Hazai hírek

nhkvA Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a mellékelt pályázati felhívás és útmutató szerint pályázatot tett közzé nagykorú természetes személyek részére, a magyar háztartások energiahatékonyságának növelése érdekében, meglévő háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülék, vagy mosógép, illetve mosó-szárítógép) magas energiahatékonyságú, új berendezésekre történő cseréjének támogatására. A pályázatkezelési feladatok ellátására a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft-t (NFSI) jelölte ki, továbbá a Kereskedő (értékesítési/átvételi pontokkal rendelkező vállalkozás, aki a termék értékesítést végzi) által a pályázat keretében a pályázat Kedvezményezettjétől (magyarországi lakóhellyel rendelkező nyugdíjas vagy nagycsaládos magánszemély) visszavett régi háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek, illetve mosó-szárítógépek) visszagyűjtésének és engedéllyel rendelkező hasznosítóhoz történő elszállításának megszervezésére az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t (továbbiakban NHKV Zrt.) jelölte ki.

A Pályázati kiírás szerint a Kereskedő (vagy az általa megbízott szállító) köteles a Terméknek a Pályázó részére történő eljuttatásáról, valamint ezzel egy időben a régi háztartási nagygépnek a Pályázótól történő térítésmentes elszállításáról gondoskodni, melynek megtörténtét átadás-átvételi dokumentummal kell igazolnia.

Kereskedő a pályázat Kedvezményezettjétől elszállított régi háztartási nagygépet dokumentáltan átadja az NHKV Zrt. vagy megbízottja részére.

A Kereskedő a pályázati portálra az ügyfélkapun keresztül belépve az aktuális pályázathoz feltölti a régi háztartási nagygép átadás-átvételét igazoló dokumentumot, valamint a régi háztartási nagygép NHKV Zrt. vagy megbízottja részére történő átadását igazoló dokumentumokat szkennelt formában.

Az NHKV Zrt. felhívást ad ki azon hulladékkezelők/hasznosítók részére, akik érvényes engedéllyel, szabad kapacitással rendelkeznek, valamint megbízottként vállalják a „Háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek, illetve mosó-szárítógépek) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram” (továbbiakban HGCS/2017) keretében képződő elektronikai hulladék kezelését, feldolgozását.

Jelen felhívás kapcsán az NHKV Zrt. felé pályázatot nyújthatnak be azok a hulladékkezelők/hasznosítók, akik már megkezdték az NHKV Zrt. országos haszonanyag értékesítési rendszeréhez kapcsolódó regisztrációt vagy, akik még nem kezdték meg, de a pályázat beadásakor benyújtják a szükséges
dokumentumokat.

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 103. | Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 333 | e-mail: .

Hulladékkezelő/hasznosító pályázhat önállóan, vagy további közreműködő jogi személy, egyéni vállalkozó bevonásával, amelyek feladatköreit, a végzett tevékenység pontos bemutatását a pályázathoz beadásra kerülő dokumentációnak kell egyértelműen meghatároznia, bemutatnia.

A nyertes pályázó/pályázók feladatai közé tartozik a HGCS/2017 program keretében az NFSI-nél regisztrált kereskedőkkel történő kapcsolattartás, a folyamatosan bővülő kereskedői hálózat elérhetősége: https://hgcs2017.nfsi.hu/. Feladat továbbá a használt háztartási nagygépek nyilvántartásához szükséges dokumentumok beszerzése, vezetése, illetve a használt háztartási nagygépek gyűjtése, szállítása, kezelése/hasznosítása.

Az NHKV Zrt. egyedi azonosítást és szállítási dokumentumrendszert alkalmaz a követhetőség érdekében. Az egyedi azonosító rendszer alkalmas arra, hogy az egy pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat, továbbá a visszavett háztartási nagygép útját a környezetbarát feldolgozásig végig kövesse.

Az NHKV Zrt. a HGCS/2017-re vonatkozó felhívásban meghatározott régiónként (7 régió: Észak-Alföld, Dél-Alföld, Észak-Magyarország, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Közép- Magyarország (Főváros és Pest megye) kíván pályáztatni és szerződést kötni. Egy pályázó több régióra is adhat be ajánlatot.

A felhívás meghirdetés módja:
• honlapon való közzététel;
• tájékoztatás megküldése az NHKV Zrt. által ismert, közszolgáltatókkal jelenleg szerződésben lévő elektronikai hulladék feldolgozására engedéllyel rendelkező hulladékkezelőknek/hasznosítóknak;
• Köztisztasági Egyesülés, KSZGYSZ, illetve HOSZ részére történő megküldés.

Tervezett szerződéses időszak szerződés aláírásától 2018. június 30-ig (egyedileg 120 nappal
meghosszabbítható).


Tervezett bírálati szempont: pályázó kezelő által az NHKV Zrt. felé megajánlott koordinációs díj összege
Ft/db háztartási nagygép + ÁFA.


Jelen felhívás közzétételének napja 2017. szeptember 26. kedd.


Dokumentáció kiadása a felhívásra történő bejelentkezés után 5 munkanapon belül azon lehetséges pályázóknak, akik a felhívásra hivatkozva cégszerű aláírással ellátott írásbeli nyilatkozatban jelzik pályázati szándékukat legalább egy régióra vonatkozóan.
Kezelői pályázat benyújtásának határideje tervezetten 2017. október 16. hétfő 12 óra. Pályázatok benyújtásának módja: elektronikusan a . címre.

Pályázat elbírálása régiónként történik, melynek tervezett határideje: 2017. október 25. szerda.