FB

A Dél-Alföldi Régióban szervezett fórum

Helyszín: Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székháza 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. II. emeleti konferenciaterem
Időpontj: 2023. április 13. (csütörtök) 14.00 óra 

Program:
A környezetvédelem és az energiagazdálkodás konfliktusa
Előadó: dr. Vereczkey Zoltán MKIK alelnök, Fenntarthatósági és Környezetvédelmi Kollégium elnök
EU-s direktívák, ESG és taxonómia
Előadó: Oelberg Károly AACM Central Europe Llc. ügyvezető
Körforgásos és ipari szimbiózis jó gyakorlatok
• Előadó: Tanka Eszter ipari szimbiózis szakértő

A Közép-Dunántúli Régióban szervezett fórum

 • helyszíne: Gazdaság Háza – Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Európa Klub
 • időpontja: 2023. április 20. (csütörtök) 14.00 óra

Program:

Előadó: dr. Vereczkey Zoltán MKIK alelnök, Fenntarthatósági és Környezetvédelmi Kollégium elnök

Előadó: Dr. Jókay László CMS Ügyvédi Iroda ügyvéd, környezetvédelmi szakjogász

Előadó: Jenei Attila denkstatt Hungary Kft. ügyvezető

A Nyugat-Dunántúli Régióban szervezett fórum

 • helyszíne: Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • időpontja: 2023. május 4. (csütörtök) 14.00 óra

Program:

 

A Budapesten szervezett fórum

 • helyszíne: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara székháza
 • időpontja: 2023. május 11. (csütörtök) 14.00 óra

Program:

Előadó: dr. Vereczkey Zoltán MKIK alelnök, Fenntarthatósági és Környezetvédelmi Kollégium elnök

Előadó: Király Imre KSZGYSZ környezetvédelmi tanácsadó

Előadó: Hankó Gergely KSZGYSZ ügyvezető

A Közép-Magyarországi Régióban szervezett fórum

 • helyszíne: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara székháza
 • időpontja: 2023. május 8. (csütörtök) 10.00 óra

Program:

SZEMLÉLETFORMÁLÁS AZ ISKOLAPADTÓL A DÖNTÉSHOZÁSIG
Dr. Ágoston Csaba, KSZGYSZ elnök

A zöldgazdaság aktuális kérdései a tudományos kutatásokban
Prof. dr. Boros Anita, a Greenology Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont központ vezetője

A környezetvédelem és az energiagazdálkodás konfliktusa
dr. Vereczkey Zoltán MKIK alelnök, Fenntarthatósági és Környezetvédelmi Kollégium elnöke

Körforgásos és ipari szimbiózis jó gyakorlatok
Tanka Eszter ipari szimbiózis szakértő

EU-s direktívák, ESG és taxonómia
Király Imre KSZGYSZ környezetvédelmi tanácsadó

Az Észak-Alföldi Régióban szervezett fórum- helyszíne:Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara irodaháza 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15

Időpontja:2023. március 30. (csütörtök) 14.00 óra

14.00-14.30 A környezetvédelem és az energiagazdálkodás konfliktusa
Előadó: dr. Vereczkey Zoltán MKIK alelnök, Fenntarthatósági és Környezetvédelmi Kollégium, elnök

14.30-15.15 EU-s direktívák, ESG és taxonómia
Előadó: Király Imre KSZGYSZ környezetvédelmi tanácsadó

15.15-16.00 Körforgásos és ipari szimbiózis jó gyakorlatok
Előadó: Hankó Gergely KSZGYSZ ügyvezető

Dél-Dunántúli Régióban szervezett fórum - helyszíne: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Előadó: dr. Vereczkey Zoltán MKIK alelnök, Fenntarthatósági és Környezetvédelmi Kollégium elnök

Előadó: Markó Csaba KSZGYSZ szakmai igazgató

Előadó: Tanka Eszter ipari szimbiózis szakértő

Az előadások a címekre kattintva letölthetőek.

 

Program

Levezető elnök: Dr. Ágoston Csaba, Ezüstkő Mérnöki Kft., környezetvédelmi szakértő

9.00-9.30 Regisztráció, vendégek érkezése   
9.30-9.45

Megnyitó - Dr. Ágoston Csaba 

 acs modified
9.45-10.05 Az 5/2023 (I.12.) új ivóvíz jogszabály változásai, közintézmények, munkahelyek és házi vízelosztó rendszerek kockázatai
Bufa-Dőrr Zsuzsanna, Nemzeti Népegészségügyi Központ
bufa modified
10.05-10.25 A Zoltek Zrt. ivóvízbiztonsági terve, gyakorlati tapasztalatok
Pallang Petra, Zoltek Zrt.
 
10.25-10.45 A tisztított kommunális szennyvíz mezőgazdasági hasznosításával kapcsolatos jogszabályi változások
Dévai Henriett, Belügyminisztérium, osztályvezető

muranyine modified
10.45-11.05 Szürkevíz használat a lakossági gyakorlatban
Dr. Ágoston Csaba, Ezüstkő Mérnöki Kft., környezetvédelmi szakértő
acs modified
11.40-12.00 A Legionella baktérium jelentette kockázatok szabályozásában bekövetkezett és várható változásai, az elmúlt 7 év tapasztalatai, tanulságai
Dr. Kari András, Batlas Holding Kft., operatív vezető; Dr. Kádár Mihály, mikrobiológus szakértő

kari modified
12.00-12.20 Beltéri levegő mikrobiológiai vizsgálatára vonatkozó nemzetközi szabványok és irányelvek
Dr. Magyar Donát, Nemzeti Népegészségügyi Központ, aerobiológus
magyar modified
12.20-12.40 Beltéri levegő kémiai kockázatai, hazai esettanulmányok
Iga Benedek, Encotech Kft., operatív igazgató
iga benedek
12.40-13.00 Beltéri levegő mikrobiológiai kockázatai, hazai esettanulmányok
Dr. Lippai Anett, Biokör Kft., mikrobiológus
lippai modified

biokorkonf

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 „A Környezet Védelméért” Díj 2022

– a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének díja – 

Ifjúsági kategória 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2023. április 10.

