Alapdokumentumok

1992-ben alakult Szövetségünk Alapszabálya határozza meg a Szövetség célját és feladatait, valamint a Szövetségbe történő belépés módját.

2023-ra tagságunk elérte a 260 tagot, amely taglétszám Szövetségünket az ország legnagyobb környezetvédelmi érdekképviseleti szervezetévé teszi.

A Szövetség – 26 vállalkozás elhatározásából – az 1992. szeptember 2-án tartott Alakuló Közgyűlésen jött létre, Környezetvédelmi Szolgáltató Iparág Országos Szakmai Szövetsége néven, 47 vállalkozás csatlakozásával. A Szövetség szakmai érdekképviselet, közhasznú szervezet. A szakmai érdekképviseletet a környezet érdekeit szem előtt tartva végzi.

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 

közhasznú szervezet

A l a p s z a b á l y a

Jelen Alapszabály a Szövetség 2023. április 18. napjától hatályos, a módosításokkal érintett rendelkezéseket vastag dőlt betűvel jelző, egységes szerkezetbe foglalt Létesítő Okirata

A KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGÉNEK 

ETIKAI KÓDEXE

Elfogadta a 2002. április 16.-án tartott Közgyűlés


Preambulum
Jelen Etikai Kódex annak kifejeződése, hogy a Szövetség tagsága felismerte a szakmai önszabályozásból fakadó felelősségét, mely felelősség túlmutat a jogszabályokban megtestesülő társadalmi normákon. A Kódex elfogadásával a Szövetség tagjai kinyilvánítják azon céljukat, hogy szakmai tevékenységüket az etikai elvárásoknak megfelelve kívánják végezni.

A KSZGYSZ látja el a hazai környezetvédelmi ipar, a zöldipar szakmai érdekképviseletét. Célunk a környezeti kultúra fejlesztése, a zöldipar szerepének erősítése, a szakmai érdekek érvényesítése, s a nemzetközi kapcsolatok erősítése.

A KSZGYSZ Etikai kódexében rögzítésre került, hogy a Szövetség tagjai vállalják, hogy munkájukat a fennálló jogszabályok és szakmai szabályozók tiszteletben tartásával végzik, és a tisztességes piaci magatartásra vonatkozó szabályokat különös figyelemmel tartják és tartatják be mindazon esetekben, amikor a tagok egymás versenytársaiként működnek a piacon.