Hazai hírek

Tisztelettel meghívjuk Önöket a Magyar Birtokvédelmi Szövetség „Sugárzásvédelem, környezetvédelem, birtokvédelem” c. napjára.

Ahogyan a környezetvédelem egyre hangsúlyosabb területté válik, egyre inkább megfigyelhet az a tendencia, hogy a birtokvédelem nem csupán a dolog feletti hatalomgyakorlás zavartalanságát hivatott védeni, hanem az emberi környezetet oltalmazó funkciót is ellát. 

A környezetvédelem és a birtokvédelem kapcsolatának hagyományos területe a zajvédelem, valamint a hulladék jogellenes elhelyezésével kapcsolatos témakör. Szakmai napunkon e két problematikus terület kerül részletes bemutatásra, megvitatásra mind birtokvédelmi, mind környezetvédelmi szempontból.

A környezetvédelemnek egy viszonylag új, és egyre inkább hangsúlyos területe a sugárzásvédelem. Napjainkban egyre nagyobb számban jelennek meg újabb és újabb mobiltelefonok (a világon 6 billiárd van regisztrálva), számítógépek, tabletek, wifik, a kondigépek és háztartási gépek mellett környezetünkben gomba módra elszaporodtak az épületek tetejére elhelyezett adótornyok. Ezek folyamatosan kommunikálnak az okostelefonjainkkal, akkor is, ha azt nem használjuk, csak magunknál, vagy a közelünkben tartjuk. A férfiak pl. jellemzően a zsebükben hordják, amely kimutatottan hímivarsejt torzulásokat, impotenciát okozhat.

Az SBM/2008 Nemzetközi Épületbiológiai ajánlások szerint a 20 mw/ m2 a határérték, a magasfrekvenciás terhelések vonatkoztatásában. Sajnos ez 3000-1000 000 mw/m2 nagyságra emelkedett[1]. Ez olyan rendszeresen kapott trauma az emberi szervezet és az élővilág számára, amelyek a levegőben éjjel-nappal jelen vannak.

Az Európai Parlament ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE alapján meg kell határozni bizonyos minimumkövetelményeket, ilyen módon lehetővé téve a tagállamok számára a munkavállalók védelmére vonatkozó kedvezőbb rendelkezések fenntartását vagy bevezetését, azaz például az elektromágneses terekre vonatkozó beavatkozási szintek vagy expozíciós határértékek esetében az alacsonyabb értékek elfogadását.

A fizikai tényezők (elekromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 33/2016. (XI.29.) EMMI rendelet 11. § (1) bek. alapján az elektromágneses terek jelentette kockázatra vonatkozó értékelést minden munkáltatónak a rendelet hatálybalépésétől számított három éven belül el kell készíttetnie munkaegészségügyi szakképesítéssel rendelkező személlyel. A határidő 2019. november 29-én lejár. A rendelet 9. § (7) bek. alapján az e rendeletben foglalt előírások betartását  a kormányhivatalok ellenőrzik.

A fenti jogszabály minden munkáltatóra és a hatóságokra is korábban nem gyakorolt és határidős feladatokat határoz meg.

Minden munkáltatóra nézve, legyen az a civil szférában tevékenykedő munkáltató, vagy akár az államigazgatásban, közigazgatásban tevékenykedő szervezet:

  • kötelező az elektromágneses terek jelentette kockázatra vonatkozó értékelés elkészíttetése;
  • Ezen kötelezettség teljesítésére nyitvaálló határidő 2019. november 29-én lejár.
  •  A határidő lejártát követően az intézkedést a járási hivatalok ellenőrzik, szankcionálási jogkörrel.

Figyelemmel arra, hogy a sugárzásvédelemmel kapcsolatos munkáltatói és hatósági kötelezettségek témaköre teljesen új, és viszonylag kevés az elérhető irodalma, információcsomagja, indokoltnak találtuk, hogy külön szakmai napon nyújtsunk segítséget, tájékoztatást e körben.

Meghívó

Jelentkezési lap