Pályázati feltételek:

„A Környezet Védelméért” ifjúsági kategória díja 18-30 év közötti) személy számára kerül odaítélésre.
A díjra a környezetünk megóvásáért és javításáért munkálkodó 18-30 életév közötti diák, pályakezdő fiatal pályázhat, illetve javasolható. Nem elvárás a KSZGYSZ tagság.
Az ajánlásba a javasolt személy kimagasló dolgozatára, kutató, fejlesztő munkájára, illetve környezetvédelmi/társadalmi aktivitására jellemző adatokat kérjük megadni, különös tekintettel annak újszerűségére és lehetséges fejlesztési, alkalmazási területeire.
Előnyt élvez az a jelölt, akinek munkája a Szövetség céljainak eléréséhez, tagjai szakmai tevékenységének fejlesztéséhez is felhasználható, illetve piaci szereplő ajánlásával, referenciájával is rendelkezik.

Környezetvédelmi tevékenység részletes bemutatása – Kitöltési útmutató

Az ajánlásban kérjük bemutatni a javasolt fiatal környezetvédelemért, zöldgazdaságért folytatott tevékenységét, elkötelezettségét, illetve dolgozatának, kutatásának, fejlesztésének témáját és eredményeit.

Kérjük, hogy az ajánlást az alábbi szempontoknak megfelelően kitöltve szíveskedjék megküldeni!

 • Újszerűség (témaválasztás – környezeti, társadalmi, gazdasági hatás)
 • Hasznosság, alkalmazhatóság -, lehetséges alkalmazási területek
 • Start-up ötlet, kidolgozottság, piacképesség

Az anyag terjedelme legfeljebb 10000 karakter lehet.
Kérjük, hogy külön mellékleteket, képeket, dokumentumokat ne küldjenek, de ezek elektronikus elérhetőségének megadását örömmel vesszük!

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 „A Környezet Védelméért” Díj 2022

– a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének díja – 

Egyéni kategória 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2023. április 10.

„A Környezet Védelméért” egyéni kategóriájának díját Szövetségen kívüli személy is megkaphatja.
A díjra az alábbi területek valamelyikén kimagasló munkát végző magánszemélyek pályázhatnak, illetve javasolhatók:

 • szakmai irányítói, kutatói-fejlesztői, kivitelezői tevékenységével közvetve vagy közvetlenül, elismerten jelentős mértékben járult hozzá a környezet védelméhez;
 • hivatása keretében, oktató, nevelő szakemberként egyedi módszertannal vagy szemléltető tevékenységével kimagasló eredményeket ért el és elismertséget szerzett a környezetvédelmi ismeretek terjesztésében;
 • civil magánszemély, aki munkájával a környezetvédelmi szemléletformálás vagy innovatív megoldások kidolgozásával a környezettudatos életmód terjesztésének területén kimagasló eredményeket ért el. 

Környezetvédelmi tevékenység részletes bemutatása – Kitöltési útmutató 

Az ajánlásba a környezetünk megóvásáért és javításáért munkálkodó személy kimagasló irányító, kivitelező, kutató, fejlesztő, szervező, szemléletformáló, oktató- és nevelő munkáját jellemző adatokat kell belefoglalni.
Kérjük, hogy az ajánlást az alábbi szempontoknak megfelelően szíveskedjék megküldeni!

 • Szakmai életút jelentősége, a jelölt hozzájárulása a fenntarthatósághoz, a környezetvédelemhez
 • Kimagasló eredmények és elismertség a környezetvédelmi ismeretek terjesztésében

Az anyag terjedelme legfeljebb 10000 karakter lehet.
Kérjük, hogy külön mellékleteket, képeket, dokumentumokat ne küldjenek, de ezek elektronikus elérhetőségének megadását örömmel vesszük!

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

„A Környezet Védelméért” Díj 2022

– a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének díja –

Vállalkozás kategória 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2023. április 10.

Pályázati feltételek:

„A Környezet Védelméért” vállalkozói kategória díjat a Szövetségen kívüli szervezet is kaphatja.
A Díjra az alábbi területek valamelyikén kimagasló tevékenységet végző vállalkozások pályázhatnak, illetve javasolhatók:

 • Innovatív szolgáltatás vagy termék, eljárás, technológia, start-up, amelynek kifejlesztése és bevezetése, működése jelentősen hozzájárul a körforgásos gazdaság kialakításához, a fenntartható fejlődéshez, a klímapolitikai célkitűzések eléréséhez;
 • Környezeti fenntarthatósági gyakorlat (ESG szemlélet – irányítási rendszer, ENSZ fenntarthatósági célok, felelős működés, szervezeti és működési fejlesztések, amelyekkel a vállalkozás biztosítja környezeti teljesítményének folyamatos, elkötelezett fejlesztését);
 • Szolgáltatás vagy termék, technológia sikeres külföldi megjelenése, alkalmazása, amely más (különösen a fejlődő) országok vállalataival, civil szervezeteivel vagy tudományos intézményeivel folytatott együttműködés alapján segíti elő a fenntartható fejlődést;

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha pályázó különös figyelmet fordít a biológiai sokféleség megőrzésére.
A pályázati űrlapon szereplő szempontrendszer alapján elkészített ajánlásban kérjük bemutatni a környezetvédelmi vállalkozás (szervezet) által felmutatott és dokumentálható környezetvédelmi szolgáltatási és gyártási, illetve működési eredményeket, referenciákat, amelyek alapján a zsűri megalapozott döntést hozhat.   

