Hazai hírek

Válasszon nyelvet

2023. június 7-én a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ), a 2023. évi Környezetvédelmi Világnap alkalmából ismét megszervezte nagy múltra visszatekintő levegőtisztaság-védelmi szakmai konferenciáját. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) székházában tartott eseményen közel 100 szakember vett részt.    

A konferencia fő témája a levegőtisztaság-védelmi, valamint az ipari kibocsátásokkal kapcsolatos hazai és uniós szabályozás várható változásainak bemutatása volt. 

Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program (OLP) végrehajtása mellett foglalkoztunk a beltéri – nem szabályozott – levegőminőség kérdéseivel is, mind oktatási intézmények, mind munkahelyek vonatkozásában. Külön előadások mutatták be a kémiai és biológiai komponensek veszélyeit és a mérések fontosságát.

Mindemellett kitértünk a légszennyező források ellenőrzésének, a kibocsátások és a légállapot mérésének gyakorlati végrehajtási kérdéseire is, a modellezésben rejlő lehetőségekre.

Az egyes szekciókat kérdés-felelet blokkok zárták. Az esemény zárásaként a résztvevők tárlatvezetésen vehettek részt az OMSZ Múzeumában.

Az esemény szakmai támogatója az Energiaügyi Minisztérium környezetvédelmi helyettes államtitkársága és az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) volt.

Az OMSZ székházában tartott konferenciát Dr. Ágoston Csaba, a KSZGYSZ elnöke nyitotta meg.

Őt a házigazda és szakmai partner, az OMSZ mb. elnöke, Hanyecz László követte, aki részletesen bemutatta a szervezet fő feladatait, eredményeit, kitért a modellszámításokra, amelyek közül többet is alkalmaznak a szervezetnél, az EU-s, illetve nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségekre (pl. ÜHG kibocsátási leltár), a városok levegőminőségi tervére.

Hanyecz

Bemutatta a országos légszennyezettségi mérőhálózatot (OLM) és a terjedőben lévő ún. „low cost” szenzorokkal kapcsolatos aggályokra (pl. a mért adatok hitelessége megkérdőjelezhető) is felhívta a figyelmet. Jelezte, hogy az eszközök alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi jogszabályi háttér átgondolása folyamatban van, szigorítás várható.

Végül kiemelte a szemléletformálás fontosságát, amiből az OMSZ kollégái is aktívan kiveszik a részüket (pl. Kutatók Éjszakája).

Keszthelyi Nikoletta környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár az Energiaügyi Minisztérium képviseletében a levegőtisztaság-védelem aktuális kérdéseit mutatta be.

Emlékeztette a résztvevőket, hogy az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Programot (NKP) az országgyűlés 2022 decemberében elfogadta, ez 2026-ig szól. Az NKP a környezetvédelmet a lakosság egészségének védelme felől közelíti meg. Ennek megfelelően a horizontális cél a társadalom tudatosságának növelése, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás képességének növelése.

A környezetvédelmi hatóság országos szakmai irányítása az EM-hez tartozik, nagyon fontos, hogy egységesen járjanak el az egyes hatóságok és az ellenőrzéseket is kiemelten kell kezelni.

Helyettes államtitkár asszony kiemelt néhány EU-s célt (Zöld Megállapodás, Szennyezőanyag-mentességi Cselekvési Terv), valamint folyamatban lévő felülvizsgálatokat (Levegőminőségi irányelv

Ipari kibocsátásokról szóló irányelv,) amelyekre a szakmának fel kell készülnie, hiszen szigorítások várhatóak. Az OLP bemutatása során – melyet szintén az EM fog össze – nemcsak a célokat emelte ki, de az is, hogy a megvalósításuk csak akkor sikerülhet, ha mind az egyes szaktárcák, mind a szektorok együttműködnek. 

Végül emlékeztetett arra is, hogy még mindig kötelezettségszegési eljárás van folyamatban Magyarország ellen a szálló por (PM) és a nitrogén-dioxid (NO2) határérték túllépések száma miatt. Azonban úgy véli, jó úton haladunk, hogy elérjük az EU által előírt célt.


Bibók Zsuzsanna levegőtisztaság-védelmi szakértő az ipari kibocsátások közösségi szabályozásának várható változásairól, az új elérhető technika (BAT) következtetésekről tartott részletes előadást.

2022. ápr. 22-én mutatta be az Európai Bizottság az Ipari Kibocsátások irányelv (IED) módosításának javaslatait.

Jelenleg az Európai Parlament vizsgálja, várhatóan év végére születik meg a konszenzusos tervezet, és 2024. első felében készülhet el a módosított irányelv, aminek az átültetésére 2 év áll majd a tagállamok rendelkezésére.
A módosítás célja:

  • az aktualizálás (az IED 2010-es, ezért időszerű),
  • a hatékonyság növelése (energia, víz, anyaghasználat, újrafehasználás, kevésbé vagy nem mérgező anyagok használata az ipari folyamatokban),
  • 2050-re klímasemleges körforgásos gazdaság legyen.

