Vízgazdálkodás és vízvédelem MCS

Válasszon nyelvet

Az elkövetkező évek feladataira koncentrálva a KSZGYSZ szükségesnek tartja, hogy a vízgazdálkodás és a védelem témaköre – jelentőségének megfelelően - nagyobb hangsúllyal jelenjék meg a Szövetség tevékenységében, ezért újjáalakította munkacsoportot, amelynek első -online -  megbeszélésére 2021. január 12-én került sor.

A Munkacsoport munkájában való részvételre eddig 37 regisztráció érkezett 34 szervezet részéről, amely biztos szakmai hátteret jelent a Szövetséghez érkező, véleményt, javaslatot igénylő vízgazdálkodást, vízvédelmet érintő dokumentumok, jogszabálytervezetek véleményezéséhez, állásfoglalások kialakításához, amelyek megtételére – általában - igen rövid határidő áll rendelkezésre.

Hankó Gergely ügyvezető a munkacsoport tagjait tájékoztatta a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány gyakornoki programjához való csatlakozás lehetőségéről, amelyhez január folyamán még lehet csatlakozni (a KBKA forrást biztosít a gyakornokok foglalkoztatásához).   

A Környezetvédelmi és Vizügyi Ágazati Készségtanács munkájáról, a szakképzési és felnőttképzési törvény változásairól, az OKJ-t felváltó új szakmajegyzékről, valamint a Szövetség ebben végzett tevékenységéről is beszámolót hallgattak meg a résztvevők.

Az ágazati állásportálról szólva elhangzott, hogy a tesztelés zajlik, rövidesen „élesben” is használható lesz ez az elektronikus, a keresleti-kínálati oldalt kiszolgáló felület. Ehhez kapcsolódóan elkészült egy felmérés, melynek tapasztalatait az év során több szakmai program keretében, tréningen ismertetjük meg a Szövetség tagjaival.   

A Szövetség ösztönözni kívánja a Szövetség tagjait, hogy minél nagyobb számban képviseljék üzleti érdekeiket a megnyíló társadalmi egyeztetéseken, az OP-ok véleményezésében. Ezt a Szövetség, mint civil szervezet is megteszi, de nagyobb nyomatéka van a gazdasági szféra szereplőivel együtt, közösen kifejtett – egy irányba mutató - véleménynek, javaslatnak (pl. www.palyazat.gov.hu, illetve az www.ifka.hu, https://www.tmop.ifka.hu/hu/page/dokumentumtar honlapok).

Janák Emil külön felhívta a figyelmet a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló EU-s rendeletre.  

 A tisztított szennyvizek öntözés típusú felhasználására, vízhiányos területek vonatkozásában. Biológiai tisztítás szükséges, majd fertőtlenítés és újabb szűrések. Új technológiai ajánlás kidolgozása lehetővé válik kisebb településekre, ahol vízhiány van. Szennyvízterhelés csökkenhet, költségtakarékos megoldásokat rejt magában (tisztított szennyvíz felhasználása) a mezőgazdaság számára, aszályos területeken. Fontos lenne, hogy ez a lehetőség, megoldás kerüljön be a közgondolkodásba.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0741&&from=HU

Cél, biztosítani, hogy a visszanyert víz biztonságosan felhasználható legyen mezőgazdasági öntözés céljára, és ezáltal biztosítani lehessen a környezet, illetve az emberi és állati egészség magas szintű védelmét, elő lehessen mozdítani a körforgásos gazdaságot, támogatni lehessen az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást. A rendeletet 2023. június 26-tól kell alkalmazni.

Ez pl. a ma már sok helyen zajló csurgalékvíz-tisztítás lehetőségeit is bővítheti.

Hankó Gergely jelezte, hogy tagságunk révén az European Water Association (EWA) több dokumentum véleményezésében számít a Szövetség, a munkacsoport véleményére, ezt a nemzetközi lehetőséget jobb ki kell használni tapasztalatszerzése, üzleti kapcsolatokra (stratégiák, szennyvíziszapkezelési direktívák, stb.). Ennek Szövetségen belül nagyobb szerepet kell kapnia, akár a KEXPORT Klaszter keretein belül.  

Több nemzetközi projektben is közreműködik a KSZGYSZ, amelynek „vizes” vonatkozásai üzleti,  kapcsolatteremtési, edukációs lehetőségek. Ezek az  Tid(y)Up! INTERREG DTP projekt („Mentsük meg folyóinkat”) és az Erasmus+ (5 ország 1 folyó) keretében zajlanak, melyekről a novemberi ÖKOINDUSTRIA konferenciáján is szó volt: https://okoindustria.hu/en/programs2020/save-our-rivers

Cél, hogy regionális szemléletváltás és együttműködések alakuljanak ki, amelyek azonos elvek, jogszabályok mentén - határon átnyúló hatásúak legyenek és van gazdasági, műszaki, technikai – innovációs hozadéka is.   

Markó Csaba abban látja a munkacsoport szerepét e munkában, hogy az érintett országok jogi szabályozásának megismerése után azok harmonizálására megfelelő ajánlásokkal törekedjünk, a szennyezés minimalizálása, a vízminőség megőrzése érdekében. A projektbe szakértők bevonására van lehetőségünk, kérjük, hogy aki ebben a munkában részt kíván venni, kérjük jelezze január 18-ig a [email protected] email címen.  

Szerda, 30 augusztus 2023 11:26

A júniusi ülés után újabb ülést tartott a Vízgazdálkodás és vízvédelem munkacsoport 2023.augusztus 24-én 15 órától a KSZGYSZ Irodájában.

Csütörtök, 22 június 2023 14:38

Hibrid munkacsoport ülésen találkoztak a Vízgazdálkodás és vízvédelem munkacsoport tagjai 2023. június 2-án, pénteken.

Csütörtök, 12 május 2022 10:31

Az alábbi űrlapon lehet jelentkezni a következő munkacsoport ülésre.

Csütörtök, 14 január 2021 14:41

Az elkövetkező évek feladataira koncentrálva a KSZGYSZ szükségesnek tartja, hogy a vízgazdálkodás és a védelem témaköre – jelentőségének megfelelően - nagyobb hangsúllyal jelenjék meg a Szövetség...

Szerda, 18 november 2020 12:49

A program második napján a Duna Transznacionális Program keretében - az EU társfinanszírozásával megvalósuló Tid(y)Up! INTERREG DTP projekt „Mentsük meg folyóinkat” élővizeink védelméről szóló...