Hazai rendezvények

Válasszon nyelvet

Napjainkban az emberrel közvetlenül kontaktusba kerülő anyagok mikrobiológiai és kémiai összetétele egyre nagyobb jelentőséggel bír a humán kockázatok területén. Mindezen anyagok közül kiemelt fontosságúak lakókörnyezetünkben előforduló anyagok, így az ivóvíz, fürdővíz és a beltéri levegő.

A vízfelhasználás mérséklésével kapcsolatban egyre nagyobb igény mutatkozik a csapadékvizek és kevésbé szennyezett vizek (szürkevíz) felhasználására is.

A Biokör Technológiai és Környezetvédelmi Kft., széleskörű mérési tapasztalatára alapozva konferenciát szervez, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének közreműködésével. A konferencia célja, hogy a környezetvédelem, illetve vízbiztonság területén dolgozó szakemberek tájékoztatást kapjanak a szakterületet érintő jogszabályi változásokról, gyakorlati példákon keresztül megismerkedjenek a jogalkalmazói műszaki gyakorlat lehetséges megoldásaival.

A konferencián bemutatásra kerülnek a tervezett, illetve a közelmúlt jogszabályi változásai is, a szakterület meghívott előadói által.

Időpont: 2023. március 22.
Helyszín: Benczúr Hotel, 1065 Benczúr u. 35.

Program

Levezető elnök: Dr. Ágoston Csaba, Ezüstkő Mérnöki Kft., környezetvédelmi szakértő

9.00-9.30 Regisztráció, vendégek érkezése   
9.30-9.45

Megnyitó - Dr. Ágoston Csaba 

 acs modified
9.45-10.05 Az 5/2023 (I.12.) új ivóvíz jogszabály változásai, közintézmények, munkahelyek és házi vízelosztó rendszerek kockázatai
Bufa-Dőrr Zsuzsanna, Nemzeti Népegészségügyi Központ
bufa modified
10.05-10.25 A Zoltek Zrt. ivóvízbiztonsági terve, gyakorlati tapasztalatok
Pallang Petra, Zoltek Zrt.
 
10.25-10.45 A tisztított kommunális szennyvíz mezőgazdasági hasznosításával kapcsolatos jogszabályi változások
Dévai Henriett, Belügyminisztérium, osztályvezető

muranyine modified
10.45-11.05 Szürkevíz használat a lakossági gyakorlatban
Dr. Ágoston Csaba, Ezüstkő Mérnöki Kft., környezetvédelmi szakértő
acs modified
11.05-11.15 Kérdések és válaszok  
11.15-11.40 Kávészünet  
11.40-12.00 A Legionella baktérium jelentette kockázatok szabályozásában bekövetkezett és várható változásai, az elmúlt 7 év tapasztalatai, tanulságai
Dr. Kari András, Batlas Holding Kft., operatív vezető; Dr. Kádár Mihály, mikrobiológus szakértő

kari modified
12.00-12.20 Beltéri levegő mikrobiológiai vizsgálatára vonatkozó nemzetközi szabványok és irányelvek
Dr. Magyar Donát, Nemzeti Népegészségügyi Központ, aerobiológus
magyar modified
12.20-12.40 Beltéri levegő kémiai kockázatai, hazai esettanulmányok
Iga Benedek, Encotech Kft., operatív igazgató
iga benedek
12.40-13.00 Beltéri levegő mikrobiológiai kockázatai, hazai esettanulmányok
Dr. Lippai Anett, Biokör Kft., mikrobiológus
lippai modified
13.00-13.10 Kérdések és válaszok  
13.10-13.15 Konklúziók, konferencia zárása  
13.15- 14.30 Ebéd  
14.30 Rendezvény vége  

Részvételi díj: 18 000 Ft + ÁFA

Regisztrációs határidő: 2023. március 16.