INTERREG - Tid(y)Up - Forrástól a torkolatig

Összehangolt akcióterv a Duna és Tisza műanyag szennyezettségének felszámolására 

A fejlett hulladékgazdálkodási technológiák és a tagországok elkötelezettsége ellenére az Európai Unió területén egyre komolyabb problémát jelent a környezetbe kerülő műanyag.

Helyszín: BME (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.) és Kisköre 
Szervezők: KSZGYSZ, Természetfilm.eu és IO-BAS

interreglogoEbből a szempontból kiemelt figyelmet érdemel a természetes vizek állapota, az élővizeket fenyegető műanyag szennyezés. Kutatások igazolják, hogy az óceáni műanyag nagy része a folyókon keresztül éri el az óceánokat. A probléma világméreteket öltött, mégsem létezik általánosan elfogadott, egységes módszer a folyók műanyag-szennyezettségének felmérésére. Különösen nagy probléma ez a Duna vízgyűjtő területén, ahol összehangolt beavatkozásokra, szemléletformálásra és megelőzésre van szükség. A Duna mellékfolyója, az Ukrajnában eredő Tisza az EU legszennyezettebb folyóvizei közé tartozik.

A Tid(y)Up projekt a Tisza és a Duna mentén, 6 ország bevonásával, 10 partnerrel és további 11 társult partnerrel valósít meg határon átnyúló együttműködést a folyóvizek állapotának javítása érdekében. A projekt tudományos szakértők segítségével olyan egységes monitorozási protokoll kidolgozását tűzte ki célul, mellyel hatékonyan és pontosan lehet felmérni a folyóvizek makro- és mikroplasztik szennyezettségét. Az eddigi kutatási módszerek és jó gyakorlatok felhasználásával a Tid(y)Up ezen kívül konkrét folyótisztító beavatkozásokat valósít meg a Duna vízgyűjtő területén, kiemelt hangsúlyt fektet a szemléletformálásra, ismeretterjesztésre, a projekt eredményeinek kommunikációjára és továbbítására az Európai Unió szakértő szervei és döntéshozói felé.

A projekt záróakkordjaként 2022. november 8-9-én kétnapos rendezvényt szervezünk Budapesten és Kiskörén.

Szeretettel meghívjuk Önt erre a rendezvényre, ahol a legelkötelezettebb szakemberek gyűlnek össze, hogy megosszák egymással tapasztalataikat és tudásukat a folyók szennyezésének problémájáról és a szennyezés felmérésének módszertanáról.

A programról:
Ugrás a részletes angol nyelvű programra

A neves vendégelőadóinkkal együtt bemutatjuk a Tid(y)Up projekt legfontosabb eredményeit, míg a nemzetközi kerekasztal-beszélgetésen a közeljövőben megvalósítandó legfontosabb további intézkedésekre összpontosítunk.th hcsu hu

A konferencián, a kerekasztalon és a kapcsolatépítő rendezvényen túl a második napon egyedülálló élményre invitáljuk Önöket: a PET Kupa kiskörei Folyómentő Központjába látogatunk, ahol bemutatjuk a hazai folyami hulladékkezelést a gyakorlatban, majd a Tid(y)Up projekt konzorciumi munkájának egyik látványos eredményeként, végigvezetjük vendégeinket a projekt során megépített új, Tisza partján kikötött úszó kiállítási helyszínén, ahol a határon átnyúló szemléletformálás új módjával ismerkedhetnek meg.

Várjuk a vízügyi hatóságok, egyetemek, K+F intézmények, környezet- és természetvédelmi civil szervezetek, hazai és nemzetközi turisztikai ügynökségek, nemzetközi szervezetek, vízgazdálkodási szektorból érkező, a folyómentés és a folyami hulladékgazdálkodás iránt érdeklődő szakembereket.

A kétnapos esemény hivatalos nyelve angol.
A konferencián való részvétel ingyenes, de online regisztrációhoz kötött

Projekt hivatalos oldala: /www.interreg-danube.eu/approved-projects/tid-y-up
A projekt az INTERREG Duna Transznacionális Programból az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

tidylogok2