A KSZGYSZ pártoló tagjai

Select your language

Pártoló tag lehet minden önálló jogi személyiségű non-profit szervezet, gazdasági szervezet – külföldi, vagy belföldi – vagy annak területi képviselete, vagy külföldi, illetve magyar jogi személy, aki a Szövetség célkitűzéseit elfogadja és annak megvalósítását anyagi, szakmai, vagy egyéb formában támogatja, és pártoló tagdíjat fizet. A pártoló tagdíj a mindenkori rendes tagsági díj kétszerese. Jogait és kötelezettségeit a Szövetség és a pártoló tag közötti megállapodás határozza meg. A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik, de minden juttatásra és kedvezményre jogosult, amelyre a rendes tagok jogosultak.

A KSZGYSZ rendes tagjai  A KSZGYSZ társult tagjai  A KSZGYSZ pártoló tagjai 

 

Pártoló tag szeretnék lenni 

 

Connect with us today!


Association of Environmental Enterprises
Keleti Károly u. 11/A., 1024 Budapest, 
Phone.: 350-7271, 350-7274, 336-0680
e-mail: kszgysz(at)kszgysz.hu

Subscribe to our newsletter