Környezeti Felelősségvállalási nyilatkozat

Preambulum

Magánszemélyként munkaadóként vagy alkalmazottként, fogyasztóként és szülőként mindannyian felelősek vagyunk a jelenkor ökológiai kihívásaiért, az ezen kihívásokra adandó válaszokért, a fenntartható társadalom és gazdaság megvalósításáért.kfn th

A környezetvédelmi ipar szereplői tevékenységükkel hozzájárulnak az állampolgári alapjogok egyikének, az egészséges környezetnek a biztosításához, a fenntarthatósági elvek megvalósításához, így nemcsak vállalkozói tevékenységet végeznek, hanem közfeladatokat is ellátnak. Ez a társadalmi hozzáadott érték megkülönbözteti őket az egyéb gazdasági ágazatokban működő vállalkozásoktól. Mi, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagjai, a környezetvédelmi ipar szereplői, feladatainkat felelősséggel, széles szakmai tudással, innovatív megoldások megvalósításával, munkahelyek megteremtésével végezzük. Tevékenységünk hozzájárul a hazai zöld ipar, zöld gazdaság megteremtéséhez.

Szándéknyilatkozat

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagjai és partnerei kinyilvánítjuk, hogy aktív részesei kívánunk lenni mindazon folyamatoknak, amelyek a környezetvédelem területén elősegítik Magyarország versenyképességének megőrzését, a fenntartható fejlődés elveinek érvényesülését.

Közös fellépésünk bizonyítékaként aláírjuk a Környezeti Felelősségvállalási Nyilatkozatot, amely összhangban áll az Európai Unió Környezetvédelmi Akcióprogramjainak legfontosabb céljaival, elveivel és prioritásaival, az éghajlatváltozás megelőzésével és ellensúlyozásával, a természet védelmével, a környezethez és az egészséghez kapcsolódó problémák kezelésével, a természeti erőforrások megóvásával és a hulladék keletkezés megelőzésével, a keletkezett hulladék lehető legnagyobb mértékű hasznosításával és biztonságos ártalmatlanításával. A Nyilatkozat aláírói, a társadalmi szerepvállalásunkat megerősítjük azzal is, hogy üzleti tevékenységünk során környezettudatos magatartást tanúsítunk, szem előtt tartva az elővigyázatosság, a tervszerűség, az integráció, a megelőzés és a társadalmi részvétel szempontjait.

Elősegítjük a környezettudatos gondolkodás széles körben való terjedését azáltal, hogy működésünk során előnyben részesítjük a természeti erőforrásokkal takarékoskodó, környezetkímélő megoldásokat, üzleti partnereink kiválasztása, a termelési eszközök beszerzése és egyéb vásárlásaink során környezettudatos magatartást tanúsítunk. Gondot fordítunk a környezetbarát hulladékkezelésre és munkavállalóikat, valamint szűkebb-tágabb környezetünket is környezetbarát gondolkodásra, életvitelre ösztönözzük.

Vállaljuk, hogy megosztjuk a fenti értékeket alvállalkozóinkkal, ügyfeleinkkel, partnereinkkel, munkatársainkkal, a jó példákat, sikeres programjainkat egymással megismertetjük, a megvalósításukhoz szükséges szakmai ismereteket egymásnak átadjuk, a környezet fenntarthatóságával kapcsolatos hozzáállásunkat egymással megosztjuk, összehangoljuk.

A Környezeti Felelősségvállalási Nyilatkozat célja

A Nyilatkozat aláírói, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagvállalatai és partnerei összefogunk annak érdekében, hogy érdemben tudjunk hozzájárulni a fenntartható fejlődés nemzeti szintű megvalósításához, valamint céljaink és eredményeink megismertetése révén a hazai környezetvédelmi ipar eredményeinek elismertetéséhez, ahogyan az az Európai Unió számos országában jellemző.

Budapest, 2012. november 

dr. Farkas Hilda
ügyvezető igazgató

Dr. Kovács László
elnök

NYILATKOZAT LETÖLTÉSE ITT!