Kármentesítés és kárelhárítás munkacsoport

Az online eseménysorozat záró napján került sor a „Cégfelszámolás és környezeti terhek – barnamezős rehabilitáció” c. konferenciára.

Az Agrárminisztérium megbízásából a KSZGYSZ Kármentesítés és kárelhárítás munkacsoportja tagjainak bevonásával útmutatót dolgoz ki a felszámolók számára a cégfelszámolás során jelentkező környezeti terhek kezeléséről. 

Az online fórumon egyrészt a készülő útmutató tartalmi vázlatának bemutatására került sor - a felszámolási eljárásban érintett valamennyi szereplő számára legfontosabb problémák felvetésével.

karmenti

A konferenciára több mint 130-an regisztráltak, a közösségi médián keresztül pedig még többen kísérték figyelemmel a konferenciát. Hankó Gergely, a KSZGYSZ ügyvezetője megnyitóját követően Markó Csaba szakmai igazgató ismertette az Útmutató célját, hangsúlyozva, hogy gyakorlati szakmai iránymutatás, támogatás mellett a hatályos szabályozás hiányosságaira és azok rendezési lehetőségeire is kitérnek.

A KONFERENCIA TELJES ÖSSZEFOGLALÓJA ITT OLVASHATÓ (PDF)

Dr. Bándi Gyulaa jövő nemzedékek szószólója a környezeti kárfelelősség uniós és hazai szabályozásából kiindulva utalt az Országgyűlés által is tárgyalt beszámolójára és jogalkotási kezdeményezéseire.

Hasznos Gábor, az Agrárminisztérium kármentesítési referense a felszámolás kérdését a kármentesítés oldaláról közelítette meg. Felhívta a figyelmet az EU Bizottság véleményezésre megnyitott, az új EU Talajstratégia kialakításának menetrendjére (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12634-New-EU-Soil-Strategy-healthy-soil-for-a-healthy-life), valamint a környezetvédelmi törvény várható módosítására, ami alapján az ingatlan-nyilvántartásban a környezeti terhek bejegyzésére is lehetőség lesz.

Dr. Kispál Beáta, a, Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete elnökhelyettese a felszámolók tapasztalatait foglalta össze „Tulajdonosi nyilatkozat, állapotfelmérés és tényfeltárás” c. előadásában. Hangsúlyozta, hogy a környezeti terhek megfelelő bemutatása a cég vezető tisztségviselőjének kötelezettsége az összes illetékes hatóság megkeresésével.

Dr. Hinterberger András, a Trenecon Kft. munkatársa az adás-vétel, a vevő kárfelelőssége kérdéseit járta körül. Gyakori eset, hogy habár az ingatlanon nincs környezeti kár, de a az átszennyeződés miatt a szomszédos ingatlanokon már igen. A bizonyítási és felelősségi kérdések sok problémát okoznak. A felszámoló nem tulajdonos, nem felelős, de az intézkedéseket neki kell megtennie.

Hintenberger András előadásábólHintenberger András előadásából

A környezetvédelmi hatóság intézkedési lehetőségeiről Dr. Cserkúti Szabolcs, a Pest Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője adott tájékoztatást. Alapvető problémának nevezte, hogy a cégek nem képesek helytállni a saját maguk okozta környezeti károkért.

Dr. Juhász László, nyugalmazott táblabíró a bírósági tapasztalatokról  tartott előadást, majd rövid jogtörténeti áttekintést követően vázolta az eljárás jogszabályi hátterét és menetét, felhívta a figyelmet a Jogakadémia keretében végzett felszámolói oktatás, képzés fontosságára.

Tóth Gergely, a KSZGYSZ Kármentesítés és kárelhárítás Munkacsoportjának vezetője, az ELGOSCAR-2000 Kft. ügyvezetője előadásában hangsúlyozta, hogy környezeti terhek felszámolása olyan szakmai és műszaki kérdés, amely az ÖKOINDUSTRIA-n is megkerülhetetlen téma. Az útmutató előkészítéseként interjúk, megbeszélések alapján – bíróság, hatóságok, cégek, felszámolók, jogászok körében – zajlottak az egyeztetések – ezek és az itt elhangzottak beépülnek majd az Útmutatóba.

Tóth Gergely, a KSZGYSZ Kármentesítés és kárelhárítás Munkacsoportjának vezetője, az ELGOSCAR-2000 Kft. ügyvezetője

Dr. Kiss István, A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Biotechnológiai divízió vezetője biotechnológiával végzett remediációs eljárások terén végzett kutatásaikról számolt be. A kísérletek a szennyezett területek bioremediációs eljárásokkal történő kezelési lehetőségeit vizsgálják, elsősorban a szerves szennyezők biológiai lebontásával.