Véleménye szerint az OLP-ben megfogalmazott intézkedések nem elég erősek, szükség van a felülvizsgálatukra. El vagyunk maradva a 2030-ra elérendő EU-s célok teljesítésében.  Ugyanakkor nem Magyarország az egyetlen tagállam, ahol ez tapasztalható.

BibokZsuzsanna

Fő célterületek, amelyekre az új irányelv fókuszálni fog: hatósági munka erősítése, új, tisztább technológiák, szinergiák összehangolása, szabályozás hatályának kiterjesztése, adatok átláthatóságának fokozása és a környezeti információkhoz való hozzáférés növelése.
Ha elfogadják ebben a formában az irányelvet, akkor az IPPC engedélyek jelentős részét felül kell vizsgálni, ami jelentős terhet róhat a hatóságra.  

A szakértő kiemelte még a 15. cikk módosítását (BAT-AEL-től való eltérés), miszerint a BAT alkalmazása a legalacsonyabb kibocsátás; eddig nem vizsgálták, hogy miért nem tud megfelelni neki valaki, és mi az a szint, aminek már meg tudna felelni. Hangsúlyozta, hogy az eltérések nem engedélyezhetők, ha azok veszélyeztethetik a környezetminőségi szabványoknak való megfelelést, 4 évente újra kell értékelni az eltérés indokoltságát.

Végül felhívta a figyelmet arra, hogy minden Egységes Környezethasználati Engedély köteles létesítményére ki kell dolgozni egy átalakítási tervet 2030. jún. 30-ig. Ebben kell bemutatni, hogy milyen módon fog átalakulni a létesítmény 2030-2050 között a klímasemlegességi cél elérése érdekében. Az EP módosítási indítványainak tárgyalása most kezdődik, ezért ez még csak munkaanyagnak tekinthető.

Dézsi Viktor levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ osztályvezető az OMSZ-tól a környezeti levegő méréséről adott rövid áttekintést. A feladat az EM-é, de a szakmai felügyeletet, irányítást továbbra is az OMSZ látja el. Segítik a minisztérium és a kormányhivatalok munkáját is. A hallgatóság részletesen megismerhette az OLM állomásokat besorolásuk és típusuk szerint, illetve a mért komponensekről is képet kaphatott (nem mindenhol mérnek mindent).

Dézsi Viktor

Az OLM állomások telepítése terén (tervben vannak újabbak) azt kéri, hogy a folyamat mindig a minisztériumtól induljon, és ne az önkormányzattól, így biztosítható, hogy a tervezett mérőállomás megfelel majd a szakmai elvárásoknak és bekerül az OLM rendszerébe.

Végül kitért a kihívásokra is, amit főleg a levegőminőségi direktíva folyamatban lévő felülvizsgálata jelent. Ha ugyanis az egészségügyi határértékek változni fognak, szigorúbbak lesznek, akkor várhatóan több lesz a határérték túllépés Magyarországon (főleg PM2,5 esetében), miközben a cél a csökkentésük lenne.  Továbbá a mérendő komponensek körének bővülése is várható.

Dr. Ferenczi Zita levegőkémiai szakértő szintén az OMSZ képviseletében a levegőminőség modellezéséről tartott előadást. A modellek jelentősége abban rejlik, hogy a levegőminőséget értékelni tudjuk a segítségükkel. Térben nagyobb lefedettséget adnak. Az egészégügyi hatásokat a segítségükkel komplexebben tudjuk meghatározni, valamint forrásokat tudunk azonosítani és a mértéküket is meg tudjuk határozni. Emellett  az előrejelzésben nyújtanak segítséget, amivel lehetővé válik, hogy még az esemény előtt lépjünk fel. Végül a tervezésben is fontos szerepük van, a hatástanulmányoknál egyre nagyobb szerepet kapnak a modellek.

Előadása második felében bemutatta a Copernicus projektet, valamint egy idén indult EU-s projektet, a Destination Earth-t, amely jelenleg demonstratív fázisban van.

Szöllősi-Sebestyén Zita, KSZGYSZ és Dr. Ágoston Csaba, ügyvezető, Ezüstkő Kft. a Kölcsönkapott levegő projektetmutatta be. 

Dr. Ágoston Csaba a projekt mérési oldaláról beszélt, a lokális hatásokról, a lakosság tevékenységének hatásairól a levegőminőségre. A projekt lehetőséget adott a helyi légszennyező források vizsgálatára olyan településeken, ahol nincs OLM mérőállomás.

Szöllősi-Sebestyén Zita a levegőminőség mérésre épülő iskolai szemléletformálást mutatta be.  Az 1 hetes mérési időszakok február-május között, 15 vidéki iskolában zajlottak. Ez idő alatt igyekeztek minél inkább bevonni, érzékenyíteni a gyerekeket.

