Hazai hírek

Válasszon nyelvet

Kép: MOHU Zrt.

2023. július 1-től alapvetően megváltozik a hazai hulladékgazdálkodás rendszere, mivel a MOL Nyrt. 35 évre elnyerte a települési hulladékok, valamint az ún. gyártói felelősségi körbe tartozó és 2024. január 1-től a kötelező visszaváltási rendszerbe tartozó termékek hulladékainak gyűjtési, átvételi, szállítási, kereskedelmi és előkezelési feladatait. Ezen hulladékok végső kezelését (hasznosítását vagy ártalmatlanítását) a vele szerződést kötött kezelők végzik. A feladatokat ténylegesen az általa létrehozott koncesszori társaság, a MOL Hulladékgazdálkodó Zrt. (MOHU) és alvállalkozói látják el.

A vegyes és elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a koncesszori alvállalkozók gyűjtik össze és szállítják a megfelelő kezelő létesítményekbe. A háztartásokat ezek a változások érdemben nem érintik, a gyakorlatban ugyanazok a szolgáltatók fogják végezni, akik eddig a közszolgáltatást ellátták, a lakossági díjak sem változnak.

A gazdálkodó szervezeteknek, akik eddig elkülönítetten gyűjtötték a háztartásihoz hasonló hulladékukat és maguk értékesítették azt a feldolgozó piacon, viszont regisztrálniuk és szerződniük kell a MOHU honlapján (https://mohu.hu/), és e hulladékukat ők is csak a koncesszori alvállalkozóknak adhatják át, vagy a rendeletben megállapított díj megfizetésével, vagy a szerződésükben megállapodott kompenzáció fejében.

A gyártói felelősségi körbe tartozó termékek hulladékai (csomagolás, személyautók és 3,5 tonnánál kisebb haszonjárművek, elektromos és elektronikus berendezések, elemek és akkumulátorok, irodai és reklámhordozó papírok, sütőolajok és -zsírok, egyszer használatos műanyag edények és zacskók, fabútorok, gumiabroncs, textiltermékek) szintén csak koncesszori alvállalkozóknak, illetve a MOHU-val szerződést kötött forgalmazási és átvételi vagy gyűjtő helyeket üzemeltetőknek adható át. Elvileg a háztartásban képződő ilyen hulladékok átadási lehetőségei sem változnak, adott esetben még bővülni is fognak (a gumiabroncs esetében 2023. október 1-től, a sütőolaj esetében 2023. december 31-től, a textil esetében 2025. január 1-től).

A gazdálkodó szervezeteknek azonban e hulladékaik átvétele érdekében is regisztrálni és szerződni kell a MOHU-val.

A gyűjtés, szállítás és kezeltetés költségeit a terméket gyártók által fizetett – külön rendeletben megállapított, az eddigi termékdíj többszörösét kitevő mértékű – kiterjesztett gyártói felelősségi díjból fedezik. A MOHU-nak lehetősége van, hogy az átadás ösztönzésére átvételi díjat alkalmazzon.

A rendszer működését, illetve az egyes érintettek végrehajtással kapcsolatos feladatait lényegesen befolyásolja a Magyar Közlöny 95. számában június 29-i számában megjelent 11 új rendelet vagy módosítás, amelyeket a Magyar Közlöny honlapján, a https://magyarkozlony.hu/ címen olvashatnak.

Amennyiben a végrehajtással kapcsolatosan bármilyen kérdésük van, javasoljuk, hogy keressék fel a MOHU Zrt. honlapját (https://mohu.hu/), írjanak a https://mohu.hu/kapcsolat címre, illetve keressék a MOHU ügyfélszolgálatot:

Cím: 1117 Budapest, Galvani utca 44.

Email: [email protected] 

Telefonszám: +36 1 776 7770