és kedvezményre jogosult, amelyre a rendes tagok jogosultak.

Belépési nyilatkozatok letöltése Rendes Társult Pártoló

Szövetségünk rendes tagja lehet bármilyen környezetvédelemmel foglalkozó cég. A belépés a https://kszgysz.hu/tagjaink oldalon letölthető belépési nyilatkozat kitöltésével és az elnökség általi elfogadásával történik.

KSZGYSZ tagság előnyei:

 • Kéthetente hírlevelet küldünk a tagoknak, ebben minden aktuális információ benne van (éppen véleményezendő jogszabálytervezetek, megjelenő elfogadott jogszabályok, az EU által átdolgozás alatt álló irányelvek, hazai és nemzetközi pályázatok, a Közbeszerzési Értesítő releváns kiírásai, a saját és mások által szervezett rendezvények, külföldi megkeresések, stb.)
 • Számos munkacsoportunk működik, azok munkájában csak tagcég vehet részt, díjmentesen. A munkacsoportokról a https://kszgysz.hu/tevekenysegeink/munkacsoportok oldalon lehet tájékozódni. A munkacsoport ülések közül némelyiket akkreditáltatunk a Magyar Mérnök Kamarával, így a tagjaink évente kb. 10 mérnök pontot tudnak szerezni.
 • Évente számos alkalommal rendezünk nagykonferenciát ezeken tagjaink általában 10% kedvezményt kapnak. Továbbá promóciós lehetőséget.
 • Adatbázisunkba díjmentesen kerülnek be a cégek (https://xir.kszgysz.hu) Itt kiemelt helyen, kiemelt hirdetéssel is lehet szerepelni tagcégeknek.
 • Hamarosan elindul állásportálunk is, ahol tagcégeink ingyen kereshetnek és hirdethetnek.
 • 2019-ben szervezzük a hatodik ÖKOINDUSTRIA kiállítást, ezen is kedvezménnyel jelenhetnek meg a tagok (https://www.okoindustria.hu/).  
 • Évente több alkalommal nemzetközi üzletember-találkozót szervezünk a KSZGYSZ irodában és külföldön az MNKH és MKIK közreműködésével.
 • Egyéni  (cég)problémák megoldását  kapcsolatrendszerünkön keresztül próbáljuk elősegíteni.
 • A hozzánk beérkező szolgáltatás-keresésekkor előnyben részesítjük tagcégeinket.
 • Évente kiosztjuk Tagcégeink között a Környezet Védelméért Díjat, illetve az ÖKOINDUSTRIA Kiállításon az ÖKOINDUSTRIA Nagydíjat, továbbá tagok vagyunk a European Business Awards díj környezetvédelmi kategóriájának hazai országzsűrijében.

Tagdíj:

 • Éves tagdíj 2018-ban 158.000,-Ft/cég, egységesen (KSH által megadott infláció mértékével szokott változni évente).  A tagdíjról a Közgyűlés dönt és ők eddig az egységes tagdíj- egységes szavazati jog verzió mellett döntöttek.

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 1992 decemberében alakult, akkor 26 cég együttműködéséből. A Szövetség szakmai érdekképviselet, közhasznú szervezet. A szakmai érdekképviseletet a környezet érdekeit szem előtt tartva végzi. 

A KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGÉNEK 

ETIKAI KÓDEXE

Elfogadta a 2002. április 16.-án tartott Közgyűlés


Preambulum
Jelen Etikai Kódex annak kifejeződése, hogy a Szövetség tagsága felismerte a szakmai önszabályozásból fakadó felelősségét, mely felelősség túlmutat a jogszabályokban megtestesülő társadalmi normákon. A Kódex elfogadásával a Szövetség tagjai kinyilvánítják azon céljukat, hogy szakmai tevékenységüket az etikai elvárásoknak megfelelve kívánják végezni.

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 

 közhasznú szervezet

Módosított
A l a p s z a b á l y a

utolsó módosítás: 2014. április 23-i Közgyűlés

1. §.     Jogállás

 1. A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (továbbiakban: Szövetség) autonóm szakmai testület. Rövid neve: KSZGYSZ
 2. A Szövetség önálló jogi személy, 1992. évben országos társadalmi szervezetként alakult.
 3. A Szövetség székhelye:                 1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A.
 4. Bélyegzője:                                  vízszintes pecsét a név és a székhely feltüntetésével.
 5. A Szövetség szakmai szervezetek, gazdasági társaságok, vállalkozók, intézmények szövetsége.