Szövetségi hírek

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a hulladékgazdálkodási koncesszióval kapcsolatban jelenleg rendelkezésünkre álló információkról, illetve a Szövetség vonatkozó tevékenységéről.

Mint az bizonyára sokuknak emlékezetes, a szeptember 8-9-én megtartott Munkaértekezletünkön Dr. Szabó Csilla, a TIM főosztályvezetője előadásában bemutatta az ún. intézményi résztevékenységekkel (kiterjesztett gyártói felelősség és visszaváltási kötelezettség) kapcsolatos szabályozási elképzeléseket, Pethő Zsolt, a MOL körforgásos gazdasági szolgáltatások igazgatója pedig a koncessziós rendszer felépítéséről és tervezett működéséről tartott ismertetőt. Mindkettőjük hangsúlyozta, hogy a rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen a hulladékgazdálkodás területén működő vállalkozásokkal az együttműködés, a szabályozás és a rendszer kialakítása során az érintettekkel történő egyeztetés. Akkor a MOL Nyrt. már – többek között a KSZGYSZ bevonásával is – kihirdette az alvállalkozói regisztrációs felhívását, amelyre a jelentkezési határidőt kérésünknek engedve meghosszabbította.

Szeptember 20-án a HOSZ szervezett konferenciát a koncessziós feladatellátásról, ahol szintén előadást tartott Dr. Szabó Csilla és több témafelelős a MOL részéről. Itt kiderült, hogy a mintegy 2000 hulladék gyűjtő és kereskedő vállalkozásnak csak ¼-e regisztrált, és a résztvevők közel többen jelezték, hogy nem is tudtak a felhívásról. Így a MOL ismét meghosszabbította a regisztrációs határidőt. Időközben a regisztáltaknak alvállalkozói ajánlattételi felhívást (gyakorlatilag részletes szerződési ajánlatot) küldött ki, október 15-i határidővel. Tagjaink jelzése alapján az ajánlat szigorú, részletes feltételeket, mennyiségi és minőségi követelményeket, határidőket és nem teljesítés esetén komoly kötbéreket tartalmaz, ugyanakkor nem szól az elvégzendő „szolgáltatásokért” fizetendő díjakról. Mivel a regisztrációnál a titoktartási nyilatkozatot is alá kellett írni, Szövetségünk nem rendelkezik konkrét információval az ajánlatok tartalmáról, azonban több tagunk jelezte, hogy abban olyan hulladékfajtákra is kitérnek, amelyek a Ht. értelmében, illetve a koncessziós közbeszerzési felhívás alapján sem tárgyai a koncessziónak. Az EKR-ben olvasható, megkötött koncessziós szerződés sem ad e tekintetben egyértelmű eligazítást. Másrészt azt is jelezték, hogy a jogszabályokban meghatározandó pénzügyi feltételek ismeretének hiányában a megkeresettek nem tudnak valóban érdemi, felelős szakmai ajánlatokat adni.

Mindezen problémákat levélben jeleztük az igazgató úrnak, javasolva, hogy kezdeményezzék a MOL-t terhelő határidők módosítását, annak érdekében, hogy a szerződések a már hatályos díjrendeletekhez, illetve az EPR kötelezettségeket meghatározó végrehajtási rendeletekhez igazodva lehessen megkötni. Ha erre nincs mód, javasoltuk, hogy az ajánlati felhívásokat – a jogszabályi keretek tisztázásáig – előszerződésre módosítsák. Egyúttal kértük, hogy tegyék hozzáférhetővé a koncessziós szerződés mellékleteit, amelyek között szerepel a „Koncesszor által végzendő állami hulladékgazdálkodási közfeladat” is, amelyből látható lenne, hogy minek az ellátásához keres „partnereket” a MOL. Mivel véleményünk szerint javaslatainkra érdemi választ nem kaptunk, újabb levelet írtunk, hangsúlyozva a szerződés-tervezetek egyoldalúságát és a leendő partnerekkel való egyeztetések elengedhetetlenségét.

A fenti problémákat és javaslatokat – a Fémszövetség által kidolgozott részletes indoklással – több szakmai szövetséggel közös levélben, a KSZGYSZ elnökségének jóváhagyásával, megküldtük mind a MOL Nyrt.-nek,  mind a jogalkotó TIM-nek, mind a Koncessziós Irodának.

Az Országos Környezetvédelmi Tanács felkérte Dr. Raisz Anikó körforgásos gazdaságért felelős államtitkárt a koncesszióval kapcsolatos szabályozási tervek bemutatására. Az OKT ülésére október 13-án kerül sor, amelyen a Szövetséget Markó Csaba képviseli.