Többutas csomagolások Munkacsoport

Válasszon nyelvet

Felhívás a KSZGYSZ új, alakuló Munkacsoportjába történő jelentkezésre 

Tagságunk kezdeményezésére új munkacsoport alakul a Szövetségen belül, „Többutas csomagolások” Munkacsoport néven.

A Munkacsoport alakításának aktualitását az adja, hogy az Európai Parlament 2024. április 24-én jogalkotási állásfoglalást adott ki a csomagolásról és a csomagolási hulladékról, az (EU) 2019/1020 rendelet és az (EU) 2019/904 irányelv módosításáról, valamint a 94/62/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD)) az ún. PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) szóló szabályozás tervezetéről.

A PPWR várhatóan 2024. végén életbe lép. A PPWR számos területen egységesíti és bővíti a korábbi irányelvet, illetve számos új elemet is tartalmaz.

A PPWR 29. cikke az újrahasználati célértékekre vonatkozóan több előírást is tartalmaz mind a szállítási, mind a fogyasztói, mind a gyűjtőcsomagolás újrahasználatára vonatkozóan. Kiemelhető ezek közül a 29 cikk (6) bekezdés előírása, amely értelmében „az alkoholtartalmú és alkoholmentes italokat fogyasztói csomagolásban forgalmazó végső forgalmazóknak biztosítaniuk kell, hogy e termékek legalább 10%-át újrahasználati rendszer keretében újrahasználható csomagolásban bocsássák rendelkezésre.” A 2030-ra előírt célszám 2040-re 40%-ra emelkedik.

Hazánkban az ún „többutas csomagolások” jelenléte az elmúlt évtizedekben jelentősen visszaszorult, amely trend a PPWR fényében érdemben meg kell, hogy forduljon az elkövetkező években.

tobbutas munkacsoport ikon 01

Az új munkacsoport létrehozásával a Szövetség szeretne segítséget nyújtani a teljes értékláncban érintettek – különös tekintettel az alapanyagokat, a csomagolószereket és eszközöket és a csomagolt termékeket gyártók, valamint a forgalmazók, a hulladékkezelők – részére a szabályozás értelmezésében és végrehajtásában, az aktuális piaci helyzet széleskörű felmérésével, a nemzetközi jó gyakorlatok összegyűjtésével, az érintettek közötti párbeszéd biztosításával, az összehangolt végrehajtás lehetőségeinek feltárásával.

A munkacsoport alakuló ülését terveink szerint 2024. szeptemberében tartja meg, ahol a jelentkező tagok jelölik majd ki a konkrét célokat és feladatokat is.

Érdeklődés esetén kérjük jelentkezzen az alábbi linken a munkacsoportba.

Regsztrácia a munkacsoport(ok)ba