Munkaerő-piac összehangolása

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége – tagvállalatai igényeinek előzetes felmérését követően – 2018-ban pályázatot nyújtott be a GINOP keretében megvalósítandó projektje támogatására „A munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolása a hazai környezetipari vállalkozások eredményes működéséért” címmel. A pályázati felhívás szerint a projekt kizárólag a Közép-Magyarországi régión kívül valósítható meg.

A közelmúltban kapott Értesítés alapján pályázatunk 100 %-os támogatási intenzitással, 49.561.643 forint támogatásban részesülhet, annak érdekében, hogy a projektet 2020. március 1. és 2022. február 28. között megvalósíthassuk. A Támogatási Okirat aláírására a közeljövőben kerül sor.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt célja: A környezetiparban dolgozó vállalkozások és szervezetek jelenlegi és jövőbeli munkaerő-piaci helyzetének javítása, ezen belül:

  • világos képet alkotni az ágazat szakember-ellátottságáról, a legfontosabb hiányterületekről,
  • népszerűsíteni a környezetipari ágazathoz tartozó szakterületeket a szakképzésben, egyetemi, főiskolai oktatásban résztvevő fiatalok és a pályaválasztók körében,
  • segíteni a környezetipari vállalkozásokat abban, hogy vonzóbb, innovatív munkahelyek legyenek és felkészültebben vegyenek részt a munkaerőpiacon erősödő versenyben,
  • korszerű eszközökkel segíteni a potenciális munkavállalók és környezetipari foglalkoztatók közötti kommunikációt, információáramlást az eredményesebb és gyorsabb foglalkoztatás, továbbképzés érdekében,
  • az oktatási intézményekkel való együttműködés segítségével elősegíteni a zöldipar jelenlegi és jövőbeli szakmai igényeinek megfelelő szaktudás, készségek és kompetenciák átadását, megismertetni, bemutatni a környezetipari az ágazatot a leendő munkavállalókkal, segíteni orientálásukat,
  • szorosabbá fűzni a KSZGYSZ tagvállalatai, partnerei közötti együttműködést, a tudásmegosztás változatos formáival, módszereivel a foglalkoztatási helyzet javítása és szakmailag vonzóbb munkahelyek kialakítása érdekében.

A projekt megvalósítását megkezdtük és a megvalósítás menetéről, tartalmáról itt, ezen a felületen is folyamatosan tájékoztatást adunk tagjainknak, kérve támogató együttműködésüket a közös cél, a zöldipari állásportál kialakítása érdekében.

Első lépésként, az előkészítés során rövidesen felvesszük a kapcsolatot tagvállalatainkkal, partnereinkkel, az oktatási intézmények ebben érintett vezetőivel, szervezeteivel, hogy minél részletesebb helyzetképet, javaslatokat kapjunk a további lépésekhez, a megvalósításhoz.
Kérjük, hogy ennek során működjenek együtt munkatársainkkal.


Projekt címe:   A munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolása a hazai környezetipari vállalkozások eredményes működéséért

Szerződött támogatási összeg: 49.561.643 forint

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt azonosítószáma: GINOP-5.3.5-18-2018-00047

Tervezett befejezés dátuma: 2022. március 31.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

th Szechenyi 2020 logo

További információ kérhető:

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

Elérhetőség:

Kopcsándy Anna th kopcsandy.annazöld munkaerőpiaci asszisztens, tagi kapcsolatok
Tel.: 06 30 3898947

1024 Budapest, Keleti Károly utca 11/a.
E-mail: [email protected]