Hulladékmegelőzési és -kezelési MCS

A 2018. október 17-i KSZGYSZ Elnökségi ülés jóváhagyta a Munkacsoportok vezetőinek megbeszélésén kialakított javaslatot a korábban létrehozott Munkacsoportok átalakításáról és összevonásáról.

Ennek értelmében került sor a különböző „hulladékos” munkacsoportok (Veszélyes hulladék; Hulladék keretirányelv; Építési-bontási hulladék; Hulladékból tüzelőanyag; Elektronikai hulladék; Biológiailag lebomló hulladék) tagjaiból összevont, új, „Hulladékképződés megelőzési és hulladékkezelési Munkacsoport” első ülésére. (A korábbi szak-, illetve anyagárami munkacsoportok az aktuális, illetve akut témakörökben szakbizottságként önállóan is tovább működhetnek.

Az ülés témája az EU körforgásos gazdasági jogszabálycsomagja volt, amelyben módosították a hulladék keretirányelvet, a lerakós irányelvet, valamint a gyártói felelősségi (csomagolás, gépjármű, E+E, elem/akku) irányelveket. A módosításokban foglalt előírások nemzeti jogba történő átültetésének határideje 2020. július 5. Ennek megfelelően az ITM megkezdte a magyar jogszabályokban szükséges módosítások szakmai előkészítését, amelyeket ez év végéig ki is kívánnak hirdetni.

Az irányelvek leghatékonyabb végrehajtási módjának feltárása érdekében a minisztérium két munkacsoportot hozott létre az érintett ágazatokat képviselő szervezetek bevonásával; egyrészt a kiterjesztett gyártói felelősségi szabályok alkalmazási feltételeinek, másrészt a kiemelt anyag-, illetve hulladékáramok kezelési lehetőségeinek meghatározására. Az ezekben való részvételre a Szövetséget is felkérték, képviseletünket mindkét munkacsoportban Markó Csaba szakmai igazgatónk látja el. Több tagcégünk más szervezetek képviseletében is részt vesz az egyeztetéseken, de lehetőség van egy-egy adott témakörben szakértő/érintett tagok bevonására is.

A munkacsoport megállapodott abban, hogy figyelemmel kíséri az ITM munkacsoportjaiban folyó munkát, adott esetben javaslatot ad a Szövetség által képviselendő állásponthoz, illetve a tagok a témaköröktől függően saját szakterületekre vonatkozó koncepcionális javaslatokat alakítanak ki.

Az egyes ITM ülések emlékeztetőit a Szövetség a tagok számára elérhetővé teszi, és az azokra kapott véleményeket a következő ülése(ke)n képviseli.