Hulladékmegelőzési és -kezelési MCS

Az „Egyes hulladékgazdálkodási ágazati intézkedésekről” szóló előterjesztéshez adott észrevételeinkre kapott válaszok egy része hiányolta levelünkből a felvetett problémák kiküszöbölésére, megoldására vonatkozó javaslatokat.

Ez alapján úgy gondoltuk, hogy „a hazai hulladékgazdálkodási ágazat megújítása és rentábilissá tétele” érdekében hasznos lenne közös, koncepcionális javaslatok kialakítása, amelyekkel elősegíthetnénk a Kormány stratégiai célkitűzéseinek hatékony, az érintettek felelősségére és érdekeltségére alapozott elérését.

A szabályozási koncepció véglegesítéséhez adandó javaslataink kidolgozása érdekében ülésezett ismét a munkacsoport -ezúttal távoli és közvetlen részvételi lehetőséget is biztosítva.

A megbeszélésen megállapodtunk a javaslati szinten kidolgozandó tématerületekben, és megvitattuk azok lehetséges főbb tartalmi elemeit. A munkacsoport tagjai vállalták, hogy ehhez szakterületükhöz kapcsolódva konkrét javaslatokat küldenek, de szívesen látnának ehhez egy előzetes vitaanyagot.

Az ülésen való részvételre felkértük az ITM témakörért felelős államtitkárságát is a kormányzati stratégia keretek és feltételek bemutatására, azonban a részvételt még az ülés előtt lemondták.