Környezetvédelmi tevékenység részletes bemutatása – Kitöltési útmutató 

Kérjük, hogy részletes adatokkal mutassa be

 • az innovatív szolgáltatást vagy terméket, eljárást vagy technológiát;
 • a fenntarthatóságot, a körforgásos gazdaságot, a klímatudatosságot, a társadalmi/szociális elkötelezettséget biztosító vállalati menedzsment rendszert;
 • a szolgáltatás, termék, eljárás sikeres külföldi megjelenését, alkalmazását, a külföldi együttműködés eredményeit (ha van);
 • adott esetben a biodiverzitás megőrzését vagy növelését biztosító intézkedéseket és eredményüket;
 • adott esetben a tevékenységre, technológiára, termékre vonatkozó tanúsításokat.

Az anyag terjedelme legfeljebb 10000 karakter lehet. 

Fontos, hogy az alábbi szempontokat figyelembe véve állítsa össze a pályázatot, mert a zsűri ez alapján dönt:

 • A fejlesztés, innováció, ötlet, alkalmazás újszerűsége, hatékonysága
 • Hozzájárulás a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatósághoz
 • A vállalkozás környezettudatos működése, elkötelezettsége, irányítási rendszere 

Kérjük, hogy külön mellékleteket, képeket, dokumentumokat ne küldjenek, de ezek elektronikus elérhetőségének megadását örömmel vesszük!

