Szövetségi hírek

Válasszon nyelvet

2022. november 11. - Kétnapos záróesemény keretében került sor a „Tid(y)Up – Forrástól a torkolatig” nemzetközi folyóvédelmi projekt eredményeinek bemutatására. Az összehangolt akcióterv keretében a Duna és a Tisza műanyag-szennyezettségének felszámolása érdekében végzett kutatások, folyótisztító beavatkozások, szemléletformálási tevékenységek és jogalkotási javaslatok megfogalmazásának eredményként nemcsak 18 tonna hulladéktól mentesültek a folyók, hanem a 7 országból résztvevő 21 szervezet egy nemzetközi összefogást és a folyók képviseletének magasabb szintre emelését valósították meg. A PET Kupa ennek a projektnek is köszönhetően 2022-ben már több hulladék természetes környezetbe kerülését előzte meg, mint amennyit a folyóból és az árterekből idén kigyűjtöttek.

300standard logoA sajtóközlemény letöltése pdfben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen és a Tiszai PET Kupa kiskörei Folyómentő Központjában megrendezett eseményen a projekt partnerei mutatták be a több mint 120 résztvevő számára az Európai Unió és a magyar kormány támogatásával megvalósuló Tid(y)Up projekt kutatási eredményeit, konklúzióit, megfogalmazott intézkedési javaslatait, illetve a további terveket. Emellett neves szakemberek osztották meg tapasztalataikat és tudásukat a folyók szennyezésének problémájáról, megelőzési javaslataikról és a szennyezés felmérésének módszertanáról: betekinthettünk az élővizek védelme érdekében végzett európai jó gyakorlatokba, műanyag szennyezéssel foglalkozó tengerbiológiai kutatási eredményekbe, valamint a folyami és óceáni műanyag hulladék újrahasznosítási megoldásaiba.

A folyók jogainak és a természeti értékek érdekképviseletének témájával foglalkozó kerekasztal beszélgetések során a tudomány, a jog és a gyakorlati oldal képviselői nemzetközi példák alapján osztották meg gondolataikat ennek jövőbeni alkalmazhatóságáról folyóvizeink tekintetében, kezdve az idén személyiségi jogokat kapott Mar Menor lagúna esetével.

20221108 145558

Kép: (b-j) Katona Péter Gergő, Dr. Nesho Chipev, Tomaj Zsófia, Dr. Bándi Gyula, Dr. Fülöp Sándor
Fotó: Silimon Emese

Kőrösi Csaba az ENSZ Közgyűlésének elnöke a konferenciát megnyitó videóüzenetében üdvözölte a projekt során megvalósult határokon átnyúló együttműködés eredményeit és kiemelte: „Szükségünk van az ilyen típusú szolidaritásra ahhoz, hogy megtaláljuk az utat élővizeink megóvásához ... A Tid(y)Up jó példa azokra gyakorlati megoldásokra, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy a 2030-as fenntarthatósági fejlődési menetrendet megvalósítsuk.” Zárásként kiemelte, hogy “Gyors változásra van szükség, de a tudománnyal az oldalunkon képesek vagyunk rá.”

Oroszi Viktor a Duna Régió Stratégia nemzeti koordinátora előadásában összefoglalta a nemzetközi trendeket és kutatásokat, Kovács Ádám technikai szakértő pedig az ICPDR részéről hiánypótlónak nevezte a projektet, kiemelve annak fontos kutatási eredményeit, melyek hasznos információt jelentenek a nemzetközi vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítésekor.

Molnár Attila Dávid, a Természetfilm.hu Egyesület elnöke, a PET Kupa ötletgazdája összefoglaló előadásában elmondta, hogy a projekt keretében sor került a mikroműanyag folyami szennyezés harmonizált mérési protokolljainak megalapozására, az eredmények összehasonlítására, ajánlások megfogalmazására. Képzés zajlott a makroműanyag szennyeződés mérés jelenlegi módszertanainak alkalmazásáról, elkészült az Tisza-medence szennyeződésének online térképe, valamint egy e-book és közös protokoll is kidolgozásra került a hulladékszennyezés nyomon követésére.

02TidyUp zaro

Kép: Molnár Attila Dávid előadása    Fotó: Silimon Emese

Az eseményen a résztvevők már kézbe vehették az AQUATIC PLASTIC című nemzetközi folyómentő kézikönyv első változatát, amely hamarosan 1000 példányban és e-book formájában is meg fog jelenni angol nyelven. A globális viszonylatban is párját ritkító könyv a figyelemfelkeltő helyi akciók, folyótisztítások megszervezéséhez ad gyakorlati módszertant, magába foglalva a folyami hulladék hasznosításának lehetőségeit, a forrásteremtés módját, az önkéntesek toborzását és a veszélyhelyzetekre való előzetes felkészülést is.

A konferencia második napján került bemutatásra a FLEX (Floating Exibition) úszó kiállítás, ami egy felújított kompra építve, teljes egészében újrafelhasznált és újrahasznosítható anyagokból készült az elmúlt hónapokban, és ami a vízen lebegve egyedülálló módon hívja fel a döntéshozók és a lakosság figyelmét az élővizek, különösen a Duna és a Tisza szennyezettségére, s az egyén és a közösség felelősségére. A kiállítás célja, hogy közelebb hozza az emberekhez a folyót, és arra tesz kísérletet, hogy megváltoztassa a látogatók kapcsolatát a műanyagokkal kapcsolatban.

