Hulladékelhagyás Munkacsoport

Az illegális hulladéklerakók felszámolása (1.)
Nincs más út, mint a meglévő törvények betartatása, ha kell, erősítése, a rendelkezésre álló emberi erőforrások megsokszorozása, együttes fellépés a lakossággal

A Munkacsoport megtárgyalta a témával kapcsolatban kiküldött kérdőívekre beérkezett válaszokról készített összefoglalót és ezek alapján további javaslatokat fogalmaztak meg, amelyeket a Munkacsoport tagjai, illetve a Szövetség kapcsolatrendszerén keresztül eljuttattak az illetékesekhez. 

A Munkacsoport ülésén a résztvevők áttekintették az előzetes - a hulladékelhagyás felszámolására fordított források mértékéről készített - felmérés eddigi eredményeit és úgy döntöttek, hogy annak továbbfejlesztett változatát kiterjesztik az önkormányzatokra, önkormányzati szövetségekre is.

A Munkacsoport 2019. február 5-i ülésén értékelte a kiküldött kérdőívre beérkezett válaszokat és megállapodtak abban, hogy még szélesebb körű információgyűjtésre van szükség az elhagyott hulladék mennyiségi és területi eloszlásának felmérése érdekében.

2018. október 8-án tartotta alakuló ülését a KSzGySz legújabb munkacsoportja, melynek létrehozását a MÁV Zrt. kezdeményezte.

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének kiemelt feladata és felelőssége – az érdekképviselet és a véleményezések mellett –, hogy a Szövetségben felhalmozott tudást és tapasztalatot a lehető legmagasabb szinten adja tovább tagjai, a szakmai közvélemény, partnerei, valamint a lakosság, a média számára. Ez nemcsak környezetünk állapota miatt fontos és sürgető, hanem a Szövetség és a tagszervezetek jövője, az ezt szolgáló innovációk és az együttműködések létrejötte is múlik a szakmailag megalapozott, széleskörű és hatékony jogszabály-előkészítésen és megvalósításon.