Csatlakozás

1992-ben alakult Szövetségünk Alapszabálya határozza meg a Szövetség célját és feladatait, valamint a Szövetségbe történő belépés módját.

2023-ra tagságunk elérte a 260 tagot, amely taglétszám Szövetségünket az ország legnagyobb környezetvédelmi érdekképviseleti szervezetévé teszi.

A Szövetség tagjai közé történő jelentkezés önkéntes. A belépés a belépési nyilatkozat kitöltésével és annak az Elnökség általi elfogadásával történik. A tagsági viszony a tagdíj befizetésével kezdődik.

A tag jogállása szerint lehet rendes, társult, vagy pártoló tag, ennek feltételeit az Alapszabály rögzíti.

A Szövetség rendes tagja lehet bármely, a környezetvédelmi szolgáltatás területén működő jogi személyiségű, vagy anélküli gazdálkodó szervezet, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, intézet, intézmény, aki/amely tevékenységét belföldi székhellyel végzi, a Szövetség Alapszabályát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja, a tagdíj fizetését vállalja, szakmai, vagy egyéb formában támogatja a célkitűzések megvalósítását. 

Társult tag lehet minden önálló jogi személyiségű gazdasági szervezet, non-profit szervezet, költségvetési szerv, vagy annak háttérintézménye, illetve területi képviselete. Jogait és kötelezettségeit a Szövetség és a társult tag közötti megállapodás határozza meg. A társult tag szavazati joggal nem rendelkezik, de minden juttatásra és kedvezményre jogosult, amelyre a rendes tagok jogosultak. 

Pártoló tag lehet minden önálló jogi személyiségű non-profit szervezet, gazdasági szervezet – külföldi, vagy belföldi – vagy annak területi képviselete, vagy külföldi, illetve magyar jogi személy, aki a Szövetség célkitűzéseit elfogadja és annak megvalósítását anyagi, szakmai, vagy egyéb formában támogatja, vagy pártoló tagdíjat fizet. Jogait és kötelezettségeit a Szövetség és a pártoló tag közötti megállapodás határozza meg. A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik, de minden juttatásra és kedvezményre jogosult, amelyre a rendes tagok jogosultak.

A tagdíj lehet megállapodás alapján fizetendő támogatás, szolgáltatás vagy meghatározott időközönként rendszeresen fizetendő tagdíj.

A Szövetség rendes és pártoló tagja köteles az éves tagdíjat befizetni.

A 2023. évi tagdíj 211.000.- Forint.

button belepesi nyilatkzat online kitoltese

Szövetségünk rendes tagja lehet bármilyen környezetvédelemmel foglalkozó cég. A belépés a letölthető belépési nyilatkozat kitöltésével és az elnökség általi elfogadásával történik. 

bal 0045 1 1600x1066 DSC 0142

 

KSZGYSZ tagjai számára biztosított szolgáltatásaink: 

 • Kéthetente a KSZGYSZ Szakmai Hírlevélben tájékoztatjuk tagjainkat a Szövetség eseményeiről, az ágazatot, a tagokat érintő aktuális információkról (véleményezendő jogszabálytervezetek, megjelent jogszabályok, az EU által átdolgozás alatt álló irányelvek, hazai és nemzetközi pályázatok, a Közbeszerzési Értesítő releváns kiírásai, a saját és mások által szervezett rendezvények, külföldi megkeresések, stb.)
  E Hírlevélben tesszük közzé tagjaink információit, híreit, pályázati, projektsikereiket, ezért javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel is (Kapcsolat: .).
 • Számos tematikus munkacsoportunk működik, azok munkájában kizárólag tagcégeink vesznek részt. A munkacsoportokról a https://kszgysz.hu/tevekenysegeink/munkacsoportok oldalon adunk áttekintést és az Önök számára megfelelő munkacsoport/ok-hoz való csatlakozási szándékot is ott lehet online jelezni.
 • Évente számos alkalommal rendezünk konferenciát, melyeken tagjaink általában 10+% kedvezményt vehetnek igénybe, és élhetnek a további promóciós lehetőségekkel. Szakmai konferenciát, workshopot tagjaink is kezdeményeznek egy-egy aktuális téma feldolgozására, erre vonatkozó javaslataikat is örömmel vesszük.
 • A Szövetség a szakmai utánpótlás biztosítása érdekében működteti a térítésmentes Zöldállásportált, ahol tagvállalataink is rendszeresen megjelennek álláshirdetéseikkel, több oktatási intézmény hallgatói is keresnek szakmai gyakorlati helyet, illetve elhelyezkedési lehetőséget. Ajánljuk e zöldipari állásportál igénybevételét.
 • Hagyományos zöldipari rendezvényünk az ÖKOINDUSTRIA Környezetipari Szakkiállítás, amely hazai és nemzetközi szakmai partnertalálkozó és termékbemutató, amelyet kétévente rendezünk meg és ezen tagjaink számára kedvezményes részvételt biztosítunk.
 • A tagvállalatok külföldi nyilvánosságának, üzleti kapcsolatainak kialakítását segíti a KEXPORT Klaszter, amelyet a KSZGYSZ hozott létre. A KEXPORT Klaszter nyitott a tagvállalatok számára, amelyek külföldi piaci tevékenységet kívánnak folytatni, vagy ezt kiszélesíteni.
 • Akkreditált Szervezetek Klasztere a KSZGYSZ által létrehozott szervezet, amely a NAH-al együttműködésben az akkreditációval rendelkező KSZGYSZ tagvállalatok szakmai érdekképviselete, szakmai fóruma, amely nyitott e tevékenységet folytató cégek számára.
 • Az egyes tagcégek megkeresései alapján – kiterjedt hazai és külföldi - szakmai és társadalmi kapcsolatrendszerünk keretein belül pályázatok, projektek megvalósításában közreműködünk, partnerkapcsolatokat teremtünk.
 • A Szövetséghez beérkező együttműködésre szóló megkeresések teljesítésekor minden esetben előnyben részesítjük tagvállalatainkat.
 • A KSZGYSZ által alapított szakmai elismerés „A Környezet Védelméért” Díj, amelyet minden évben 3 kategóriában hirdetünk meg az ágazat kiemelkedő ifjúsági, magánszemély és vállalati teljesítményt nyújtói számára.
 • Kiterjedt médiakapcsolataink révén lehetőséget biztosítunk a tagvállalatok egyéb szakmai információinak, eredményeinek közzétételére is.

  A 2023. évi rendezvényeinkről, konferenciáinkról, tagjaink sikereiről hírlevelünk mellett honlapunkon és a közösségi médiában is hírt adunk: https://kszgysz.hu/hirek

 


teruletek kszgysz

Tagdíj:

 • éves tagdíj 2023-ban 211.000 - Ft/szervezet, egységesen (áfamentes, bruttó, a KSH által megadott infláció mértékével évente automatikusan változik). Ettől eltérő tagdíj-változásról a Közgyűlés dönt.

Kövessen minket a FACEBOOK-on is!

vagy

LINKEDIN-en

Pdf változat letöltése