Hulladékmegelőzési és -kezelési MCS

Informálisan jutott a Szövetség tudomására, hogy 2020. május 27-én a Kormány az „Egyes hulladékgazdálkodási ágazati intézkedésekről” szóló előterjesztést tárgyalta, amelynek tartalmáról, előzetes egyeztetéséről nem volt tudomásunk.

Mivel az előterjesztés jelentős mértékben és ismét alapjaiban rendezné át a hulladékgazdálkodási szektort. A megismert tervezet alapján, annak értékelésére és a lehetséges reakciók megbeszélésére sürgősséggel ült össze a munkacsoport – a koronavírus járvány miatt – ezúttal online megtartva az ülést.

A jogszabály-tervezet alapkoncepciója a teljes hulladékgazdálkodási tevékenység államosítása – gyűjtés, szállítás, kereskedelem, előkezelés – a hasznosítás kivételével. Az államosított tevékenységet ezt követően megyei vagy nagyobb régiós koncessziókba kívánja adni, így kezelve a közszolgáltatások egyre nagyobb veszteségét.

A munkacsoport úgy döntött, hogy az illetékes tárcákat levélben tájékoztassuk a tervezettel kapcsolatos aggályainkról, valamint alkotmányossági, szakmai és gazdasági kételyeinkről. A levélbe foglalandó észrevételeiket, javaslataikat a tagok rövid időn belül megküldik a Szövetségnek, amelyeket az egységes közös álláspontként összefoglalja és megküldi az érintett állami szerveknek.