Környezeti Felelősségvállalási nyilatkozat

Válasszon nyelvet

Preambulum

Termelőként vagy szolgáltatóként, munkaadóként vagy alkalmazottként, magánszemélyként mint fogyasztó és szülő, mindannyian egyaránt felelősek vagyunk a jelenkor környezeti, ökológiai kihívásaiért, az ezen kihívásokra adandó válaszokért, utódaink jövőjéért, a fenntartható társadalom és gazdaság megvalósításáért. Felelősek vagyunk szűk, személyes és helyi környezetünkért éppúgy, mint hazánk, a Kárpát-medence és általában a globális környezet állapotáért, annak megőrzéséért és javításáért.kfn th

A környezetvédelmi ipar szereplői tevékenységükkel közvetlenül hozzájárulnak az állampolgári alapjogok egyikének, az egészséges környezetnek a biztosításához, de szélesebb értelemben az ENSZ és a nemzeti fenntarthatósági célok eléréséhez  is.  Tagjaink  nemcsak  vállalkozói  tevékenységet  végeznek,  hanem  közfeladatokat  is  ellátnak.  Ez  a társadalmi hozzáadott érték megkülönbözteti őket az egyéb gazdasági ágazatokban működő vállalkozásoktól. Mi, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagjai, a környezetvédelmi ipar szereplői, feladatainkat felelősséggel, széles szakmai tudással, innovatív megoldások megvalósításával, munkahelyek megteremtésével végezzük. Tevékenységünk hozzájárul a hazai zöld ipar, zöld gazdaság megteremtéséhez.

Szándéknyilatkozat

Mi, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagjai és partnerei kinyilvánítjuk, hogy aktív részesei kívánunk lenni mindazon folyamatoknak, amelyek a környezetvédelem területén elősegítik Magyarország versenyképességének megőrzését, a fenntartható fejlődés elveinek érvényesülését.

Közös fellépésünk bizonyítékaként aláírjuk a Környezeti Felelősségvállalási Nyilatkozatot, amely összhangban áll az ENSZ és Európai Unió fenntartható fejlődési céljaival, a körforgásos gazdaság célkitűzéseivel és a hazai Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia céljaival. Tevékenységünk során figyelembe vesszük és érvényesítjük a környezet- és természetvédelem helyi, regionális és globális céljait, elveit és prioritásait. Elősegítjük a biológiai sokféleség megőrzését, a klímapolitika célok elérését, a természeti erőforrások megóvását, a körforgásos gazdaság, az anyag- és energia-takarékosság és -hatékonyság megvalósítását, a hulladékhierarchia érvényesülését, az élhető környezet fenntartható kialakítását. Hazai és nemzetközi szinten – különös tekintettel a Kárpát-medencére, a Duna-medencére, a V4 együttműködésre – segítjük a környezetvédelmi folyamatok és tevékenységek fejlesztését.

Mi, a Nyilatkozat aláírói, társadalmi felelősségvállalásunkat megerősítjük azzal is, hogy üzleti tevékenységünk során környezettudatos magatartást tanúsítunk, szem előtt tartva az elővigyázatosság, a tervszerűség, az integráció, a megelőzés és a társadalmi részvétel szempontjait.

Elősegítjük és szorgalmazzuk a környezettudatos gondolkodás széles körben való terjedését, működésünk során előnyben részesítjük a természeti erőforrásokkal takarékoskodó, környezetkímélő megoldásokat. Üzleti partnereink kiválasztása, alapanyagaink és eszközeink beszerzése, termékeink tervezése és előállítása, forgalmazása során környezettudatos  magatartást  tanúsítunk.  Gondot  fordítunk  a  környezet kímélő  hulladékkezelésre,  a  környezeti kibocsátások csökkentésére, kockázatainak minimalizálására. Munkavállalóinkat, szűkebb-tágabb környezetünket, üzleti partnereinket is környezetbarát gondolkodásra, működésre és életvitelre ösztönözzük, önkéntes programokban részvételünkkel, szervezéssel, azok népszerűsítésével támogatjuk a lakosság és a vállalkozások szemléletének formálását.

Vállaljuk, hogy a fenti értékeket megosztjuk alvállalkozóinkkal, ügyfeleinkkel, partnereinkkel és munkatársainkkal. A jó példákat, sikeres programjainkat egymással megismertetjük, a megvalósításukhoz szükséges szakmai ismereteket egymásnak átadjuk, a fenntarthatósághoz való hozzáállásunkat egymással megosztjuk, összehangoljuk.

A Környezeti Felelősségvállalási Nyilatkozat célja

A Nyilatkozat aláírói, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagvállalatai és partnerei összefogunk annak érdekében, hogy érdemben tudjunk hozzájárulni a fenntartható fejlődés nemzeti szintű megvalósításához, valamint céljaink és eredményeink megismertetése révén a hazai környezetvédelmi ipar eredményeinek elismertetéséhez és jó hírének további öregbítéséhez!

Budapest, 2018. szeptember 21.

Hankó Gergely
ügyvezető igazgató

dr. Ágoston Csaba
elnök

NYILATKOZAT LETÖLTÉSE ITT!