Szövetségi hírek

Válasszon nyelvet

2018. április 25-én újból nagy érdeklődés mellett szervezte meg a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Környezetmérnöki Intézete a Környezetmérnöki Szakmai Napot a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ), a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MASZESZ) és az Integrált Tudományok Szakkollégiuma együttműködésével.

A szakmai rendezvény legfőbb célja, hogy a környezetmérnök alapképzésben részt vevő hallgatóink megismerjék a környezeti ipar sokszínű tevékenységét, az egyes cégeknél folyó kutatási tevékenységet, ugyanakkor a cégeknek pedig lehetősége nyílik a bemutatkozásra. A célközönség a 2. évfolyamos nappali tagozatos környezetmérnök hallgatók, ezzel is segítve termelési gyakorlatra való elhelyezkedésüket, a tudományos diákköri munkák és szakdolgozatok témaválasztását, de levelezős és 1. éves hallgatók is érdeklődtek a program iránt. 

A rendezvény első szekciójában a hulladékgazdálkodással, illetve azzal szoros kapcsolatban lévő cégek mutatták be tevékenységüket. E témakörben elhangzó előadások – vörösiszap hasznosítás, a hulladéklerakóban rejlő lehetőségek, az építőipari hulladékok hasznosítása, valamint a használt sütőzsiradék újrahasznosítása – a körkörös gazdálkodás, a hulladékok újrahasznosítására fókuszáltak, de érdekes előadás hangzott el a környezetvédelmi megbízott feladatköreiről és a zöldhulladék égetésének levegőminőségre gyakorolt hatásáról is. A második, Víz és szennyvízgazdálkodás szekcióban a víziközmű ágazat történeti fejlődésének bemutatásán keresztül jutottunk el napjaink legfontosabb problémáinak, mint pl. a szennyvíziszap mobil víztelenítési lehetősége, a víziközmű-hálózatok működtetése hatékony energiafelhasználással, a kationcserés vízelőkészítés környezeti hatásainak csökkentése és a csatornahálózatok elöntés veszélyének kivédési lehetősége során felmerülő problémák és megoldási lehetőségek megismeréséhez.

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a résztvevő cégek képviselőinek – Dr. Kovács Balázs (ENVIROTISHOLDING Zrt.), Papp Keve (Zöld Zóna Kft.), Dr. Ágoston Csaba (KVI- PLUSZ Kft.), a Benedek (Encotech Kft.), Petrovszki Krisztián (Clean-way Kft.), Gyenge László (Biofilter Kft.), Dr. habil. Raisz Iván (ENVIRO-PHARM Kft.), Holczbauer Ákos (ENQUA Kft.), Garai György (Érd és Térsége Csatornaszolgáltató Kft.), Dr. Papp Mária (ENQUA Kft.), Dr. Zsabokorszky Ferenc (ENQUA Kft.) – továbbá a szekciók levezető elnökeinek – Dr. Ágoston Csaba és Papp Keve  (KSZGYSZ),  Prof. Dr. Juhász Endre (MTA Csatornabizottság), és a szervezésben közreműködőknek  – Markó Csaba (KSZGYSZ), Sinka Attila (MASZESZ), Dr. habil Koltai László (Integrált Tudományok Szakkollégiuma) – a támogatását. 

Budapest, 2018.05.04.

Bodáné Dr. Kendrovics Rita ÓE RKK KMI, Környezetmérnöki Szakmai Nap főszervező