 1. MOLNÁR, Attila Dávid, scientific editor, director. Chairman of Tid(y)Up Lead Partner Naturefilm.hu Society, co-founder of Plastic Cup initiative, head of Plastic Cup’s River Monitoring Unit, email, Wikipedia profile, ORCID account.
 2. HANKÓ, Gergely (aka Gary Hankó), manager, environmental diplomacy and waste management expert. CEO of the Hungarian Association of Environmental Enterprises, an official partner of DTP Tid(y)Up, project manager of the Plastic Cup initiative, email, Linkedin profile.
 3. OBERSTEINER, Gudrun, researcher, managing director of DTP Tid(y)Up’s official partner Institute of Waste Management and Circularity (ABF-BOKU), email, ORCID account.
 4. KALLIS, G., & Butler, D. (2001). The EU water framework directive: measures and implications. Water policy, 3(2), 125-142.
 5. MOORE, Charles. Plastic ocean: How a sea captain's chance discovery launched a determined quest to save the oceans. Penguin, 2011.
 6. TTT p91
 7. RYAN, Peter G. A brief history of marine litter research. Marine anthropogenic litter, 2015, 3.
 8. LECHNER, Aaron. “Down by the River”: (Micro-) Plastic Pollution of Running Freshwaters with Special Emphasis on the Austrian Danube. Mare Plasticum-The Plastic Sea: Combatting Plastic Pollution Through Science and Art, 2020, 142.
 9. SCHMIDT, Christian; KRAUTH, Tobias; WAGNER, Stephan. Export of plastic debris by rivers into the sea. Environmental science & technology, 2017, 51.21: 12246-12253.
 10. ANDRADY, Anthony L. Microplastics in the marine environment. Marine pollution bulletin, 2011, 62.8: 1596-1605.
 11. GYALAI, Korpos, M. (2019) EU Strategy for the Danube Region „Water quality” priority area: Plastic Pollution of rivers in the Danube Region. Best practices towards reduction of plastic pollution. URL
 12. LECHNER, Aaron. “Down by the River”:(Micro-) Plastic Pollution of Running Freshwaters with Special Emphasis on the Austrian Danube. Mare Plasticum-The Plastic Sea: Combatting Plastic Pollution Through Science and Art, 2020, 173.
 13. MEIJER, L. J. J., et al. More than 1000 rivers account for 80% of global riverine plastic emissions into the ocean, Sci. Adv., 7, eaaz5803. 2021.
 14. LEBRETON, Laurent CM, et al. River plastic emissions to the world’s oceans. Nature communications, 2017, 8.1: 15611.
 15. SCHMIDT, Christian; KRAUTH, Tobias; WAGNER, Stephan. Export of plastic debris by rivers into the sea. Environmental science & technology, 2017, 51.21: 12246-12253.
 16. TTT p77
 17. LEBRETON, Laurent, et al. Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic. Scientific reports, 2018, 8.1: 1-15.
 18. KENYON, Karl W.; KRIDLER, Eugene. Laysan albatrosses swallow indigestible matter. The Auk, 1969, 86.2: 339-343.
 19. WRIGHT, Stephanie L.; THOMPSON, Richard C.; GALLOWAY, Tamara S. The physical impacts of microplastics on marine organisms: a review. Environmental pollution, 2013, 178: 483-492.
 20. DUNN, Matilda Eve; MILLS, Morena; VERÍSSIMO, Diogo. Evaluating the impact of the documentary series Blue Planet II on viewers' plastic consumption behaviors. Conservation Science and Practice, 2020, 2.10: e280.
 21. STUĻĢIS, Māris. Europe’s Move Towards Plastic-Free Ocean. Mare Plasticum-The Plastic Sea: Combatting Plastic Pollution Through Science and Art, 2020, 212.
 22. LECHNER, Aaron. “Down by the River”:(Micro-) Plastic Pollution of Running Freshwaters with Special Emphasis on the Austrian Danube. Mare Plasticum-The Plastic Sea: Combatting Plastic Pollution Through Science and Art, 2020, 143.
 23. LECHNER, Aaron. “Down by the River”:(Micro-) Plastic Pollution of Running Freshwaters with Special Emphasis on the Austrian Danube. Mare Plasticum-The Plastic Sea: Combatting Plastic Pollution Through Science and Art, 2020, 173.
 24. GYALAI, Korpos, M. (2019) EU Strategy for the Danube Region „Water quality” priority area: Plastic Pollution of rivers in the Danube Region. Best practices towards reduction of plastic pollution, 11. PDF
 25. RIVER Monitoring Unit, Plastic Cup’s Overall Tisza Questionnaire in 5 languages, preliminary data analysis (personal communication, as of Jan. 2023)
 26. DUDGEON, David, et al. Freshwater biodiversity: importance, threats, status and conservation challenges. Biological reviews, 2006, 81.2: 163-182.
 27. LOOMIS, John, et al. Measuring the total economic value of restoring ecosystem services in an impaired river basin: results from a contingent valuation survey. Ecological economics, 2000, 33.1: 103-117.
 28. TTT shifting baselines
 29. SOMLYÓDY, László; SOMLYÓDY, L. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2011.
 30. BEST, Jim. Anthropogenic stresses on the world’s big rivers. Nature Geoscience, 2019, 12.1: 7-21.
 31. MAASZ, Gabor, et al. Illicit drugs as a potential risk to the aquatic environment of a large freshwater lake after a major music festival. Environmental Toxicology and Chemistry, 2021, 40.5: 1491-1498.
 32. ZEILINGER, Jana, et al. Effects of synthetic gestagens on fish reproduction. Environmental toxicology and chemistry, 2009, 28.12: 2663-2670.  & HORKÝ, Pavel, et al. Methamphetamine pollution elicits addiction in wild fish. Journal of Experimental Biology, 2021, 224.13: jeb242145.
 33. HOLMSTRÖM, Arne. Plastic films on the bottom of the Skagerack. Nature, 1975, 255.5510: 622-623. pl. also see LAGARDE, Fabienne, et al. Microplastic interactions with freshwater microalgae: hetero-aggregation and changes in plastic density appear strongly dependent on polymer type. Environmental pollution, 2016, 215: 331-339.
 34. WRIGHT, Stephanie L.; THOMPSON, Richard C.; GALLOWAY, Tamara S. The physical impacts of microplastics on marine organisms: a review. Environmental pollution, 2013, 178: 483-492.
 35. ZETTLER, Erik R.; MINCER, Tracy J.; AMARAL-ZETTLER, Linda A. Life in the “plastisphere”: microbial communities on plastic marine debris. Environmental science & technology, 2013, 47.13: 7137-7146.
 36. to refer
 37. LECHNER, Aaron. “Down by the River”:(Micro-) Plastic Pollution of Running Freshwaters with Special Emphasis on the Austrian Danube. Mare Plasticum-The Plastic Sea: Combatting Plastic Pollution Through Science and Art, 2020, 143. Fig.1.
