Hulladékmegelőzési és -kezelési MCS

A beérkezett észrevételek és szóbeli egyeztetések alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium „Egyes hulladékgazdálkodási ágazati intézkedésekről” szóló előterjesztésével kapcsolatban kidolgozott vitaanyag megtárgyalására és véglegesítésére online ült ismét össze a munkacsoport.

Az elmúlt 3 ülés alkalmával több mint 40 hulladékgazdálkodással foglalkozó nonprofit és for-profit szervezet vett részt megbeszéléseinken, és ezek alapján kiforrott, komplex véleményt formáltak az előterjesztésben foglaltakról. A véglegesített szöveget és a rövid, egy-másfél oldalas összefoglalót szeptember folyamán megküldjük az ITM részére.