Tevékenységek

25 éve együtt a környezetiparban

A volt tagjaink:

25 éve együtt a környezetiparban

25 éves évfordulónk alkalmából egy óriási molinón gyűjtöttük össze az összes céget, akik velünk kapcsolatba léptek. Jelenlegi és volt tagjainkat az V. ÖKOINDUSTRIA Kiállításon mutattuk be eképpen.

Alább látható a molinó tartalma digitális formában. (a betöltés lassabb kapcsolat esetén akár egy percig is eltarthat....ilyen sokan vagyunk)

th bal 047

Kik vagyunk?

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ) 1992 decemberében alakult 26 cég együttműködéséből. A Szövetség szakmai érdekképviselet, közhasznú szervezet, mely tevékenységét a környezet érdekeit szem előtt tartva végzi.

A szervezet tagságát környezetvédelmi szolgáltató, tervező-szakértő cégek, e területen kutatási-fejlesztési tevékenységet végzők, vízellátás-csatornaszolgáltatásban, hulladékkezelésben, hulladékhasznosításban, levegőtisztaság-védelemben, zaj- és rezgésvédelemben, kármentesítésben és egyéb környezetvédelmi területen tevékenykedő cégek adják, beleértve e tevékenységekhez szükséges eszközök gyártóit és forgalmazóit is. Jelenleg a Szövetségben közel 230 tagcég van, mely rendes, társult és pártoló tagokból áll össze. Társult tagként többek között egyetemek, kutatóintézetek, míg pártoló tagként a környezetvédelmet, a fenntarthatóságot kiemelten kezelő nagyvállalatok csatlakoztak Szövetségünkhöz.

Történetünk

A több mint 25 éves történetünk megenged egy áttekintést

Történetünkiroda street

Hol vagyunk

Irodánk Budapesten a Keleti Károly u. 11/A alatt található. Földszint 4. 18-as kapucsengő. Irányítószám: 1024

A Szövetség szakmai érdekképviselet, közhasznú szervezet, mely tevékenységét a környezet érdekeit szem előtt tartva végzi.

A Szövetség évente számos konferenciát és egyéb tájékoztató rendezvényt szervez a szakmai információk, aktualitások széleskörű terjesztése érdekében.

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 

közhasznú szervezet

A l a p s z a b á l y a

Jelen Alapszabály a Szövetség 2020. május 28. napjától hatályos, a módosításokkal érintett rendelkezéseket vastag dőlt betűvel jelző, egységes szerkezetbe foglalt Létesítő Okirata

A KSZGYSZ látja el a hazai környezetvédelmi ipar, a zöldipar szakmai érdekképviseletét. Célunk a környezeti kultúra fejlesztése, a zöldipar szerepének erősítése, a szakmai érdekek érvényesítése, s a nemzetközi kapcsolatok erősítése.

A KSZGYSZ Etikai kódexében rögzítésre került, hogy a Szövetség tagjai vállalják, hogy munkájukat a fennálló jogszabályok és szakmai szabályozók tiszteletben tartásával végzik, és a tisztességes piaci magatartásra vonatkozó szabályokat különös figyelemmel tartják és tartatják be mindazon esetekben, amikor a tagok egymás versenytársaiként működnek a piacon.

A tag jogállása szerint lehet rendes, társult, vagy pártoló tag.

A tagok önkéntesen léphetnek be a szövetség soraiba.

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 1992 decemberében alakult, akkor 26 cég együttműködéséből. A Szövetség szakmai érdekképviselet, közhasznú szervezet. A szakmai érdekképviseletet a környezet érdekeit szem előtt tartva végzi. 

A KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGÉNEK 

ETIKAI KÓDEXE

Elfogadta a 2002. április 16.-án tartott Közgyűlés


Preambulum
Jelen Etikai Kódex annak kifejeződése, hogy a Szövetség tagsága felismerte a szakmai önszabályozásból fakadó felelősségét, mely felelősség túlmutat a jogszabályokban megtestesülő társadalmi normákon. A Kódex elfogadásával a Szövetség tagjai kinyilvánítják azon céljukat, hogy szakmai tevékenységüket az etikai elvárásoknak megfelelve kívánják végezni.

Tagok

Farkas Béla (Envirotis Zrt.)

Lévai Tibor (Atlas Geo Kft.),

Petrovszki Krisztián (Clean-Way Kft.),

póttag: dr. Leel-Őssy Diána (Clean-Way Kft.)

Felügyelőbizottsági tagok

Deák Róbert (Tatai Környezetvédelmi Kft.),

Tan Attila (Akusztika Kft.),

Varga A. Tamás (Palota Kft.),

póttag: Zsabokorszky Ferenc (Enqua Kft.)

Elnök

Dr. Ágoston Csaba; Ezüstkő Mérnöki Környezetvédelmi Kft.


Alelnökök

Iga Benedek; ENCOTECH Kft.

Bálint Mária; Bálint Analitika Kft.


Elnökségi tagok

Bocskay Balázs; Duna-Dráva Cement Kft.

Czeglédi Andor; Envirotis Holding Zrt.

Jeney Judit; GreenLab Europe Kft.

Tóth Gergely; Elgoscar-2000 Kft.

Papp Keve; Zöld Zóna Kft.

Szigeti Tamás; Wessling Hungary Kft.

Póttagok: Ivanovics Iván; Mikrolin Kft.

Lágler Katalin; Sarpi Dorog Kft.