Szöllősi Sebestyén Zita KSZGYSZ

Nemcsak a mérőautót tekinthették meg, de szemléletformálási nap is kapcsolódott a programhoz, ahol előadáson, csoportmunkán (world cafe módszer, mit tehetek otthon, iskolában, barátokkal?), és szemléltetésen (plakátok, kézi mérőműszerek használata) keresztül hozták közelebb a gyerekekhez a problémát és a megoldási lehetőségeket. A program része volt egy pályázat is, amelyben a feladat egy olyan mű alkotása, amivel megmutatják, hogy ők mit tudnak tenni a változásért. Emellett a KSZGYSZ és szakmai partnerei a tudásmegosztás érdekében plakátokat, kézikönyvet készítettek és bocsátottak a pedagógusok rendelkezésére, valamint arra buzdították a gyerekeket, hogy a tanultakról meséljenek minél több fórumon (szülőknek, barátaiknak, a közösségi médiában).
Dr. Szigeti Tamás, laboratóriumvezető, a Nemzeti Népegészségügyi Központ
képviseletében a belső terek levegőminőségére vonatkozó közegészségügyi ajánlásokat mutatta be, amelyek egyelőre irányértékeket tartalmaznak. Annak ellenére, hogy időnk 80-90%-át beltéren töltjük, a beltéri levegőminőség jelenleg nincs szabályozva, miközben magasabb lehet egyes légszennyezők koncentrációja mint kültéren. Az NNK kimondottan oktatási intézményekre vonatkozó ajánlásokat is kiadott. Hamarosan elérhető lesz az NNK honlapján.
A délutáni blokk előadásainak sorát. Iga Benedek operatív igazgató, az Encotech Kft.-től kezdte meg. Az ipari és irodai légtérben VOC-mérésekre hoztak számos saját, gyakorlati tapasztalatot. A beltéri egészség a munkahelyek oldaláról szabályozott, a munkavédelmi törvény foglalkozik vele. Többnyire határértékek is meg vannak határozva. Az 5/2020 ITM rendelet kezeli a légszennyező anyagok hatását. Felhívja a figyelmet, hogy komponensek körének felülvizsgálata, bővítése szükséges (pl. az akkumulátorgyártás hoz be új anyagokat).

Iga Benedek Encotech Kftjpg

A délután második előadója, Dr. Lippai Anett, Biokör Kft. képviseletében a beltéri levegőben lévő mikrobiológiai kockázatokról beszélt. Ő is említést tett a munkavédelmi törvényről, ami azonban alig tartalmaz mikrobiológiai szempontból iránymutatást (csak a legionella baktériumra). Pedig a biológiai tényezők – vírusok, baktériumok, gombák, atkák, férgek, rágcsálók – mindenhol jelen lehetnek.

dr

Emlékeztetett, a felső légúti megbetegedések 30%-ánál valamilyen gomba áll a háttérben. Gombák által 2-5-ször szennyezettebb lehet a beltéri levegő, mint a kültéri. A nedvesség kedvez nekik (helytelen szigetelés, rossz szellőzés, vizes blokkokban a fugákban, apró repedésekben megtelepedhetnek). Egy miniszteri rendelet-tervezetben javasolt határértékek, illetve beavatkozási szintek (2 kategória: beavatkozási szint, azonnali beavatkozási szint) szerepelnek már.

Előadása második felében ő is saját vizsgálati tapasztalatai közül osztott meg néhányat a hallgatósággal.

A konferencia utolsó előadja Bezegh Barbara igazgató volt a Herman Ottó Intézet Nemzetközi Projektek Igazgatóságától, aki a LIFE IP HungAIRy projekt eredményeit mutatta be. A felénél járó, 8 éves levegőtisztaság-védelmi projektben 10 magyar város vesz részt. Egyik legfontosabb feladatuk a települési levegőminőségi tervek megújítása, felülvizsgálata. 

Bezegh Barbara Herman Ottó Intézet

Ezen kívül létrejött egy Ökomenedzser hálózat és több országos szemléletformálási kampányt (komPOSZTold, TekAIR) valósítottak már meg. A www.pmmonitoring.hu oldal a lakosságot tájékoztatja az aktuális levegőminőségről Kaposváron és Miskolcon. A kihelyezett mérőegységeket (Miksolcon 60, Kaposváron 20 db) a Miskolci Egyetem fejlesztette.

Az előadásokat követően a résztvevők az OMSZ Múzeumát is megtekinthették, ahol nemcsak a Szolgálat múltját, alapítóit és jeles vezetőit ismerhették meg, de a meteorológia tudományának technológiai fejlődését is.

A résztvevők bővebb összefoglalót és az előadások anyagát is megkapják.

Szövetségünkhöz várjuk a zöldiparban aktív, vagy a környezettudatos működés érdekében elkötelezett vállalatokat és szervezeteket!

Tagság előnyei

Csatlakozás