 38. TERESCHUK, Galina. Report. Szabadeuropa.hu, January, 2021. Online access. Offline PDF (in Hungarian).
 39. SHRUTI, V. C., et al. Microplastics in freshwater sediments of atoyac river basin, puebla city, Mexico. Science of the Total Environment, 2019, 654: 154-163.
 40. HORTON, Alice A., et al. Large microplastic particles in sediments of tributaries of the River Thames, UK–Abundance, sources and methods for effective quantification. Marine pollution bulletin, 2017, 114.1: 218-226.
 41. REPORT, personal communication of MOLNÁR, A.D. with water authority experts (section chief and forestry director) about the results of the 2019 field survey of the Middle Tisza Valley Water Authority Directorate on cover of vegetation (KÖTIVIZIG, Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály) / on the floodplains of the Tisza River Basin please also see Online link (in Hungarian).
 42. HANKÓ, Gergely et. al. Distribution and composition of solid waste items in a coastal riverine litter accumulation in the Tisza floodplain at Tiszaszalka (2018). A field report of the Plastic CUP initiative on a preliminary study on a 10x25m sampling site. Online link. Offline PDF supplementary VIDEO (in Hungarian). 
 43. LIEDERMANN, Marcel, et al. Analysis of macro plastic transport processes in large rivers using GPS tracking and numerical simulations. In: EGU General Assembly Conference Abstracts. 2022. p. EGU22-10288.
 44. DUNCAN, Emily M., et al. Message in a bottle: Open source technology to track the movement of plastic pollution. PLoS One, 2020, 15.12: e0242459.
 45. GYALAI, Miklós Korpos, MOLNÁR, A.D. Tracking plastic floods - long distance GPS tagging of multiple plastic bottles in the Tisza River Basin (2022). A field report from the River Monitoring Unit of the Plastic Cup’s initiative. Online link. Offline PDF. supplementary VIDEO (in Hungarian).
 46. TTT. Illustrated Joint Protocol for Waste Monitoring. 
 47. VIDEO. Supplementary video. CollectiX river cleanup mission in Slovakia (2020). Online link.
 48. JIANG, Changbo, et al. Microplastic pollution in the rivers of the Tibet Plateau. Environmental Pollution, 2019, 249: 91-98. see also HORTON, Alice A., et al. Large microplastic particles in sediments of tributaries of the River Thames, UK–Abundance, sources and methods for effective quantification. Marine pollution bulletin, 2017, 114.1: 218-226.
 49. REDDY, Simon; LAU, Winnie; TRUSTS, PEW Charitable. Breaking the plastic wave: Top findings for preventing plastic pollution. Pew Research Center Online link, accessed July, 2020, 23: 2020.
 50. GEYER, Roland; JAMBECK, Jenna R.; LAW, Kara Lavender. Production, use, and fate of all plastics ever made. Science advances, 2017, 3.7: e1700782.
 51. GALL, Sarah C.; THOMPSON, Richard C. The impact of debris on marine life. Marine pollution bulletin, 2015, 92.1-2: 170-179.
 52. ROCHMAN, Chelsea M., et al. Classify plastic waste as hazardous. Nature, 2013, 494.7436: 169-171.
 53. LEBRETON, Laurent, et al. Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic. Scientific reports, 2018, 8.1: 1-15.
 54. LECHNER, Aaron. “Down by the River”: (Micro-) Plastic Pollution of Running Freshwaters with Special Emphasis on the Austrian Danube. Mare Plasticum-The Plastic Sea: Combatting Plastic Pollution Through Science and Art, 2020, 156.
 55. DIRECTIVE (EU) 2019/904 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment. Online link. Offline PDF.
 56. TTT Pan Am flight
 57. LECHNER, Aaron, et al. The Danube so colourful: a potpourri of plastic litter outnumbers fish larvae in Europe's second largest river. Environmental pollution, 2014, 188: 177-181.
 58. GOVERSE, Tessa; KABE, Yuki Hamilton Onda. Julien Boucher1; Melissa Zgola2; Xun Liao2; Anna Kounina2; Guillaume Billard1; Paola Paruta1; Alexandre Bouchet1 EA–Shaping Environmental Action 2 Quantis International. 2020.
 59. REPORT. Pollution monitoring with an open source smartphone application in the floodplain of the upper Tisza in Ukraine, region Zakarpattya. In Hungarian. Online link. Offline PDF.
 60. CHERINKO, O.; BALANYUK, A. Waste Management in Ukraine Opportunities for Dutch Companies. URL https://www. rvo. nl/sites/default/files/2019/02/Waste-management-in-Ukraine. pdf (Дата звернення: 19.12. 2020), 2018.
 61. RECH, S., et al. Sampling of riverine litter with citizen scientists—findings and recommendations. Environmental monitoring and assessment, 2015, 187: 1-18.
 62. KIESSLING, Tim, et al. Plastic Pirates sample litter at rivers in Germany–Riverside litter and litter sources estimated by schoolchildren. Environmental Pollution, 2019, 245: 545-557.
 63. RIVER Monitoring Unit, Plastic Cup’s Overall Tisza Questionnaire in 5 languages, preliminary data analysis. Question: ‘Have you ever seen a plastic flood’? Based on a 180+ individual sample the replies’ in 66.3% said ‘yes’.
 64. RIVER Monitoring Unit, Plastic Cup’s Overall Tisza Questionnaire in 5 languages, preliminary data analysis. Question: ‘Have you ever seen a coastal riverine litter accumulation’? Based on a 180+ individual sample the replies’ in 85% said ‘yes’.
 65. GOVERSE, Tessa; KABE, Yuki Hamilton Onda. Julien Boucher1; Melissa Zgola2; Xun Liao2; Anna Kounina2; Guillaume Billard1; Paola Paruta1; Alexandre Bouchet1 EA–Shaping Environmental Action 2 Quantis International. 2020.
 66. SOCIAL MEDIA SITE, Чиста Ріка Чиста Вода / Cista Rika Cista Voda initiative, founded by Bela Francz in Yasinya, Ukraine, Online link.
 67. WEBPAGE. Riversaver Truck, project description. Online link.
 68. DOCUMENTARY ‘Riversaver Truck’ full feature documentary, hosted by Béla Francz, directed by Attila D. Molnar, subtitled in English and in all Tisza-languages (Ukrainian, Slovakian, Romanian, Hungarian, Serbian) Youtube link. For those with their hearing or vision impaired please see the Obstacle free version (in Hungarian).
 69. WEBSITE, project description, goals of the Call-Action project, on Plastic Cup initiative’s official website. Online link.
