Szövetségi hírek

Válasszon nyelvet

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége rendezésében lezajlott kétnapos szemléletformálási konferencia második napján került sor az Erasmus+ program keretében zajló „5 ország 1 folyó” projekt eredményeinek bemutatására “Környezeti nevelés határok nélkül” címmel

A több mint 60 hazai civil szervezet képviselőjét és a projekt hazai és külföldi résztvevőit Nagy Zsófia, az Erasmus+ programiroda projektkoordinátora köszöntötte, majd Bitter Zsuzsa az „5 ország 1 folyó” projekt vezetője mutatta be, hogy kik is azok a PETagógusok.

A projekt résztvevői az 5 Tisza-menti ország (Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna) olyan pedagógusai, akik a folyószennyezés megelőzését, a műanyagműveltséget, így a folyóműveltséget népszerűsítik hazájuk oktatási intézményeiben, kreatív, a helyszínekkel releváns oktató, szemléltető programok keretében. A résztvevő országok diákcsereprogramokban is részt vettek, hogy a formális és informális képzések azonosságait és különbözőségeit áthidalva közösen gondolkodjanak a környezet védelméért tehető lépéseken. Tevékenységük hatása érzékelhetően túlmutat már az intézmények falain, érinti működési területük egész közösségét. A PETagógusok az elméleti ismereteket a gyakorlatban is kipróbálják: aktívan részt vettek már a Tiszai PET-kupán, a Bodrogi PET-kupán és a Szövetség hulladékkezeléssel foglalkozó hazai tagvállalatainál meg is győződhettek arról, hogy a helyesen kezelt hulladékáramok hogyan kerülnek vissza a gazdaság körforgásába.

image002A nemzetközi projektcsapat egyik tagja, Keszler Mária Ukrajnából, a Kőrösmezői Általános Iskolából érkezett és előadásában bemutatta, hogy a külföldi projekttagok számára mit is jelent a projekt, az annak keretében szerzett ismeretek és a kialakult baráti, szakmai, személyes kapcsolatok.

A hallgatóság megismerhette azt a munkát, módszertant is, amelyet a jelenlegi helyzetben a projekt szellemi termékeinek fejlesztése során alkalmaz annak érdekében, hogy a gyermekek számára hasznos, értelmes, fejlesztő foglalkozásokat tartsanak. A Műanyag Műhely náluk debütált, amely újszerűségével, játékosságával nagy sikert aratott a gyermekek körében is.     

Molnár Attila Dávid, a Természetfilm.hu Egyesület elnöke, a PET Kupa alapítója komplett és színes előadás keretében ismertette a projekt során kidolgozott – bármely oktatási intézményben használható – folyó- és műanyagműveltséget szolgáló oktatási anyagok célját, elemeit, melyek élvezetes bemutatásában közreműködött Epres Attila színművész és két ifjú PET kalóz. Az előadást kiegészítette a helyszínen kiállított, a Tiszából kifogott műanyagokból készített kenu és egyéb eszközök, amelyeket a két nap során a konferencia résztvevői megismerhettek.

image003

A KSZGYSZ projektpartneri részvételéről, a Szövetség tagvállalatainál lezajlott üzemlátogatásokról Bedő Károlyné, a Szövetség munkatársa számolt be. A két év alatt 10 helyszínen lezajlott programok keretében a PETagógusok személyesen is meggyőződhettek arról, hogy a különböző hulladékok gyűjtése, válogatása, hasznosítása milyen technikai és szakmai háttérrel zajlik, igazolva azt, hogy az a munka, amelyet a hulladékképződés megelőzése, a helyes hulladékkezelés érdekében végeznek, hogyan és milyen értéket teremt. Ezen ismeretek átadásának egyik hosszútávú eredménye lehet a diákok számára a tapasztalaton alapuló pályaorientáció. A projekt során a résztvevők, azaz a képzők képzésére is nagy hangsúlyt fektettek, amelynek látható eredményei vannak: már saját maguk készítenek tevékenységüket bemutató kisfilmeket, vállalják a médiaszereplést, interjúkat, szakmai előadásokat. Összefoglalva elmondható, hogy a PETagógusok a projekt révén szakmailag hiteles ökoinfluenszerekké váltak. 

image007

A konferencia záróelőadását Czippán Katalin, környezeti nevelési szakértő, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság tagja, a Zöld Föld oktatási program szakmai vezetője tartotta, bemutatva azokat a nemzetközi projekteket, amelyek a környezet- és természetvédelem területén jelenleg is zajlanak.

E napon is kérdésként merült fel a szemléletformálási tevékenység hatásának, mérésének módszertana, amelyet a szervezők is annyira fontosnak tartanak, hogy e témáról már az előző napon előadás hangzott el. Most is kiderült, hogy ha ennek nincs meg az állandó és hatékony rendszere, ez hosszú távon nem ad értékelhető eredményt. Ehhez (tervezett gyűjtés, rendszerezés, összevetés, az alapállapot, az elmozdulás mértéke stb.) stabil szervezeti erőforrás és hosszútávú rendszerszemlélet szükséges. Ezt már a projekt tervezése során be kell illeszteni a feladatok, a költségek közé, tapasztalatok szerint erre a projekt költségvetésének 1-2 %-át érdemes erre fordítani. Nem könnyű, de nagyon szükséges ez a feladat.

Egy másik kérdésre válaszolva az is elhangzott, hogy a KSZGYSZ-hez beérkező partneri megkeresésekről, rendezvényekről elsősorban a tagokat (rendes, társult, pártoló) értesülnek, ezért érdemes csatlakozni, illetve rendelkezésre áll a Hírlevél, amelyből bárki tájékozódhat a Szövetség tevékenységéről. A program a résztvevők kötetlen beszélgetésével, a további együttműködési lehetőségek feltárásával zárult.

image009

Projekthonlap: https://kszgysz.hu/5in1/a-projekt

#5in1 #5ország1folyó

Bővebb információ: [email protected]