Hazai hírek

Kutatási projekt megnevezése: Módszertan kidolgozása és mérőrendszerek fejlesztése, amellyel az árvízi kockázatok csökkenthetők és az általuk okozott környezeti hatások mérsékelhetők (FORMTES), EUREKA_16-1-2017-0005

Szerződött támogatási összeg: 25.647.500,- Ft   

A Golder Associates (Magyarország) Zrt. 2018. január – 2021. június között az Eureka program keretében (EUREKA_16-1-2017-0005 sz. nyilvántartott projekt) a cseh VodniZdroje és GImpuls cégekkel közösen kutatás-fejlesztési projektet valósított meg. Ennek keretében a mesterséges gátak szivárgásának előrejelzése és a szivárgási szakaszok pontosabb feltérképezését tűztük ki célul. Ennek során olyan technológiai eljárást fejlesztettünk, amellyel a mesterséges gátak (pl. zagytározók, árvízvédelmi gátak) mentén bekövetkező szivárgások és gátállékonysági problémák időben észlelhetők és ezáltal egy későbbi komolyabb probléma és katasztrófa (pl. gátszakadás) megelőzhető.

A projektben kivitelezett, optikai kábelek fektetésével DTS mérőrendszer segítségével egy zagykazetta gátján megvalósított méréssorozattal 9 hónapon keresztül monitoroztuk a gát környezetének hőmérsékleti viszonyait. A regisztrátumok egyedi feldolgozása alapján különféle hőmérsékleti anomáliákat azonosítottunk. Ezen anomáliák egy része a mérőrendszer kialakítása során alkalmazott technológia hatásaiból, illetve a szenzorokat fedő talajborítás inhomogenitásaiból fakad. Ezek mellett jól beazonosítható, kategorizálható, markáns anomáliák alapján a gát bizonyos szakaszain feltételezhető, hogy a gátfalra merőlegesen talajvíz mozgás történik.

Az azonosított anomáliák szelvény menti elhelyezkedése jó egyezést mutatnak a mérőrendszer telepítését előkészítő geofizikai mérések alapján feltételezett szivárgásokkal. A két módszer kombinációjával olyan monitoring rendszert alakítottunk ki, amely alkalmas a gát mentén végbemenő szivárgások detektálására és lehatárolására.

A K+F projektben kifejlesztett és a terepi tesztterületen mérnöki gátrendszernél vizsgált metodika alkalmas a gátaknál esetlegesen fellépő szivárgások észlelésére, azok helyének pontosabb feltárására és az ebből származó jelek automatikus továbbítására. Az általunk kifejlesztett értékelő módszer alapján a mérésekből nyert eredményekből a szivárgás pontos helye azonosítható és ezáltal a gátaknál szükséges további mérnöki munkák jobban tervezhetők, illetve egy esetleges nagyobb mértékű havária (sérülés, gátszakakadás) eredményesen megelőzhető. A kifejlesztett eljárás során alkalmazott, első lépésben használt gyors geofizikai felmérés, majd az ezt követően telepített optikai kábel hálózat és ennek folyamatos észlelése jól kiegészíti egymást. A különböző mérési metodikákból származó adatok komplex értékelése és az adatok folyamatos továbbítása lehetővé teszi ezen létesítmények biztonságosabb üzemeltetését és az üzemeltető gyors reagálását, amellyel az esetleges váratlan események hatékonyabban megelőzhetők.

A projekt során előállt adatrendszer további elemzésével nagy felbontású automatizált kiértékelő módszert kívánunk kidolgozni, amely alapján a monitoring rendszer hatékonysága tovább növelhető, az egyes kiértékelések kvantifikálhatóak, illetve még pontosabb előrejelzésre is alkalmassá válnak.