 70. WEBSITE, project description, goals of the Zero Waste Tisza River project, on Plastic Cup initiative’s official website. Online link.
 71. ONE-PAGER, description of Plastic Cup initiative’s Safe Water Access Point (SWAP), developed in the framework of the Zero Waste Tisza River project. Offline PDF.
 72. NEWMAN, Stephanie, et al. The economics of marine litter. Marine anthropogenic litter, 2015, 367-394.
 73. STUĻĢIS, Māris. Europe’s Move Towards Plastic-Free Ocean. Mare Plasticum-The Plastic Sea: Combatting Plastic Pollution Through Science and Art, 2020, 212.
 74. STUĻĢIS, Māris. Europe’s Move Towards Plastic-Free Ocean. Mare Plasticum-The Plastic Sea: Combatting Plastic Pollution Through Science and Art, 2020, 211.
 75. NEWMAN, Stephanie, et al. The economics of marine litter. Marine anthropogenic litter, 2015, 368.
 76. WELCOMME, Robin L., et al. Inland capture fisheries. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2010, 365.1554: 2881-2896.
 77. LOOMIS, John, et al. Measuring the total economic value of restoring ecosystem services in an impaired river basin: results from a contingent valuation survey. Ecological economics, 2000, 33.1: 103-117.
 78. DUDGEON, David, et al. Freshwater biodiversity: importance, threats, status and conservation challenges. Biological reviews, 2006, 81.2: 163-182.
 79. LECHNER, Aaron. “Down by the River”: (Micro-) Plastic Pollution of Running Freshwaters with Special Emphasis on the Austrian Danube. Mare Plasticum-The Plastic Sea: Combatting Plastic Pollution Through Science and Art, 2020, 167.
 80. RECH, S., et al. Sampling of riverine litter with citizen scientists—findings and recommendations. Environmental monitoring and assessment, 2015, 187: 1-18.
 81. NAGY, Géza, Kovács Barnabás, Buruzs Adrienn, Dr. Torma András, Vagdalt László, Horváth László. Hulladékgazdálkodás (2011). Online link. (In Hungarian).
 82. ANDRADY, Anthony L. (ed.). Plastics and the Environment. John Wiley & Sons, 2003. see also CUNDELL, Anthony M. Plastics in the marine environment. Environmental Conservation, 1974, 1.1: 63-68.
 83. SCOTT, Professor G. Plastics packaging and coastal pollution. International Journal of Environmental Studies, 1972, 3.1-4: 35-36.
 84. ZETTLER, Erik R.; MINCER, Tracy J.; AMARAL-ZETTLER, Linda A. Life in the “plastisphere”: microbial communities on plastic marine debris. Environmental science & technology, 2013, 47.13: 7137-7146.
 85. RYAN, Peter G. A brief history of marine litter research. Marine anthropogenic litter, 2015, 3-4.
 86. MCCORMICK, Amanda R., et al. Microplastic in surface waters of urban rivers: concentration, sources, and associated bacterial assemblages. Ecosphere, 2016, 7.11: e01556. see also HOELLEIN, Timothy J., et al. Longitudinal patterns of microplastic concentration and bacterial assemblages in surface and benthic habitats of an urban river. Freshwater Science, 2017, 36.3: 491-507.
 87. WILLIAMS, Lee. Rid the rivers of rubbish [Plastics Pollution]. Engineering & Technology, 2020, 15.10: 64-67. see also Interceptors in operation, Online link.
 88. CLEAN RIVERS, official website, page featuring Litter traps, Online link.
 89. REPORT, General Directorate of Water Management Hungary, OVF, Official webpage, report on the river cleanup efforts on Tisza and Somes rivers, Online link.
 90. VIDEO, supplementary material featuring PETII, the lightweight and fast-response river cleanup boat of the Plastic Cup initiative in operation, subtitled in English. Online link.
 91. VIDEO. Supplementary video. CollectiX river cleanup mission in Slovakia (2020). Online link.
 92. VIDEO. Supplementary material featuring 4Ocean skimmer. Online link. 
 93. VIDEO. Supplementary material featuring One Earth One Ocean skimmer. Online link. 
 94. VIDEO. Supplementary material featuring Electric Trash skimmer. Online link. 
 95. VIDEO. Supplementary material featuring Multicleaner 128. Online link.
 96. WEBSITE. Description of Mr. Trash Wheel. Online link.
 97. WEBSITE. Description of Plastic Fisher project. Online link.
 98. WEBSITE. Description of Panama cleanup project. Online link.
 99. WEBSITE. Description of Netherlands-developed litter traps. Online link.
 100. WEBSITE. Description of Marine Litter Solutions. Online link.
 101. WEBSITE. Description of River Skimmer project. Online link.
 102. WEBSITE. Description of Sea Clear Robots. Online link.
 103. WEBSITE. Description of GoEurope! campaign of the Plastic Pirates initiative. Online link.
 104. WEBSITE. Description of the Netherland-centered River Cleanup initiative. Online link.
 105. WEBSITE. Description of the Tisza River Basin based Plastic Cup initiative. Online link.
 106. INFOGRAPHIC. The comparison of total amounts of collected riverine litter and recycled waste between 2013 and 2022 based on raw data provided by Plastic Cup initiative. Online link.
 107. HIDALGO-RUZ, Valeria; THIEL, Martin. The contribution of citizen scientists to the monitoring of marine litter. Marine anthropogenic litter, 2015, 16: 432.
 108. HIDALGO-RUZ, Valeria; THIEL, Martin. The contribution of citizen scientists to the monitoring of marine litter. Marine anthropogenic litter, 2015, 16: 435.
 109. WEBSITE. Supplementary materials of GoEurope! campaign by the Plastic Pirates initiative. Online link.
 110. WEBSITE. Online interactive map visualization of GoEurope! campaign results by the Plastic Pirates initiative. Online link.
 111. WEBSITE. Description of open source smartphone application TrashOUT. Online link.
 112. HIDALGO-RUZ, Valeria; THIEL, Martin. The contribution of citizen scientists to the monitoring of marine litter. Marine anthropogenic litter, 2015, 16: 432.
 113. MOLNÁR, A.D. et al. (2022) Clean Tisza Map - the multi-year citizen science project monitoring riverine litter accumulations of the Tisza River Basin with open access smartphone application and online visualization methods - poster. CITIZEN SCIENCE project report & WEBSITE. Description of the Clean Tisza Map river pollution survey initiative. Online link for the pollution map. Online PDF of the project result report.
