Hulladékelhagyás Munkacsoport

A Munkacsoport 2019. február 5-i ülésén értékelte a kiküldött kérdőívre beérkezett válaszokat és megállapodtak abban, hogy még szélesebb körű információgyűjtésre van szükség az elhagyott hulladék mennyiségi és területi eloszlásának felmérése érdekében.

Ezért a honlapon lévő linken várják a további, még szélesebb körből beérkező adatok feltöltését: https://goo.gl/forms/o9RDxso2vXYXvR2g2

A Munkacsoport új tagja, a SGS Hungária Kft. fenntarthatósági vezetője, Bárczi István bemutatta a cég nemzetközi és hazai tevékenységét, eredményeit, amelyekkel csatlakoznak a munkacsoporthoz. A résztvevők egyetértettek a tájékoztatás, a szemléletformálás, oktatás fontosságával, amely hosszútávon és folyamatosan jelentkező feladat, ugyanúgy, mint a hatályos jogszabályok által már most is biztosított ellenőrzés, a jelenlét, a tettenérés – ami végső soron majd elvezet a jogkövető magatartáshoz. A továbbiakban körvonalazódott a hulladékelhagyás 3 fő területe:   

  1. lakossági szemetelés (köztisztasági kérdés)
  2. lakossági hulladékelhagyás (köztisztasági-, közegészségügyi-, közbiztonsági kérdés)
  3. ipari-, termelési-, szolgáltatási tevékenységből származó hulladékok elhagyása (köztisztasági-, közegészségügyi-, hulladékgazdálkodási-, rendvédelmi kérdés)

A Munkacsoport úgy döntött, hogy e három területre külön szekciók alakulnak – önkéntes érdeklődés alapján a munkacsoport tagjaiból - és az itt felhalmozott ismeretek egy közös dokumentumba kerülnek, melynek szerves része a kommunikáció, a konkrét cselekvési akcióterv. A három szekció számára azonos mérföldkövek kerültek meghatározásra, ezek:

  1. További adatok, tények beszerzése - országosan és értékelhető módon;
  2. Koncepció-alkotás a megoldásra (aktuális és képviselhető), akár több változatban;
  3. Konkrét jogszabály-módosítási javaslatok;
  4. Javaslat akció-, cselekvési tervre – kommunikációs tervvel.

A munkacsoport tagjai hazai és külföldi tapasztalatokat osztottak meg a hulladékelhagyás megelőzése, szankcionálása, büntethetősége témakörében. Fő probléma, hogy nincs meghatározva az érdekeltek köre és az érdekeltségi rendszer, nem követhető nyomon a hulladék útja: nincs dokumentálva a hulladéktermelőtől a kezelőig, hogy hol, mennyi és milyen hulladék keletkezik, ki szállítja, hova és mi a végállomás. Így nincs valós kép és beavatkozási, ellenőrzési lehetőség és visszatartó erő.  Az E-építési napló – a Clean Way Kft. innovációs díjjal elismert fejlesztésével együtt - sokat segíthetne ennek megoldásában.

A továbbiakban szó volt a 2014-2020-ig hatályos Országos Hulladékgazdálkodási Terv (benne az Országos Megelőzési Program) felülvizsgálatáról, amelyben – bár markánsan szerepel a hulladékelhagyás elleni fellépés, valamint a környezettudatos szemléletformálás – továbblépés szükséges, főleg a gyakorlati intézkedések vonatkozásában.  

A munkacsoport üdvözölte az ITM pályázatát, a hulladékelhagyás felszámolására, ugyanakkor úgy véli, hogy erre a célra jelentősebb forrás kellene és olyan intézkedéscsomag, központilag és helyileg, hogy a már megtisztított területek ne működjenek újabb hulladékmágnesként. Ehhez központi döntések, tervek (források, pályázatok, jó gyakorlatok gyűjteménye) és következetes helyi megvalósítás, összefogás szükséges az önkormányzatok bevonásával.  

A munkacsoport következő ülésének tervezett időpontja – 2019. március 5. (kedd).

KSZGYSZ Sajtó