Szövetségi hírek

Válasszon nyelvet

Időpont: 2022. MÁJUS 25.
Helyszín: Hotel Benczúr, 1068 Budapest, Benczúr utca 35. 

Szervező Bizottság:

Dr. Ágoston Csaba, Ezüstkő Kft.
Bálint Mária, Bálint Analitika Kft.
Dr. Csókási Pál, ENCOTECH Kft.
Iga Benedek, ENCOTECH Kft.
Dr. Jeney Judit, Greenlab Europe Kft.
Szigeti Tamás, Wessling Hungary Kft.

Szövetségünk Mérés Mintavétel Munkacsoportja hatodik alkalommal szervez konferenciát környezetvédelmi mintavételek és mérések témakörben, a korábbi konferenciák tapasztalatai alapján az összes környezeti elemre és hulladékokra vonatkozóan. A konferencia célja, hogy méréstechnikai kérdéseket a gyakorlatban történő alkalmazás/alkalmazhatóság szempontjából világítson meg, közérthető módon. A felmerülő kérdések megvitatásába a laboratóriumi szakemberek mellett be kívánjuk vonni az érintett jogalkotókat, a környezetvédelmi hatóságok szakembereit és a környezetvédelmi analitikai szakmával kapcsolatban álló más szakterületek képviselőit. A konferenciának kiemelt célja, hogy kapcsolatot teremtsen a környezetvédelmi célú mintavételeket és vizsgálatokat végzők, a környezetvédelmi célú vizsgálatok eredményeit felhasználók, és a szakterületre vonatkozó jogszabályi háttér megalkotói-gondozói között. További cél, hogy új mintavételi, vizsgálati innovációk bemutatásra kerüljenek, hangsúlyozottan a gyakorlati alkalmazás szempontjából.

Előadók jelentkezését várjuk az alábbi főbb témakörökben.

Témakörök:

  1. Mintavételekkel és vizsgálatokkal szemben támasztott műszaki és minőségi követelmények
  2. Hulladékvizsgálatok
  3. Levegőtisztaság-védelem aktuális kérdései, pl. levőterheltség vizsgálata, zaj és rezgés
  4. Víz: ivóvíz, szennyvíz, felszíni vizek, felszín alatti vizek
  5. Tapasztalatok, eredmények, újdonságok a mintavételben, speciális mintavételi eljárások, mintavételi technikák a jogszabályi követelmények tükrében
  6. A modern távérzékelés és IT megoldások

Kérjük az érdeklődőket, hogy tervezett előadásuk egy oldalas összefoglalóját 2022. március 31-ig küldjék meg a Szövetség [email protected] e-mail címére vagy online.

A konferencia végleges programját a beérkező előadás-összefoglalók alapján a szervező bizottság állítja össze. Az előadások 30 percesek lesznek.