 114. WEBSITE. Description of the Danube Transnational Programme Tid(y)Up on DTP’s official platform. Online link.
 115. REPORT. Description of pollution monitoring activities in the Tid(y)Up project, pg. 7. Online link.
 116. REPORT. Description of pollution monitoring activities in the Tid(y)Up project, pg. 14. Online link.
 117. VIDEO. Supplementary material featuring the first joint river cleanup carried out in the framework of the Tid(y)Up project. Online link.
 118. REPORT. Description of pollution monitoring activities in the Tid(y)Up project, pg. 18. Online link.
 119. WEBSITE. Online riverine litter pollution map of the Tisza River Basin. Online link.
 120. REPORT. Feature article on the international river cleanup actions carried out in the framework of the Tid(y)Up project in the Danube River Basin. Online link.
 121. VIDEOS. Supplementary materials featuring joint river cleanup actions carried out in the framework of the Tid(y)Up project. Hungary&Slovakia, Serbia, Bulgaria, Ukraine and Romania.
 122. KELEMEN, Zoltán. Folyótisztítási akciók receptkönyve, Magosfa Alapítvány, 2013. Online link.
 123. HANDBOOK. American Rivers Cleanup. Online link.
 124. PUCINO, M., et al. Plastic Pollution Hotspotting and Shaping Action: Regional Results from Eastern and Southern Africa, the Mediterranean, and Southeast Asia. International Union for the Conservation of Nature: Gland, Switzerland, 2020.
 125. POLICY PAPER. The need for greater EU policy coordination Realizing the Water Framework Directive (2017). Online link.
 126. WIKIPEDIA ARTICLE. Achilles heel. Online link.
 127. REMARK. Based on the social science research project implemented by Krisztina Karaus et al. the river cleanup volunteers’ main motivations are: environment protection, social interactions, adventure-seeking, creation of values, self esteem and wider understanding and acceptance. Source: MIKLÓS, KARAUS KRISZTINA–GYALAI-KORPOS. ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA A PET KUPA PÉLDÁJÁN KERESZTÜL. KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ GYAKORLATOK, 150. /  KARAUS, K. GYALAI, K.M. Study of Volunteer Motivation Through the Example of the Plastic Cup 2020. Published in: ELEKES, Gy. SZOCIÁLPEDAGÓGIA 18/2021, ISSN 2064-2709, Full study offline PDF (in Hungarian). 
 128. ONLINE QUIZ. Basic River Lit(t)eracy test was compiled by experienced volunteers of the Plastic Cup initiative. The quiz is anonymous and takes 2 minutes to complete. Online link.
 129. WIKIPEDIA ARTICLE. World Cleanup Day. Online link.
 130. MOLNÁR, A.D. et al. (2022) Clean Tisza Map - the multi-year citizen science project monitoring riverine litter accumulations of the Tisza River Basin with open access smartphone application and online visualization methods - poster. CITIZEN SCIENCE project report & WEBSITE. Description of the Clean Tisza Map river pollution survey initiative. Online link for the pollution map. Online PDF of the project result report.
 131. VIDEO. Supplementary  material featuring volunteers of the ‘PETCamino’ mission (in Hungarian plastic bottles are referred to as PET bottles), including Bence Párdy (23), featured in the book. Online link.
 132. WEBSITE. Description of open source smartphone application TrashOUT. Online link.
 133. GOOGLE SEARCH RESULTS. Keywords: smartphone app, litter, report, illegal dumping. Online link.
 134. WEBSITE. Clean Tisza Map. Online link.
 135. WEBSITE. Report on the results of GPS tagging experiments during the PlasticFreeDanube project. Online link.
 136. MOLNAR, A.D. et al. OFFICIAL REPORT ON HOTSPOT LOCALISATION / ONLINE POLLUTION MAP & DATABASE, activities in the Tid(y)Up project (2022), results of GPS telemetry, 10-12.  PDF.
 137. MOLNAR, A.D. et al. OFFICIAL REPORT ON HOTSPOT LOCALISATION / ONLINE POLLUTION MAP & DATABASE, activities in the Tid(y)Up project (2022), how to download datasets from the online pollution map, 19-21.  PDF.
 138. ANNEX I. Do Not Forget Before Pollution Mapping - checklist. PDF.
 139. VIDEO. Supplementary  material featuring the JoinTisza crew and its participation on a large-scale international river cleanup action organized by the Plastic Cup. Online link.
 140. VIDEO. Supplementary  material featuring the ICPDR crew and its participation on a large-scale international river cleanup action organized by the Plastic Cup. Online link.
 141. VIDEO. Supplementary  material featuring the JoinTisza crew and its participation on a large-scale international river cleanup action organized by the Plastic Cup. Diana Heilmann giving an interview. Online link.
 142. WEBSITE. 4Ocean. Online link.
 143. WEBSITE. Ocean Sole. Online link.
 144. WIKIPEDIA ARTICLE. Description of the Epinephrine autoinjector. Online link.
 145. WEBSITE. Resealable bags provide a cheap solution when trying to secure belongings from getting wet. Online link.
 146. WIKIPEDIA ARTICLE. European Data Protection Directive. Online link. & The General Data Protection Regulation of the EU. Online link.
 147. ANNEX II. What To Ask From Volunteers - checklist. PDF.
 148. WEBSITE. EU directives on Green claims and Greenwashing. Online link.
 149. WIKIPEDIA ARTICLE. Description of Bulk Bags aka. Flexible Intermediate Bulk Containers. Online link. 
 150. ANNEX III. Who To Contact And What To Bring - checklist. PDF.
 151. ANNEX IV. Final Schedule of River Cleanup Action - sample. Online link.
 152. ANNEX V. What To Print Before a River Cleanup Action - checklist. PDF.
 153. ANNEX VI. Official Legal Disclaimer - sample. Online link.
 154. ANNEX VII. Sendout Sample 2 Weeks Prior Event - sample. Online link.
 155. ANNEX VIII. Do Not Forget Anything as an Organizer - what to bring what information to share checklist. PDF.
 156. j
 157. j
 158. ANNEX IX. What To Say During a Briefing - checklist. PDF.
 159. ANNEX X. What To Remember During a River Cleanup - checklist. PDF.
 160. ANNEX XI. What To Remember During Selection - checklist. PDF.
 161. j
 162. ANNEX XII. How To Complete a River Cleanup - checklist. PDF.
 163. habitat
 164. temperature
 165. costs
 166. invest
Itt megtekinthető az Adatvédelmi szabályzat

