Alapdokumentumok

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 1992 decemberében alakult, akkor 26 cég együttműködéséből. A Szövetség szakmai érdekképviselet, közhasznú szervezet. A szakmai érdekképviseletet a környezet érdekeit szem előtt tartva végzi. 

A szervezet tagságát környezetvédelmi szolgáltató cégek, tervező-szakértő cégek, e területen kutatási-fejlesztési tevékenységet végzők, vízellátás-csatornaszolgáltatásban, hulladékkezelésben, hulladékhasznosításban, levegőtisztaság-védelemben, zaj- és rezgésvédelemben, kármentesítésben stb. tevékenykedő cégek adják, beleértve e tevékenységekhez szükséges eszközök gyártóit és forgalmazóit is. Ma közel 260 tagcégünk van, a környezetvédelmi ipar szereplői. Társult tagjaink egyetemek, kutatóintézetek. Pártoló tagjaink a környezetvédelmet, a fenntarthatóságot kiemelten kezelő nagyvállalatok.

A több mint 20 éves történetünk megenged egy áttekintést*:

1995-ben jött létre a Környezetvédelmi törvény, amely deklarálta a környezetvédelem, és ezzel együtt az iparág fontosságát. Szövetségünk véleménye számos helyen visszatükröződik a törvény szövegében. Ugyanebben az évben kezdtük meg a Környezetvédelmi Tájékoztató című kiadványunk készítését, amelyet ingyenesen juttatunk el az önkormányzatokhoz él a tagjaink potenciális megrendelőihez.

1998-ban Szövetségünk közhasznú szervezetté vált.
Ebben az évben hoztuk létre a XIR információs adatbázist, amely a mai napig segíti a hiteles szakmai információk nyilvánosságát.

2000-ben szerveztük első munkaértekezletünket, amelyet azóta minden évben nagy érdeklődéssel vesznek részt tagjaink.
Ebben az évben megváltozott szövetségünk elnevezése is KSZGYSZ, amely kifejezi a környezetvédelmi termékek gyártóinak fontos szerepét.

2001-ben tartottuk meg az első Környezetvédelmi Bált, amelyet 11 sikeres rendezvény követett. Ez alkalomból kerülnek átadásra a szövetség által alapított díjak, amelyeket kimagasló környezetvédelmi tevékenységért cégek, illetve magánszemélyek nyerhetnek el.

2002-től Szövetségünk a brüsszeli székhelyű lobbi szervezet (FEAD) rendes tagja lett.

1995-2008 között Szövetségünk rendszeresen önállú standdal vett részt az ÖKOTECH környezetvédelmi kiállításokon.

2009-től önállóan szervezzük a kétévente megtartásra kerülő ÖKOINDUSTRIA környezetvédelmi kiállítást.

2007-ben elindítottuk az innovatív környezetvédelmi technológiák exportját elősegítő KEXPORT programot, amely 2011-től mint klaszter működik.

Talán az alapítók jövőbelátásának köszönhető, hogy a szövetség jól definiálta helyét, jól határozta meg céljait, tevékenységét, így szövetségünk alapszabálya a kezdetektől fogva lényegét tekintve nem változott.

  • Olyan szakmai szövetséget hoztunk létre, amely a környezet érdekeinek elsődlegességét elismeri, és vállalkozási érdekeit alárendeli annak.
  • Céljaink többnyire azonosak a hatóságok és jogalkotók céljaival, nézeteltérés csupán a célhoz vezető út kiválasztása során adódik.
  • Tagjaink mindannyian igénylik a korrekt, nyilvános információkat. Ezek egy részét azonban bárki számára hozzáférhetővé tesszük, tudva azt, hogy ezzel a piacunk, a megbízói kör is erősödik.
  • Folyamatosan műszaki, piaci, gazdasági és jogi tájékoztatást nyújtottunk a kezdetektől fogva tagságunknak.
  • Tagjainkról széleskörű szakmai tájékoztatás adunk a piac egyéb szereplőinek.
  • Igénybe vesszük a legszélesebb kooperációt társadalmi, szakmai, államigazgatási szervezetekkel, és kamarákkal- ezekből a kapcsolatokból alakultak szoros együttműködések stratégiai partnerszervezetekkel.
  • A szövetség tevékenységét mindeddig sikeresen távol tartottuk a pártpolitikától.


Folyamatosan törekszünk arra, hogy bizonyítsuk az alapítók által megfogalmazott célt:

Az ÜZLET és a KÖRNYEZETVÉDELEM nem ellentétes egymással!
A környezetvédelem meghatározó jelentősége a gazdaság, sőt a világ sorsának alakulása szempontjából ma már senki előtt nem kétséges.


Szeretnénk, ha ebben a világméretű, sokszor indulatoktól, érdekektől vezérelt vitában szövetségünk, a hasonló gondolatiságú szervezetekkel közösen továbbra is a katalizátor szerepét töltené be!

*Dr. Kovács László, a Szövetség elnökének a 20 éves évforduló alkalmából rendezett ünnepségen elhangzott beszéde alapján.