20221109 114905

Kép: FLEX (Floating Exhibition) Úszó Kiállítás Kiskörén       Fotó: KSZGYSZ

A projekt ideje alatt sor került helyi- országos és nemzetközi szintű, folyóvédelemmel foglalkozó kerekasztalokra is hat országban, ahol a folyókkal kapcsolatos helyi kihívásokra adható megoldásokat és az érintettek által megfogalmazott intézkedési javaslatokat gyűjtötték össze a projekt vezetői.

Kiemelten fontos eleme a projektnek a Hulladékcsökkentési eszköztár, amely komplex szemléletformáló tudásanyagként tartalmazza iskolák, önkormányzatok, a lakosság és egyéb folyómenti érintett szereplők számára a gyakorlatban alkalmazható oktatási anyagokat valamint a hulladékcsökkentési útmutatót a műanyagmentes folyópartok megvalósításához. Az eszköztár 7 nyelven elérhető a résztvevő országokban mindenki számára, ezzel is elősegítve a tudásmegosztást és az ismeretek terjesztését.

A projekt kutatási eredményei és a kerekasztalok tapasztalatai alapján jelentős eredményként szakpolitikai ajánlás kerül megfogalmazásra a határokon átnyúló vízminőség-védelemről az EU szakértő szervei és döntéshozói felé.

Ahogy a konferencia végén levetítésre került projektfilmből is látható, széles együttműködés keretében sikerült jelentős lépéseket tenni a folyóvizek állapotának javítása és a szakmai párbeszéd továbbvitele érdekében. A film november közepétől megtekinthető lesz.

A munka nem áll meg, a résztvevők a tapasztalatok és az eredmények ismeretében eltökéltek a projekt továbbvitele, kiterjesztése mellett, s vissza kívánnak hatni a forrásra, hogy a szennyeződés létre se jöjjön, a mégis keletkező szennyeződés pedig ne jusson el a torkolatig.

A Tid(y)Up projektről

A 2020-2022 között - a Duna és a Tisza vízgyűjtő területén elhelyezkedő 7 ország bevonásával, 10 partnerrel és további 11 társult partnerrel - megvalósuló Tid(y)Up projekt vezető partnere a Termeszetfilm.hu Egyesület, a 10 éves Tiszai PET Kupa ötletgazdája, emellett a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége és az Országos Vízügyi Főigazgatóság is meghatározó partnerként vett részt a kitűzött célok gyakorlati megvalósításában.

Az egyre fejlettebb hulladékgazdálkodási technológiák és a tagországok elkötelezettsége ellenére az Európai Unió területén is egyre komolyabb problémát jelent a környezetbe, természetes vizeinkbe évente bekerülő kb. 12 millió tonna hulladék. Az óceáni műanyag (és egyéb hulladékok) nagy része a folyókon keresztül éri el az óceánokat, így a távoli óceánokon úszó szemétszigetek problematikája is közelebb lopakodik a szárazföld szívében lévő országokhoz és közös, átfogó megoldásokért kiált. A komplex probléma komplex megoldást kíván: összehangolt beavatkozásokra, egységes mérésekre, modern hulladékgazdálkodásra, szemléletformálásra és megelőzésre van szükség.

A probléma világméretű, mégsem létezik általánosan elfogadott, egységes módszer a folyók műanyag-szennyezettségének felmérésére. Különösen nagy probléma ez a Duna esetében, amely 10 országon, 4 fővároson halad át és vízgyűjtő területe 7 további országot érint. Ezért van szükség összehangolt beavatkozásokra, szemléletformálásra és főleg megelőzésre, hiszen a Duna mellékfolyója, az Ukrajnában eredő Tisza az Európai Unió legszennyezettebb folyóvizei közé tartozik.

A projekt partnerei:

Vezető partner: Természetfilm.hu Egyesület (Magyarország), ASRD -  Agency for the Support of Regional Development Košice (Szlovákia), ARR - Agency of Regional Development Cross Border Cooperation “Transcarpathia” of Zakarpatska Oblast Council (Ukrajna), BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences (Ausztria), IOBAS - Institute of Oceanology – Bulgarian Academy of Science (Bulgária), KSZGYSZ - Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (Magyarország), Multisalva Egyesület (Románia), Országos Vízügyi Főigazgatóság (Magyarország), PAPILIO Környezet és Természetvédelmi Egyesület (Ukrajna), UNS - Faculty of Tehnical Sciences, University of Novi Sad (Szerbia)

A projekt az INTERREG Duna Transznacionális Programból az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

#interregtidyup #dtptidyup

A projekt honlapja

Kiadja: Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége és a Természetfilm.hu Egyesület

Sajtókapcsolat:

Istenes Anna
nemzetközi és kommunikációs igazgató
Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
Email: [email protected] Tel: 06 30 867 8185

Linkek a projekt kiadványaihoz: 

Kep2  Kep3  Kep4