Kármentesítés és kárelhárítás munkacsoport

2020. június 16.

Emlékeztető

Résztvevők:

Agruniver Holding Kft., Kristyán Róbert
Denkstatt, Raska Gábor
Elgoscar-2000 Kft., Tóth Gergely
Elgoscar-2000 Kft., Habi Péter
Envirotis Zrt., Farkas Béla
Mecsekérc Zrt., Ivády Ágnes
Országos Vízügyi Főigazgatóság, Zöldi Irma
Perfektum Csoport, Sárdi Zoltán
Trenecon Kft., Szabó Piroska
Trenecon Kft., Gyetvai Gabriella

Az Agrárminisztérium „Módszertani útmutató kidolgozása a felszámolók részére a felszámolás során elvégzendő környezeti kárfelszámolási feladatokhoz” c. megbízásának teljesítésében részt vállalók munkamegbeszélése, feladatmegosztás

Markó Csaba szakmai igazgató ismerteti az AM támogatási szerződésével kapcsolatos tudnivalókat és határidőket. Három részből áll a feladat a részvételi felhíváshoz mellékelt leírás szerint:

  1. Az útmutató törzsanyaga a jogszabályok értelmezése alapján követendő eljárásról, illetve a hiányosságokat áthidaló gyakorlati szakmai megoldásokról;
  2. Az útmutató melléklete a feladatleírás 1.3.1. pontjában megadottak szerint;
  3. Kiegészítő anyag a szabályozás módosítására vonatkozó javaslatokról a feladatleírás 1.3.2. pontja szerint.

Az 1-2. szerinti útmutató on-line kiadványként, az AM megbízásából készülne el, nem kerül nyomtatásra (csak 10 bemutató példány az AM részére). A tervek szerint A4-es formátumban – 40-50 oldal terjedelemben, elektronikus terjesztéssel jelenne meg.

A teljesítés határideje november 30., azonban a témát, illetve az útmutató előzetes tartalmát a november 4-6. között tartandó 6. Ökoindustrián egy nyílt bemutató fórumon tervezzük megvitatni. A COVID-19 miatt lehetőségünk van határidő módosítást kérni, de ezzel egyelőre nem tervezzük élni.

OVF, Zöld Irma: Esettanulmányokat kérjünk be a minisztériumtól, hogy nagyszámú mintát tudjanak a szakértők felülvizsgálni és véleményt kialakítani, egységes szempontrendszer alapján.
Publikus és nem publikus projektek begyűjtése egyaránt.

Elgoscar, Tóth Gergely: megvan a jogszabályi háttér, de se a felszámoló, se a hatóság nincs szankcionálva, amennyiben nem végzi el a jogszabályba foglalt feladatát.
Széleskörűen kommunikálni kell az eredményeket, fókuszban tartva a felszámolókat.

Környezetvédelmi hatóságok, bíróságok, felszámolók terhelhetősége korlátozott, ez sokszor okoz problémákat, az eljárások elhúzódását.
A felszámolt cég értéke nem fedezi a kárfelmérés költségeit, ezért a felszámoló hitelezőt von be annak érdekében, hogy biztosítva legyen a kárfelmérés forrása.
Esettanulmányként javasolja a BVM, illetve a Reorg Kft. megkeresését.
A 106/1995-ös kormányrendelet 2-es melléklet átvariálása kérdőíves formára és a felszámolók számára kiküldése, algoritmus számolja az alapján, hogy mi a teendő, kik a megkeresendők. Jogszabályba is illeszthető, hogy milyen „checklist”-et kell végignézni a területen.

KSZGYSZ, Markó Csaba: Tevékenységekhez kapcsolódó speciális veszélyeztető tényezőkre is ki kellene térni.

Envirotis, Farkas Béla: Felszámoló nem tud szakemberként kitölteni ilyen kérdőívet, kelljen bevonnia szakértőt a kitöltésbe. Egyszerűsített szakvélemény elkészíttetése, check-listás kérdőívvel, szakember bevonásával. Ezzel a hatóságot is segítjük.

Amerikai best practice-t érdemes behivatkozni, ott szabványba „égették” a felszámolók felmérésének menetét.
Denkstatt, Raska Gábor: a lap legyen kötelező. Az EU-nál az USA-hoz képest gyengébb ISO szabványok (3-4 db) a mérvadók, ezért az USA gyakorlatot követik sokan.

Barnamezős felméréseket az önkormányzatok elkészítették. Kérünk hozzáférést. Kiderül-e, hogy volt/van-e a területen felszámolási/csődeljárás? Egyszerű kérdések: készült-e felmérés? Ha igen, volt-e érvényesítés?