Kármentesítés és kárelhárítás munkacsoport

A rendezvény fő fókuszában a szennyezett talajok hasznosításának lehetőségei, ezekhez kapcsolódó jó gyakorlatok álltak, azzal a kitekintéssel, hogy milyen esetekben tekinthető az adott földtani közeg hulladéknak illetve  van-e lehetőség más módon hasznosítani azt.

Az esemény az Athéni Környezetvédelmi Minisztériumban került megrendezésre, nagyságrendileg 60-70 fővel, melyen több angol, francia, olasz, skandináv cég képviselte magát. Emellett a szabályozói oldalról, adott ország környezetvédelmi minisztériumától, más hivatalos szervétől is megjelentek előadók és hallgatók egyaránt.

Ily módon tapasztalatok megosztására nyílt lehetőség a megjelenő cégek és a hivatalos szervek képviselői között, amelyek eredményeképpen ezek a tapasztalatok akár javaslatként beépülhetnek később stratégiai dokumentumokba is.

Az Envirotis Holding Zrt előadásának fő témája ipari hulladékok és szennyezett talajok anyagában történő hasznosítása, annak érdekében, hogy talaj helyettesítő anyag, mesterséges fedőréteg jöjjön létre, amely alkalmas roncsolt területek és ipari létesítmények rekultivációjához, kiváltva ezzel a talajt, mint természetes erőforrást.