Vállakozás kategória

Válasszon nyelvet

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

„A Környezet Védelméért” Díj 2022

– a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének díja –

Vállalkozás kategória 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2023. április 10.

Pályázati feltételek:

„A Környezet Védelméért” vállalkozói kategória díjat a Szövetségen kívüli szervezet is kaphatja.
A Díjra az alábbi területek valamelyikén kimagasló tevékenységet végző vállalkozások pályázhatnak, illetve javasolhatók:

 • Innovatív szolgáltatás vagy termék, eljárás, technológia, start-up, amelynek kifejlesztése és bevezetése, működése jelentősen hozzájárul a körforgásos gazdaság kialakításához, a fenntartható fejlődéshez, a klímapolitikai célkitűzések eléréséhez;
 • Környezeti fenntarthatósági gyakorlat (ESG szemlélet – irányítási rendszer, ENSZ fenntarthatósági célok, felelős működés, szervezeti és működési fejlesztések, amelyekkel a vállalkozás biztosítja környezeti teljesítményének folyamatos, elkötelezett fejlesztését);
 • Szolgáltatás vagy termék, technológia sikeres külföldi megjelenése, alkalmazása, amely más (különösen a fejlődő) országok vállalataival, civil szervezeteivel vagy tudományos intézményeivel folytatott együttműködés alapján segíti elő a fenntartható fejlődést;

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha pályázó különös figyelmet fordít a biológiai sokféleség megőrzésére.
A pályázati űrlapon szereplő szempontrendszer alapján elkészített ajánlásban kérjük bemutatni a környezetvédelmi vállalkozás (szervezet) által felmutatott és dokumentálható környezetvédelmi szolgáltatási és gyártási, illetve működési eredményeket, referenciákat, amelyek alapján a zsűri megalapozott döntést hozhat.   

Környezetvédelmi tevékenység részletes bemutatása – Kitöltési útmutató 

Kérjük, hogy részletes adatokkal mutassa be

 • az innovatív szolgáltatást vagy terméket, eljárást vagy technológiát;
 • a fenntarthatóságot, a körforgásos gazdaságot, a klímatudatosságot, a társadalmi/szociális elkötelezettséget biztosító vállalati menedzsment rendszert;
 • a szolgáltatás, termék, eljárás sikeres külföldi megjelenését, alkalmazását, a külföldi együttműködés eredményeit (ha van);
 • adott esetben a biodiverzitás megőrzését vagy növelését biztosító intézkedéseket és eredményüket;
 • adott esetben a tevékenységre, technológiára, termékre vonatkozó tanúsításokat.

Az anyag terjedelme legfeljebb 10000 karakter lehet. 

Fontos, hogy az alábbi szempontokat figyelembe véve állítsa össze a pályázatot, mert a zsűri ez alapján dönt:

 • A fejlesztés, innováció, ötlet, alkalmazás újszerűsége, hatékonysága
 • Hozzájárulás a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatósághoz
 • A vállalkozás környezettudatos működése, elkötelezettsége, irányítási rendszere 

Kérjük, hogy külön mellékleteket, képeket, dokumentumokat ne küldjenek, de ezek elektronikus elérhetőségének megadását örömmel vesszük!