Szövetségi hírek

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége is üdvözli a Miniszterelnök úr által vasárnap bejelentett klímavédelmi akciótervet, amely reményeink szerint a Kormány munkaprogramjaként is szolgál majd. Úgy érezzük, hogy ez többéves munkánk eredményét, tagjaink, a környezetipar azon törekvéseinek megtestesülését is tükrözi, amelynek célja a modern termelési-fogyasztási rendszerek által okozott környezeti károk megelőzése és csökkentése.

 

A környezetvédelmi ipar termékei, technológiái a

  • szennyezéskezelés,
  • tiszta technológiák,
  • erőforrás-gazdálkodás

terén nyújtanak megoldásokat többek között az akciótervben megjelölt területeken, a fenntarthatósági szolgáltatások pedig számos stratégiával, tanácsadással, felméréssel és elemzéssel látják el a zöldülni kívánó vállalkozásokat, ipari szereplőket.

Munaértekezletünk bejárása a Kaposvári CukorgyárbanMunkaértekezletünk résztvevői a Kaposvári CukorgyárbanMunkaértekezletünk résztvevői a Kaposvári Cukorgyárban

Szövetségünk – több mint 240 tagja – 27 éve képviseli e célokat. Meghatározott környezetipari témák köré szervezett szakmai Munkacsoportjaink (Energetikai, megújuló energia és éghajlatváltozás munkacsoport, a Hulladékkeletkezés megelőzési és kezelési Munkacsoport, valamint a tavalyelőtt létrehozott Hulladékelhagyás felszámolásáért Munkacsoport) tevékenysége e feladatokra fókuszál, információt gyűjt, javaslatokat fogalmaz meg és továbbít a megfelelő szakmai partnerek számára, hogy azokat a születendő jogszabályokba beépítésre kerüljenek.

A hulladékképződés megelőzése, az újrahasználat és képződő hulladék újrafeldolgozása – az erőforrásokkal való gazdálkodás lényege, a körforgásos gazdaság kialakításának alapkövetelménye. A környezeti és természeti erőforrások, a talaj, a víz, a levegő minőségének megőrzése, a biológiai sokféleség megóvása elengedhetetlen mind a gazdaság, mind a társadalom fenntarthatósága szempontjából is. Szakmai programjaink, szabályozási javaslataink e szempontokat messzemenően figyelembe veszik, az e téren kiemelkedő munkát végzőket pedig elismerjük „A Környezet Védelméért” díjunkkal is.

A 2018-ban létrehozott Hulladékelhagyás felszámolásáért létrehozott Munkacsoportunk

által kidolgozott kérdőívünket több mint 450 önkormányzat töltötte ki és adott tájékoztatást az általuk kényszerűen feltakarított hulladéklerakatok mennyiségéről, összetételéről, ráfordításaikról. Az adatok alapján készült szakmai összefoglalót, a hulladékelhagyás felszámolására tett javaslatainkkal együtt már tavaly eljuttattuk az illetékes minisztériumhoz. Jelenleg is több multinacionális cég hulladékgyűjtési akcióját koordináljuk és tesszük fenntarthatóbbá egyéb céges rendezvényeiket is.

A hazai környezetipar eredményeit, innovációit - amelyek méltán szereznek rangot, elismerést világszerte – az idén november 4-6. között már hatodik alkalommal megrendezésre kerülő  ÖKOINDUSTRIA2020  nemzetközi környezetipari kiállításon mutatjuk be. Már az előző, 2017-es ÖKOINDUSTRIA-nak is kiemelt témája volt a hulladékelhagyás elleni fellépés, de a Tisza szennyezésének megszüntetéséért küzdő PET Kupa is nagy figyelmet keltett. Az idei kiállítás egyik kiemelt témája pedig éppen a műanyagok jelene és jövője, az egyszer használatos műanyagok kiváltásának lehetősége lesz, mind országos konferencia, mind pedig az expón megrendezendő nemzetközi kerekasztal és workshop programjában.

Ehhez szorosan kapcsolódik az a tény, hogy Szövetségünk szakmai partnere a PET KUPA kezdeményezésnek, amely immár 8. éve, önkéntesekkel karöltve dolgozik a Tisza hulladékmentesítésén, az alkalmi szemétszedési akciók mellett ma már következetesen kutatja a szennyezések hatásait, forrását, dolgozik az okok megszüntetésén, bevonva a hazai és külföldi érintetteket, állami szerveket.

Szakmai bejárás a Tisza-tavon, Kiskörénél hulladékos kép a vízerőműrőlSzakmai bejárás a Tisza-tavon, Kiskörénél hulladékos kép a vízerőműről
Szakmai bejárás a Tisza-tavon, Kiskörénél hulladékos kép a vízerőműről

Szövetségünk régóta figyelemmel kíséri az éghajlatváltozás várható következményeit, a hatások mérséklésére és az alkalmazkodás lehetőségeire minden lehetséges fórumon megpróbálunk tanácsokkal szolgálni. Tagvállalataink aktívan részt vesznek a változások okainak, hatásainak feltárásában, a korszerű, energiahatékony és üvegház-kibocsátást mérséklő módszerek, technikák kidolgozásában és kivitelezésében.

Már 2016-ban helyt adtunk a Nemzeti Klímaadaptációs Hálózat kialakítását célzó képzésnek, amely növelte a résztvevők ismereteit a klímaváltozás hatásait előidéző okokról, a mitigációról és az adaptációról, valamint létrehozta azt a klímaadaptációval foglalkozó szakmai hálózatot, amely minden szinten segítséget nyújthat a klímaváltozással kapcsolatos teendők meghatározásához és végrehajtásához. A képzésben államigazgatási dolgozók, közszolgáltatók, magánszemélyek, vállalkozók, valamint KSZGYSZ vezetői, munkatársai is részt vettek és a Hálózat tagjaiként klímareferensi tanúsítványt szereztek.

Kármentesítési konferencia, terepbejárás az Óbudai gázgyárbanKármentesítési konferencia, terepbejárás az Óbudai gázgyárbanKármentesítési konferencia, terepbejárás az Óbudai gázgyárban

 

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
1024 Budapest, Keleti Károly utca 11/A.
KSzGySz Facebook
KSzGySz LinkedIn