Szövetségi hírek

A február 15.-én megtartott konferencián négy előadás mellett helyett kapott egy pódiumbeszélgetés is az előadókkal.    

A levegőtisztaság-védelmi szabályozás új elemeiről a Földművelődési Minisztérium képviseletében Bibók Zsuzsanna levegőtisztaság-védelmi szakértő tartotta meg nyitó előadását. Először az egyes szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentéséről szóló irányelvről (NECD) és annak rendeletbe történő átültetéséről (A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet) beszélt prezentációjában. Ezt követően részletes tájékoztató hangzott el a hatályba lépő és hatályukat vesztő rendelkezésekről, valamint az elfogadott és a még előkészítés alatt lévő BAT következtetésekről.

előadások letöltése

A következő előadást a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának munkatársa, Pék Miklós tartotta meg. A prezentáció a környezetvédelmi eljárásokban megjelenő levegőtisztaság-védelmi követelmények köré épült.

Dézsi Viktor, az OMSZ főosztályvezetője a levegőtisztasági mérések automata hálózatának rövid ismertetésével kezdte előadását. A jogszabályi követelményekkel kapcsolatban előadó elmondta, hogy Magyarországon a levegőtisztaság védelmi mérések jól szabályozottak, az EU-s irányelvek is integrálásra kerültek. Két megvalósult pályázatról és konkrét mérési adatokról is beszámolt előadó.

A konferencia záró előadását Jánk Nóra, a KVI-Plusz Kft. munkatársa tartotta meg. A prezentáció egy konkrét településen zajló avarégetés levegőminőségére gyakorolt hatását vázolta fel, összehasonlítva az Országos Meteorológiai Szolgálat budapesti mérési eredményeivel.

A konferencia végén lehetőség nyílt Pódium beszélgetésre az előadókkal.

A Pódium beszélgetés során többek között felmerült az Önkormányzatok rendelkezésére álló lehetőségek a levegő-szennyezettség csökkentésére. Az Önkormányzatok leginkább a rendeletalkotás jogával élhetnek e téren. A közösségi együttélés szabályai keretén belül lehet szabályozni a helyi avar, hulladékégetés kereteit, határvonalait. Opcióként merült fel az avarégetés tiltása esetében a komposztálás, illetve az elszállíttatás lehetősége is, illetve az időszakokhoz kötött égetés engedélyezésének lehetősége. A komposztálás során olyan hőmérséklet alakul ki, mely hatására a gombák és baktériumok jelentős része elpusztul.

A zöldhulladék hivatalból történő elszállítása évi 10 alkalmat jelent, melyből egy alkalomnak januárra kell esni a fenyőfák elszállítása miatt. Problémát okoz ez esetben a szállító cégek likviditása, az ezzel kapcsolatos szállítás költségeinek előteremtése. A tudatformálás fontossága sem elhanyagolható e téren, hiszen egy-egy település esetében néhány ember avarégetése az egész település levegőtisztaságát rontja.

Az előadásokból egyértelműen kiderült, hogy a legnagyobb mértékben a lakossági tüzelés felelős a levegőtisztaság minőségéért. A kéményseprőipar éves ellenőrzési gyakorlatára és szemléletformáló tevékenységére szükség lenne, nem a megszüntetését kellene preferálni. Svájcban például magasabb biztosítás fizetésével, illetve bírsággal büntetik a nem megfelelő tüzelésből adódó kibocsátásokat.

A konferencia egyik résztvevője, a cserépkályha építésben jártas szakember hívta fel arra a figyelmet, hogy a lakosság sok mindent eléget. Például a budapesti panelprogram keretén belül lecserélt nyílászárókat is. A felújítások idején egész autókonvojok indultak a fővárosból vidékre a kidobott ablakokkal és ajtókkal. Ezek legtöbbje a családi házak kazánjaiban végezte.

A fatüzelésből eredő káros anyag kibocsátásban elsősorban nem a cserépkályha, hanem az egyszerű „vasdobozként” működő tüzelőberendezések a felelősek, hiszen nem rendelkeznek megfelelő füstelvezetéssel. Már kidolgozásra került a cserépkályhák esetében egy úgynevezett „eco” tűztér, mely megfelel az Ecodesign előírásoknak is.  A másik probléma a lakossági égetés esetében a felhasznált faanyag nedvességtartalma, mely jelentős mértékben hozzájárul a károsanyag kibocsátás mértékéhez.

A feladat és a megoldás is az lehet e téren, hogy a lakosság esetében a tüzelőberendezéseket az alacsony kibocsátású konstrukciók irányába kellene terelni.

Írta: Koza Andrea

A konferencia támogatója a Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Kft. és a Blautech Kft.

th blautech

 greenlab