Időpont: 2022. június 22. (szerda), 10.00 - 17.00 óra

Helyszín: Kisköre, KÖTIVIZIG Iroda

A jelentkezés lezárult.

Időpont: 2022. május 18. 13:00
Helyszín: Malom és Kacsa Bisztró és Rendezvényház (2890 Tata, Tópart u. 19.)

A KSZGYSZ GINOP-5.3.5-18-2018-00047. sz. projektje, „A munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolása a hazai környezetipari vállalkozások eredményes működéséért” zárókonferenciájára invitáljuk az érdeklődőket.

Időpont: 2022. május 18. 13:00
Helyszín: Malom és Kacsa Bisztró és Rendezvényház (2890 Tata, Tópart u. 19.)

A KSZGYSZ GINOP-5.3.5-18-2018-00047. sz. projektje, „A munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolása a hazai környezetipari vállalkozások eredményes működéséért” zárókonferenciájára invitáljuk az érdeklődőket.

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 2021-ben is megszervezi a környezetvédelem területén tevékenykedő tagvállalatai és partnereik számára a hagyományos, immár 21. Országos Környezetvédelmi Találkozót.

A Találkozóra tisztelettel meghívjuk Önt és partnerét, valamint üzleti partnereit, kollégáit! 


A Találkozó időpontja: 2022. május 7. (szombat) 19:45 óra
Az új helyszín 
: BÁLNA Budapest 


Eddigi találkozóink:

Országos Környezetvédelmi Találkozó 2022

fb esemny 1920x1050 1

 

Országos Környezetvédelmi Találkozó 2020

Országos Környezetvédelmi Találkozó 2019

 

 

„Célunk megteremteni a belső motivációt a cselekvésre, azaz elősegíteni, hogy egyre nagyobb tömegek gondolkodjanak hosszú távon rendszerszemléletben, s döntsenek felelősen, tudatosan...” -Zöldgazdaság-

Jelentkezési lap

A KSZGYSZ GINOP-5.3.5-18-2018-00047.sz. projektje,

„A munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolása a hazai környezetipari vállalkozások eredményes működéséért” keretében hibrid módon megtartandó szakmai konferenciára

Helyszín:

NKE Víztudományi Kar (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14., Nagyelőadó,

illetve az online tér)

Időpont: 2021. szeptember 24. (péntek) 9.30 – 16.00 óra 

A helyszínen, illetve az online térben zajló eseményről hang-, és videófelvétel készül, amely kizárólag a projekttel kapcsolatos adminisztratív célokra kerül felhasználásra. Az adatkezelést az Ex Ante Tanácsadó Iroda végzi az alábbi Adatkezelési Tájékoztató alapján: http://exante.hu/images/adatkezelesi.pdf

Felhívjuk figyelmét, hogy az rendezvényre történő becsatlakozással Ön automatikusan hozzájárul a felvétel készítéséhez.

A regisztráció lezárult.

Kedves Tagtársunk!

Szövetségünk immáron 29 éve azzal a céllal jött létre, hogy összefogja a hazai környezetiparban tevékenykedő vállalkozások sokaságát, segítse őket szakmai munkájukban, képviselje érdekeiket és ezáltal biztosítson számukra olyan hátteret, amelyre bizton számíthatnak szakmai és üzleti tevékenységük során.

400zg2021boritoA Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Zöldgazdaság2021 című tanulmánya tagvállalatai gyakorlati tapasztalatai alapján ad helyzetképet az ágazat jelenlegi tevékenységéről, hazai és nemzetközi eredményeiről, problémáiról és konstruktív módon számba veszi az elkövetkező időszak lehetőségeit is.

A tanulmány szerzői, szerkesztői remélik, hogy a tanulmány megismerése és továbbgondolása újabb lehetőségeket, innovációkat generál a politika, a gazdaság és a társadalom valamennyi szintjén,  ugyanakkor haszonnal forgatják majd a még tanulmányaikat folytató, de a közös jövőnket alakító hallgatók is.

A Zöldgazdaság2021 című tanulmány természetesen nem befejezett mű. Reméljük, hogy a későbbiekben, aktuális gazdasági elemzésekkel, eredményekkel ismét megjelenhet mindazok számára, akik a mindennapokban is érzékelik a KSZGYSZ szlogenjét: „Velünk zöldebb!”

Köszönjük Támogatóinknak, hogy segítették a kiadvány összeállítását és megjelentetését!

Greenvest-Forum Kft.,  Envirotis Holding Zrt., DENKSTATT Hungary Kft., ANKEL Kft., Bárczy Környezetvédelmi Kft., Austin AI Inc., AGREGO Környezetvédelmi Kft.

 

Tisztelettel és üdvözlettel:

geriP 0076 1Hankó Gergely
ügyvezető
Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége