Munkacsoportok

Postafiókunk megszűnt! Levelezési címünk: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A. | Miért legyek KSZGYSZ tag? | Feliratkozás hírlevélre | email

Munkacsoportok hírei

A KSZGYSZ Munkacsoportok célja a szakmai érdek megformálása és kifejezése egy adott környezetvédelmi szakmai témában, amelyről jogszabály születik vagy a meglévő jogszabály módosul. Cél a piaci folyamatok miatti szakmai koordináció is.  A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének munkacsoportjaiban kizárólag szövetségi rendes, társult vagy pártoló tagcég képviselője vehet részt.

Igény esetén a Szövetségben lehetőség van új munkacsoportok alakítására. 
A munkacsoportok létrehozása a Szövetség vezetőségénél kezdeményezhető. Munkacsoport megalakítási szándékról és a megalakulási ülésről a tagságot a Hírlevélben tájékoztatjuk. A meghirdetett alakuló ülésen bejelentkezés utánbármely érdekelt szövetségi tagcég képviselője részt vehet. Itt megválasztják a munkacsoport vezetőjét, helyettesét, kijelölik a munkatervet. A munkacsoport működését annak vezetője irányítja. A munkacsoportok munkájáról a Szövetséget a vezetők rendszeresen tájékoztatják.

A Munkacsoport ülésén a résztvevők áttekintették az előzetes - a hulladékelhagyás felszámolására fordított források mértékéről készített - felmérés eddigi eredményeit és úgy döntöttek, hogy annak továbbfejlesztett változatát kiterjesztik az önkormányzatokra, önkormányzati szövetségekre is.

Alapító tagok

Cirkont Zrt.
Dunarent Kft.
Golder Associates Magyarország Kft.
"KRISTÁLY-99" Kft.
Loacker Hulladékhasznosító Kft.
MECSEKÉRC Zrt.
ÖKO-TRADE Kft.
REM-FWS
Zábrák Kft.

Újjáalakult munkacsoport tagjai

Agruniver Holding Zrt. 
AM KTKF
Atlas Geo Kft.
BGT Hungaria Kft.
Biocentrum Kft.
Cirkont Zrt.
Denkstatt
Elgoscar-2000 Kft.
Enviroinvest Zrt.
Envirotis Zrt.
Envirotis Zrt.
FCSM Zrt. 
FTV Zrt.
Geoconnect Kft.
KSZGYSZ 
Naturaqua Kft. 
OVF
ÖKOPROJECT EGER Kft.
Ökotrade Kft. 
Saubermacher-Magyarország Kft.
SGS
SGS Hungária Kft.
Trenecon Kft.
W&M Kft.

 

A Munkacsoport 2019. február 5-i ülésén értékelte a kiküldött kérdőívre beérkezett válaszokat és megállapodtak abban, hogy még szélesebb körű információgyűjtésre van szükség az elhagyott hulladék mennyiségi és területi eloszlásának felmérése érdekében.

A munkacsoport jelenlévő tagjai három napirendi pontot tárgyaltak meg:

  • Stratégia partnerségek átgondolása (meglévő és lehetséges új partnerek)
  • Szemléletformálási lehetőségek
  • 2019-s kommunikációs elképzelések, ezek ütemezése

2018. október 8-án tartotta alakuló ülését a KSzGySz legújabb munkacsoportja, melynek létrehozását a MÁV Zrt. kezdeményezte. A téma fontosságát jelzi, hogy a munkacsoportba külső, a témában érintett más szervezeteket is meghívott a Szövetség. Hankó Gergely, a KSzGySz ügyvezetője az alakuló ülésen elmondta, hogy a munkacsoport célja:
  • együttműködés kialakítása a KSZGYSZ tagjai és partnerei között a hulladékelhagyás okainak feltárásában,
  • közös, életszerű és gyakorlatias jogszabály-módosítási csomag kidolgozása, amellyel érdemben és közösen vehetjük fel a harcot a hulladékelhagyókkal szemben,
  • javaslatok, ajánlások kidolgozása a hulladékelhagyás szankcionálására,
  • egyéb javaslatok, közös cselekvési terv kidolgozása a hulladékelhagyás témakörében (stratégia és cselekvési terv, kommunikációs terv),  
  • együttműködés kialakítása a kormányzati, államigazgatási, önkormányzati szervekkel a szükséges jogszabályok előkészítésében, bevezetésében,
  • együttműködés a KSZGYSZ tagvállalataival, és illetékes munkacsoportjaival.

A meghívott résztvevők elmondták, hogy a hulladékelhagyás okozta kár, kiadás olyan méreteket öltött, hogy az eddiginél intenzívebben és hatékonyabban kell keresni a megoldást. A tavalyi ÖKOINDUSTRIÁN elkezdett közös gondolkodást folytatva erősebb összefogás és fellépés kell annak érdekében, hogy megfelelő jogszabályok, végrehajtási rendeletek szülessenek, amelyek alapjai lehetnek a valós fellépésnek.

Mindezek mellett fontos a kommunikáció: láttatni kell, hogy kinek, milyen kárt okoz, mennyibe kerül mindannyiunknak a hulladékelhagyás és milyen egyéb vonzatai vannak. A munkacsoport arra törekszik, hogy kidolgozzon egy olyan cselekvési tervet, amelyhez az érintettek lépésről-lépésre történő bevonásával együtt, közösen meghatározza azokat a jogszabály-előkészítési feladatokat, amelyek meghozzák a várt eredményt. 

A munkacsoport megválasztott vezetője Dr. Wégner Krisztina lett, a MÁV Zrt. környezetvédelmi irodájának vezetője. 

A munkacsoport tagjai: 

MÁV Zrt.
ITM FF ÁT.
NHKV Zrt.
Hulladékvadász.hu
HOI
HOSZ
TÖOSZ
Köztegy
FKF Zrt.
OFI
Zöld Híd Kft.
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Agrárminisztérium
Agrárminisztérium Nemzeti Parki Főosztály
Pilisi Parkerdő
Hulladékkommandó
HUMUSZ
OKF Kritikusinfrastruktúra-koordinációs Főosztály
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Hartay Mihály
KSZGYSZ tagok
Duna-Ipoly Nemzeti Park

A munkacsoport résztvevői a későbbiekben bővíteni kívánják a résztvevői kört a HM, az EMMI, BM (OVF, OKF) bevonásával, célzottan a közös probléma részleteinek megismerése és a megoldás módozatainak kimunkálása érdekében. 

A témához kapcsolódóan felhívjuk a figyelmet a Jövő Nemzedékek szószólójának elvi állásfoglalására

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének kiemelt feladata és felelőssége – az érdekképviselet és a véleményezések mellett –, hogy a Szövetségben felhalmozott tudást és tapasztalatot a lehető legmagasabb szinten adja tovább tagjai, a szakmai közvélemény, partnerei, valamint a lakosság, a média számára. Ez nemcsak környezetünk állapota miatt fontos és sürgető, hanem a Szövetség és a tagszervezetek jövője, az ezt szolgáló innovációk és az együttműködések létrejötte is múlik a szakmailag megalapozott, széleskörű és hatékony jogszabály-előkészítésen és megvalósításon.

Időpont 2018.09.07. 10:00 óra

Helyszín: KSZGYSZ iroda, tárgyaló terme 10204 Keleti Károly utca 11/A 1. em. 4.

  • 1. Munkacsoport megnyitása, a jelenlévők bemutatása

Helyszín: KSZGYSZ iroda

ONLINE JELENTKEZÉS

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének munkacsoportjaiban kizárólag szövetségi rendes, társult vagy pártoló tagcég képviselője vehet részt.