Hazai hírek

Sajtóközlemény

A PALOTA Környezetvédelmi Kft. sikerrel pályázott a „Hulladékfeldolgozás során keletkező olajfrakciók stabilizálására szolgáló technológia kifejlesztése piacképes olajtermékek előállítása céljából” című kutatás-fejlesztési projekt megvalósítására. A projekt 351.013.536 Ft összköltségéből 221.624.400 Ft-nyi, azaz 63.14%-os vissza nem térítendő támogatást nyert el, a  projekt megvalósítása 2018.01.01. napjától 2019.12.31. napjáig tart a 1151 Budapest, Szántóföld út 4/a és 2/a című megvalósítási helyszíneken.  A KFI_16-1-2017-0359 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (Vállalati KFI_16) pályázati program finanszírozásában valósul meg.

palotalogoA tervezett 2 éves kutatás-fejlesztési projektben a Palota Környezetvédelmi Kft. egy új technológiát (know-how-t) hoz létre, amely alkalmas hulladékok feldolgozásából keletkező olajfrakciók stabilizálására jól értékesíthető olajtermékek előállítása céljából. A szerves hulladékok (pl. gumi) hőbontása (pirolízise, krakkolása) során keletkező olajfrakciók instabilak, rossz minőségűek, az olajtermékek piacán gyakorlatilag eladhatatlanok. A projekt célja, hogy ezt a problémát megoldja ezen egyedi olajfrakciók stabilizálására szolgáló speciális hidrogénező technológia kifejlesztésével. A projekt első 12 hónapjába tervezett ipari kutatás során a feldolgozandó olajfrakciók vizsgálatára, a megfelelő katalizátorok kiválasztására és egy egyedileg erre a célra megépített hidrogénező mikroreaktor laboratóriumi tesztelésére kerül sor. A második 12 hónapban kísérleti fejlesztés keretében két nagyobb léptékű reaktor rendszer modell megépítése és tesztelése valósul meg, amelynek eredménye egy folyamatos működő modell (prototípus) 1000 cm3-es reaktorral és legalább 10 l/óra kapacitással, amely alkalmas bármely ipari méretű krakk-és pirolízis rendszerhez adaptálásra, tervezésre és kivitelezésre. A projekt eredményeképpen elkészül a speciális hidrogénező technológia műszaki megvalósítási terve és üzemeltetési eljárása. Az így létrejövő egyedi olajfrakciók stabilizálására szolgáló speciális hidrogénező technológia, mint know-how-t értékesíthető a szerves hulladékok hőbontásával és egyedi olajtermékek előállításával foglalkozó vállalatoknak.

 További információ kérhető:

PALOTA Környezetvédelmi Kft.,
Kapcsolattartó: Dr. Varga A. Tamás, ügyvezető

Telefon: +36 1 308 1350, E-mail: .

Honlap: www.palotakft.hu

nkfialap